WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам - Курсова робота

Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам - Курсова робота

Термін обороту кредиторської заборгованості - показує, скільки днів триває оборот кредиторської заборгованості. Чим меншим є термін обороту, тим краще є фінансовий стан підприємства.

Після розрахунку системи показників необхідно в загальному оцінити фінансовий стан досліджуваного підприємства. Враховуючи той факт, що підприємства в своїй діяльності використовують основні й оборотні засоби, необхідно визначити ефективність їх використання; розрахувати нормативи оборотних засобів по різних їх видах; нарахувати амортизацію на знос основних засобів.

У таблиці 2.4 подані показники ділової активності, формули для розрахунку, джерела інформації та розраховані дані.

Таблиця 2.4 Показники ділової активності

Показник

Умовне позначення

Формула для розрахунку

Джерела інформації

2005

2006

1

2

3

4

5

6

Оборотність активів (обороти), ресурсовіддача, коефіцієнт трансформації

Кт

Чиста виручка від реалізації продукції (далі - ЧВ) / Активи

Ф.2,р.035 / ф.1,р.280

0,11

0,13

Фондовіддача

Фо.ф.

ЧВ / Основні виробничі фонди

Ф.2,р.035 / ф.1,р.030

0,29

0,35

Коефіцієнт оборотності обігових коштів (обороти)

Ко

ЧВ / Обігові кошти

Ф.2, р.035 / Ф.1, р.260+р.270

0,18

0,21

Період одного обороту обігових коштів (днів)

Чо

360 / Ко

1973,42

1723,64

Продовження таблиці 2.4

1

2

3

4

5

6

Коефіцієнт оборотності запасів (обороти)

Ко.з.

Собівартість реалізації / Середні запаси

Ф.2, р.040 / Ф.1, р.100+р.120+р.130+р.140

0,18

0,23

Період одного обороту запасів (днів)

Чз

360 / Ко.з.

1946,21

1574,65

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (обороти)

Кд.з.

ЧВ / Середня дебіторська заборгованість

Ф.2, р.035 / Ф.1,р.050+р.160+р.170+р.180+р.190+р.200+р.210

0,83

0,71

Період погашення дебіторської заборгованості (днів)

Чд.з.

360 / Кд.з.

433,12

508,27

Коефіцієнт оборотності готової продукції (оборотів)

Кг.п.

ЧВ / Готова продукція

Ф.2, р.035 / Ф.1, р.130

3,96

3,26

Період погашення кредиторської заборгованості (днів)

Чк.з.

Середня кредиторська заборгованість * 306 / Собівартість реалізації

Ф.1., р.620*360 / Ф.2,р.040

1103,63

674,68

Період операційного циклу (днів)

Чо.ц.

Сума періодів запасу і дебіторської заборгованості Ч о.ц. = Чз+Чд.з

2379,34

2082,92

Період фінансового циклу (днів)

Чф.ц.

Чф.ц. = Чо.ц. - Чк.з.

1275,71

1408,24

Коефіцієнт оборотності власного капіталу (оборотність)

Кв.к.

ЧВ / Власний капітал

Ф.2, р.035 / ф.1, р.380 + р.430+р.630

0,14

0,15

Аналіз показників рентабельності. Спільним при розрахунку коефіцієнтів цієї групи є те, що вони ґрунтуються на показниках доходності підприємства (прибуток від реалізації продукції, балансовий прибуток, чистий прибуток). Збільшення їх у динаміці позитивно характеризує зміну фінансового стану досліджуваного підприємства.

Рентабельність основної діяльності характеризує ефективність витрат на виробництво і реалізацію продукції підприємства.

Для аналізу коефіцієнтів рентабельності скористуємося факторною моделлю фірми "DuPont". Призначення моделі - визначити фактори, що впливають на ефективність роботи підприємства й оцінити цей вплив. Оскільки існує безліч показників рентабельності - вибираємо один - рентабельність власного капіталу. Для проведення аналізу необхідно змоделювати факторну модель коефіцієнта рентабельності власного капіталу. Схематичне представлення моделі подана на рис. 2.4.

Рисунок 2.4 - Модифіцирована схема аналізу ТОВ "Техногран"

З поданої моделі очевидно, що рентабельність власного капіталу підприємства залежить від трьох факторів першого порядку: чистої рентабельності продажів, ресурсовітдачи і структури джерел коштів, інвестованих у підприємство. Значимість даних показників пояснюється тим, що вони у певному значенні узагальнюють усі сторони фінансово-господарської діяльності підприємства "Аліна-Д": перший фактор узагальнює звіт про фінансові результати, другий - актив балансу, третій - пасив балансу.

В основу наведеної схеми аналізу закладена наступна детермінантна модель:

R ROE = R NPM P отд k зав (2.13)

Чистий прибуток Чистий прибуток Виручка від реалізації

=

Власний капітал Виручка від реалізації Усього активів

Усього джерела коштів

,

Власний капітал

де Р отд - ресурсовітдача.

Для проведення факторного аналізу рентабельності підприємства можна використовувати різноманітні прийоми элімітування. Я використовую один із найбільш простих - метод абсолютних різниць.

Дані для розрахунку факторів наведені в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 - Розрахункові дані

Найменування

Сумма, тис. грн

2005р.

2006р.

Чистий прибуток

45

52,6

Виручка від реалізації

250

300

Активи

3708,5

4074,3

Власний капітал

3678,7

3720,5

На основі даних таблиці 2.6 розраховуємо чисту рентабельність продаж за 2005 і 2006 роки:

  1. R NPM = Чистий прибуток / Виручка від реалізації =

= 45/250 = 0,1800 грн. (2005р.)

  1. R NPM = Чистий прибуток / Виручка від реалізації =

= 52,6/300 = 0,1753 грн. (2006р.)

Ресурсовітдача:

  1. P отд = Виручка від реалізації / Усього активів =

=250/3708,5 = 0,0674 грн. (2005р.)

  1. P отд = Виручка від реалізації / Усього активів =

=300/4074,3 = 0,0736 грн. (2006р.)

Коефіцієнт фінансової залежності:

  1. k зав = Усього джерела засобів / Власний капітал =

=3708,5/ 3648,7 = 1,0164 грн. (2005р.)

  1. k зав = Усього джерела засобів / Власний капітал =

=4074,3/ 3720,5 = 1,0951 грн. (2006р.)

Отримані дані заносимо в таблицю 2.6.

Таблиця 2.6 - Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу і факторних показників у динаміку

Показник

2005 р.

2006 р.

Зміни

1 Чиста рентабельність продажів

0,1800

0,1753

-0,0047

2 Ресурсовітдача

0,0674

0,0736

0,0062

3 Коефіцієнт фінансової залежності

1,0164

1,0951

0,0787

4 Рентабельність власного капіталу

0,0123

0,0141

0,0018

Загальна зміна рентабельності власного капіталу склало 0,0018 пунктів.

Вплив на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу зміни показника чистої рентабельності продажів визначим по наступній формулі:

R ROE (1)= R NPM P0 отд k0 зав = (-0,0047) 0,0674 1,0164 ≈ -0,00032

Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни показника ресурсовітдачи:

R ROE (2) = R1 NPM P отд k0 зав = 0,1753 0,0062 1,0164 ≈ 0,0011


 
 

Цікаве

Загрузка...