WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат - Курсова робота

Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат - Курсова робота

Плату за свої послуги банки часто справляють самостійно, тобто списують суму, зафіксовану в договорі, з рахунка без втручання підприємства-власника рахунка.

Крім вже зазначених недоліків ведення первинного обліку в СТОВ "Гусарівське" можна визначити такі: в господарстві не вистачає бланків первинних документів, зокрема відсутній бланк індивідуального наряду на відрядну роботу. В первинних документах зустрічаються помилки, найчастіше такі:

  • відсутність назви підприємства, прізвищ відповідальних осіб та їх підписів;

  • кореспонденція рахунків в первинних документах проставляється не у відведених для цього графах, а зверху;

  • інколи не відображається ціна та сума по господарській операції.

3.4. Синтетичний і аналітичний облік адміністративних витрат

Після розгляду первинних документів по обліку адміністративних

витрат доцільно звернути увагу на організацію аналітичного і синтетичного обліку.

Для обліку адміністративних витрат в СТОВ "Гусарі вське" використовується рахунок 92 "Адміністративні витрати". Цей рахунок активний, за дебетом відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом - їх списання. В господарстві списання адміністративних витрат здійснюється один раз - в кінці звітного року.

Аналітичний облік ведеться за статтями витрат.

На статті "Витрати на оплату праці апарату управління'7 обліковують, відповідно до номенклатури посад нараховану оплату керівника підприємства, його заступників, головного інженера, працівників економічної і бухгалтерської служб, секретарям-друкаркам та їн., при цьому дебетують рахунок 92, кредитують рахунок 66.

На статті "Відрахування на соціальні заходи" обліковують внески на соціальні заходи від нарахованої оплати праці працівників апарату управління, при цьому дебетують рахунок 92, кредитують рахунок 65.

На статті "Відрядження і переміщення" враховують витрати на відрядження працівників апарату управління, суми підйомних при переміщенні цих працівників і членів їх сімей. Дебетують рахунок 92, кредитують рахунки ЗО, 37.

На статтю "Інші адміністративні витрати" відносять канцелярські, поштові і телеграфні витрати; вартість бланків планової, облікової та звітної документації; витрати на утримання адміністративних споруд (опалення, освітлення, водопостачання, амортизація і ремонт будівель), вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів й інвентарю, страхові платежі по будівлях; їх утримання і обслуговування технічних засобів управління (диспетчерського зв'язку, обчислюваних центрів); витрати на ремонт будівель та інвентарю, утримання службового легкового транспорту, пожежної, сторожової охорони, винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські), плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків. Дебетують рахунок 92 "Адміністративні витрати" і кредитують рахунки: 13 "Знос необоротних активів"; 20 "Виробничі запаси"; 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"; 30 "Каса"; 31 "Рахунки в банках"; 66 "Розрахунки з оплати праці"; 68 "Розрахунки за іншими операціями".

3.1 Типова кореспонденція рахунків по обліку адміністративних витрат

№ пп

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

1

Утримання апарату управління та загальногосподарського персоналу:

- нарахована заробітна плата

- витрати на відрядження

92

92

661

372

2

Відображено представницькі витрати

-надано послуги сторонніх організацій

- реалізовано власну продукцію для представницьких

цілей

92

92

685

701

3

Витрати на утримання основних засобів:

- амортизація

-нарахована заробітна плата працівникам запоточний ремонт

- відпущені будівельні матеріали і запасні частини

- опалення, освітлення, водопостачання

92

92

92

92

131

661

205,207

685

4

Охорона праці і техніка безпеки:

- заробітна плата інженера по ТБ

- списані МШП та інші матеріали

92

92

661

22,20

5

Інші витрати:

-витрати на зв'язок, пошту, юридичні і аудиторськіпослуги

- розрахунково-касове обслуговування

- списано канцтовари

92

92

92

685

311

377

6

Витрати на утримання легкового автомобіля:

-заробітна плата водія

-списані на витрати шини до легкового автомобіля

- списані паливо, запасні частини

- витрати на техогляд

- амортизація

92

92

92

92

92

661

207

203,207

311

131

7

Списані адміністративні витрати на фінансовий результат

79

92

Статті аналітичного обліку адміністративних витрат в СТОВ "Гусарівське" чітко не регламентовані. Регістром аналітичного обліку є

Виробничий звіт № 10.3-д с.г. по обліку адміністративних витрат. Записи до нього здійснюються на підставі первинних документів.

На підставі Виробничого звіту щомісяця, а в кінці року із Журналу-ордера № 10.3 с.г. інформація переноситься до машинного носія, де вона опрацьовується та формуються вихідні машинограми: Обіговий баланс (ВД 52), Групувальна відомість господарських операцій (ВД 51) та ін.

У кінці року на підставі бухгалтерської довідки сума адміністративних витрат списується безпосередньо на рахунок 79 "Фінансові результати". Складається бухгалтерська проводка за дебетом рахунка 79 "Фінансові результати" і кредитом рахунка 92 "Адміністративні витрати". Згідно Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій рахунок 92 "Адміністративні витрати " може кореспондувати за дебетом лише з рахунком 79 "Фінансові результати".

За березень 2007 року у СТОВ „Гусарівське" були здійснені такі адміністративні витрати (табл. 3.2).

3.2 Господарські операції з обліку адміністративних витрат у СТОВ

Гусарівське" за березень 2007 р.

Зміст господарської операції

Кореспондуючи рахунки

Сума, грн

Дт

Кт

1. Нарахована заробітна плата працівникам адмінперсоналу

92

661

22185,00

2. Здійснені відрахування до пенсійного фонду

92

651

2946,17

3. Здійснені відрахування до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності

92

652

332.78

4. Здійснені відрахування до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

92

653

288,41

5. Здійснені відрахування до Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві

92

656

44,37

6. Списані витрати на канцелярські товари, папір, конверти, картки поповнення мобільного зв'язку, оплачені через підзвітних осіб

92

372

311,45

7. Придбані у ЧП Малявка О.В. бланки та списані на витрати (без ПДВ)

92

631

303,30

8. Сплачено банку комісійні та винагорода за інші послуги

92

311

25116,25

Первинні документи

"

Введення даних до комп'ютера

Пачки

Виробничий звіт

№ 10.3-д. с.г.

Журнал-ордер № 10.3 с.г.

Групувальна відомість

господарських операцій по

рахунку 92 "Адміністративні

витрати" (ВД 51)

Головна книга (ВД 52)


 
 

Цікаве

Загрузка...