WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам - Курсова робота

Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам - Курсова робота

    1. Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "Техногран"

Базою дослідження виступає Товариство з обмеженою відповідальністю "Техногран" (далі по тексту - підприємство).

Підприємство розташовано в місті Запоріжжі по вулиці Рязанська 13.

Основна діяльність підприємства – роздрібна торгівля продуктами і товарами народного споживання.

Майно підприємства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі підприємства. Підприємства користується закріпленою земельною ділянкою, колишньою територією міського таксопарку площею 200 м2, із яких 100 м2 під магазин. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; товарний знак, який затверджено і зареєстровано в торгово-промислові палаті України; печатку зі своєю назвою. Статутний фонд підприємства складає – 1956486 грн. 58 коп. До статутного фонду входять – холодильне обладнання, кондиціонери, розрахунково-касові апарати, автомобіль, асортимент товару.

Приміщення магазину займає площу 100м2. Загальна кількість відділів – 4 ( ковбасний, лікеро-горілчаний, побутової хімії, масло-молочний).

Зробимо аналіз витрат підприємства (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1 – Аналіз витрат підприємства

Статті витрат

минулий рік

2005

звітний рік

2006

відхилення

всього тис. грн

%

пунктів в структурі

тис. грн.

%

тис. грн.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

Купівельні матеріали

16800

63,12

14127

49,56

-2673

-15,91

-13,56

Паливо

1000

3,76

1063

3,73

63

6,30

-0,03

Енергія

500

1,88

638

2,24

138

27,60

0,36

Продовження таблиці 2.1

1

2

3

4

5

6

7

8

Основна заробітна плата

3304

12,41

4942

17,34

1638

49,58

4,92

Додаткова заробітна плата

1415

5,32

2118

7,43

703

49,68

2,11

Відрахування на соціальні заходи

1554

5,84

2499

8,77

945

60,81

2,93

Загальновиробничі витрати

1045

3,93

1631

5,72

586

56,08

1,80

Інші виробничі витрати

1000

3,76

1487

5,22

487

48,70

1,46

собівартість

26618

100,00

28505

100,00

1887

7,09

З таблиці видно, що собівартість продукції збільшилась на 7,09% або на 1887 тис.грн. такий стан виник внаслідок збільшення витрат на основну та додаткову заробітну плату по 50%, на соціальні заходи – 60%, збільшення загальновиробничих витрат на 56,08%.

На рисунку 2.1 розглянуто витратну частину підприємства.

Рисунок 2.1 – Аналіз витрат підприємства за 2005 рік

З рисунку видно, що купівельні матеріали займають найбільшу частку витрат – 16800 тис.грн., тобто 63%. Впливовим показником являється основна заробітна плата, збільшення якої призводить до збільшення інших витрат, а саме: додаткової заробітної плати, витрати на соціальні заходи. Заробітна плата у структурі витрат займає друге місце та складає 12,41%

На рисунку 2.2 наведено аналіз витрат за 2006 року

Рисунок 2.2 – Аналіз витрат за 2006 рік

Відповідно до рисунку 2.2 загальна сума витрат на купівельні матеріали була менш ніж в звітному місяці на 2673 грн. або на 13,56%, це обумовлене тим, що зменшився асортимент продукції. Також відбулися зміни і в структурі витрат, об'єм купівельних матеріалів зменшилися на 16%. Основна заробітна плата як і у 2005 році займає 2 місце та складає 17,34 тис.грн.

Аналіз динаміки виручки по магазину за 4 місяці розглянуто в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 Аналіз динаміки виручки по магазину за 4 місяці

Найменування відділу

Січень

Лютий

Березень

Квітень

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

ковбасний відділ

1220

30,9

1000

28,4

1562

40,8

1600

41,5

лікеро-горілчаний

1550

39,2

1220

34,7

1350

35,2

1250

32,5

побутової хімії

500

12,7

600

17,0

268

7,0

370

9,6

масло-молочний

680

17,2

700

19,9

652

17,0

632

16,4

Разом

3950

100

3520

100

3832

100

3852

100

З таблиці 2.2 видно, що щомісячний аналіз визначає коливання питомої ваги всіх відділів. Збільшення питомої ваги ковбасного відділу у квітні (41,5%), відбулося внаслідок нової рекламної кампанії виробників ковбасної продукції. Найменшим показником в структурі являється відділ побутової хімії протягом всього аналізує мого періоду, так у січні питома вага складає 12,7%, а у квітні – 9,6 %

На рисунку 2.3 наведено динаміка виручки за 4 місяці.

Рисунок 2.3 - Динаміка виручки за 4 місяці

Із рисунка 2.3 видно, що реалізація продукції найбільша була у січні 3950 грн., в послідовних місяцях спостерігаємо невеликі коливання, що обумовлено різними потребами споживачів. У лютому спостерігається найменший показник виручки по всіх відділах, що було спричинено затримкою

Аналіз фінансової стабільності здійснюється, як правило, по пасиву балансу, тобто дає можливість відслідкувати залежність підприємства від його кредиторів та інвесторів.

Але при вивченні фінансової діяльності господарюючого суб'єкта важливим є не тільки те, звідки залучатись кошти, а й куди вони вкладені, тобто в процесі розрахунків використовуються дані активу.

Для розрахунку показників фінансової стабільності використаємо агрегований баланс (таблиця 2.3).

Таблиця 2.3 - Агрегований баланс, грн.

Актив

2005 р.

2006 р.

Пасив

2005 р.

2006 р.

Необоротні активи (НА) 080

14421,50

16206,10

Власний капітал (ВК)380+430+630

26261,30

33786,20

Запаси (З)100 + 110+120+130+ 140

14785,80

16874,60

Довгострокові зобов"язання (КД) 480

0,00

0,00

Кошти, розрахунки та інші активи (К)

5438,50

7935,60

Короткострокові зобов"язання (КК) 620

8384,50

7230,10

в т.ч.: короткострокові кредити та позики 500+530

6631,70

5434,20

БАЛАНС

34645,80

41016,30

БАЛАНС

34645,80

41016,30


 
 

Цікаве

Загрузка...