WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Становлення професійних бухгалтерських організацій - Курсова робота

Становлення професійних бухгалтерських організацій - Курсова робота

участь в розробці стандартів з бухгалтерської освіти тощо.

Основними цілями ІПБ Росії є:

об'єднання професійних бухгалтерів та аудиторів в єдину професійну організацію, підвищення статусу та престижу професії;

розробка методології бухгалтерського обліку і аудиту, впровадження в практику нових форм і методів організації обліку;

представлення інтересів бухгалтерів та аудиторів в законодавчих та виконавчих органах влади;

організація кваліфікованих бухгалтерських послуг з відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку та при формуванні бази оподаткування.

Інститут розробляє бухгалтерську методологію, а Міністерство фінансів затверджує її, після схвалення методологічною радою.

3. Стан професійних бухгалтерських організацій в незалежній Україні

В Україні процес становлення професії бухгалтера є однією з складових частин програми реформування бухгалтерського обліку відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. В першу чергу це означає ініціативу самих бухгалтерів. На Інститут професійних бухгалтерів покладаються важливі завдання створення відповідного механізму реалізації бухгалтером своїх професійних функцій. Причому потрібно враховувати, що при організації Інституту необхідне обов'язкове вивчення відповідного досвіду інших країн (Великобританії, США, Франції, Шотландії та ін.), і все позитивне повинно бути враховане в його діяльності.

Першою професійною організацією в незалежній Україні стала Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України (далі - ФПБАУ), зареєстрована Міністерством юстиції в 1997 р.

Метою створення ФПБАУ є:

підвищення ролі бухгалтерської професії в процесі переходу до ринкової економіки;

застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

підвищення престижу професійного бухгалтера.

До основних завдань ФПБАУ входить розробка і сприяння провадженню національних стандартів з обліку і аудиту на базі відповідних міжнародних стандартів, а також системи сертифікації професіоналів.

В планах ФПБАУ - створення розвинутої мережі професійної підготовки спеціалістів, поглиблення знань з бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування. Навчальні програми ФПБАУ розраховані, головним чином, на спеціалістів-практиків.

Членами ФПБАУ можуть стати спеціалісти, які мають вищу освіту і стаж роботи за спеціальністю не менше двох років, або які не мають вищої освіти, але їх стаж роботи за спеціальністю нараховує не менше п'яти років.

17-18 червня 1999 року в Києві було створено також Регіональну Федерацію бухгалтерів і аудиторів "Євразія" (далі - РФБА). Федерацію очолили президент Алла Іванівна Савченко (Україна) і віце-президент Сапар Хайсанович Кошкимбаєв (Казахстан).

РФБА вирішує цілий комплекс завдань, серед яких:

розвиток і гармонізація бухгалтерського обліку й аудиту в країнах реєстрації організацій-членів на підставі Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і Міжнародних стандартів аудиту; надання допомоги в розвитку національних асоціацій бухгалтерів і аудиторів; сприяння впровадженню правил професійної етики, розроблених з урахуванням прийнятої моделі Кодексу професійної етики; сприяння розвитку програм професійного навчання і критеріїв сертифікації.

У діяльності РФБА беруть участь дійсні та асоційовані члени, а також спостерігачі Відмінною рисою "Євразії" є максимально спрощений прийом у члени Федерації. Ними можуть бути некомерційні і неурядові організації бухгалтерів і аудиторів, створені відповідно до національного законодавства їх країн.

4. Міжнародні професійні організації

Поряд із заснуванням Академій, організацією національних і міжнародних конгресів вчених - бухгалтерів не припинялась робота і окремих авторів з питань рахівництва. За таких умов науковці мали можливість представити. результати своїх досліджень на розсуд вчених всього світу. Таким чином, узагальнити всі професійні бухгалтерські організації, які діють сьогодні в країнах світу, можна в таблиці 2.

На початку XX ст., коли у зв'язку із виникненням міжнародних корпорацій почали розвиватися міжгосподарські зв'язки, з'явилася необхідність створення міжнародних об'єднань бухгалтерів. Так, вперше в 1911 р. в Брюсселі була створена Міжнародна асоціація бухгалтерів. Головну раду асоціації очолили такі видатні бухгалтери, як А. Кальмес, Ф. Беста, Мореллі, Е. Пізані, П. Отле, К. Понайотопуло, П. Буше. Членом цієї асоціації був також і видатний російський бухгалтер Л.І. Гомберг. Асоціація проводила роботу з поширення окремих варіантів калькуляції собівартості, розглядала проблеми з теорії обліку, проводила важливі дослідження в області уніфікації облікової термінології, вносила рекомендації щодо стандартизації документів, а також опрацьовувала пропозиції з удосконалення викладання облікових дисциплін. Але, на жаль, Перша світова війна припинила діяльність цієї асоціації.

Таблиця.2. Професійні організації та провідні професійні інститути в галузі фінансового обліку в деяких країнах (за даними 1990 р)

Країна

Професійні організації

Рік створення

Бельгія

Інститут професійних аудиторів

1953

Інститут професійних бухгалтерів

1985

Великобританія

Інститут присяжних бухгалтерів Шотландії

1854

Інститут присяжних бухгалтерів Англії та Уельсу

1870

Інститут присяжних бухгалтерів Ірландії

1888

Греція

Комітет з управління

1955

Данія

Організація державних контролерів

-

Професійна організація зареєстрованих бухгалтерів

-

Ірландія

Інститут дипломованих бухгалтерів Ірландії

1888

Іспанія

Реєстр економічних аудиторів

-

Інститут присяжних аудиторів

Асоціація іспанських бухгалтерів і чиновників

-

Італія

Орден докторів комерції

-

Канада

Канадський інститут присяжних бухгалтерів

1880

Люксембург

Інститут ревізорів підприємств

-

Нідерланди

Нідерландський інститут зареєстрованих бухгалтерів

1895

Орган адміністративних консультантів Нідерландів

-

Німеччина

Інститут бухгалтерів

1932

Добровільна асоціація кваліфікованих аудиторів

-

Португалія

Асоціація технічних спеціалістів з бухгалтери Португалії

-

Португальське товариство бухгалтерів

1930

Португальська асоціація бухгалтерських працівників

-

США

Американський інститут присяжних бухгалтерів

1886

Франція

Орден експертів - бухгалтерів

1942

Національна компанія ревізорів з перевірки рахунків

Асоціація керівників бухгалтерських фірм

1992

Швеція

Foreningen Auktoriserade Revisorer

-

Рада з бухгалтерських стандартів

-

Рада шведських фінансових стандартів з бухгалтерське; справи

Кінець 80-х

років ХХст.

Першою регіональною організацією бухгалтерів Європи, Азії, Америки і Африки була Міжамериканська асоціація бухгалтерів (АІС). Заснована в 1949 р. на сесії в м. Сан-Хуан (Пуерто-Рико), ця організація до 1974 р. носила назву "Міжамериканська асоціація з обліку". Асоціація здійснювала видавничу діяльність, нею було створено ряд комітетів з теоретичних досліджень в обліку, стандартизації методів в ревізії, розробки стандартів обліку в державному секторі, підготовки бухгалтерів, фінансового і управлінського обліку тощо.

У другій половині XX ст. міжнародні організації бухгалтерів створювали та розвивалися значними темпами (див. Додаток В).

У зв'язку з поширенням впливу транснаціональних корпорацій на світову економіку зацікавленість проблемами обліку та звітності виявляє також Організація Об'єднаних Націй (ООН).

Початок цієї діяльності прийнято відносити до 1973 p., коли було створено групу спеціалістів, метою діяльності якої стало вивчення впливу діяльності транснаціональних корпорацій на економічний розвиток та міжнародні відносини. В 1982 р. було створено Міжурядову робочу групу експертів з міжнародних стандартів обліку та звітності, затверджену Економічною та соціальної радою ООН в структурі Центру транснаціональних корпорацій ООН. Ця група, аналізуючи звітну інформацію, засновує міжнародні організації, що займаються розглядом проблем обліку та звітності транснаціональних корпорацій; робить внесок в розробку національних та регіональних стандартів обліку; враховує інтереси країн, що розвиваються. На сьогодні група бере активну участь в розробці принципів бухгалтерського обліку в країнах СНД.


 
 

Цікаве

Загрузка...