WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат - Курсова робота

Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат - Курсова робота

За даними таблиці 2.1 можна зазначити, що СТОВ „Гусарівське" має зерно-молочно-м'ясний напрямок діяльності. На протязі останніх трьох років дана продукція займає найбільшу питому вагу а обсягах продажу господарства. За цей період в структурі товарної продукції відбулися зміни. Загальний обсяг реалізації у 2006р. збільшився порівняно із попереднім на 24,8 % або на 1706,6 тис грн. Збільшились обсяги реалізації рослинницької продукції порівняно з попередніми роками. Така ж тенденція просліджується і по всім іншим видам продукції.

Важливим економічним показником є розмір господарства. Розмір господарства і його організаційна структура має істотний вплив на ефективність виробництва, рівень собівартості продукції, обсяг виробництва та ін.

2.2 Динаміка показників розміру СТОВ „Гусарівське"

Показники

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2006 р. у % до

2004 р.

2005 р.

Валова продукція сільського господарства в співставних цінах

2000р., тис. грн.

6440,7

7262,4

7356,7

114,2

101,3

Товарна продукція в фактичних цінах, тис. грн

6795,8

8216,9

8481,9

124,8

103,2

Площа сільськогосподарських

угідь, га

6506,56

6495

6330

97,3

97,4

в т.ч. рілля

5994,20

5983

5831

97,3

97,4

сінокоси

71,1

71

69

97,0

97,2

пасовища

441,26

441

430

97,4

97,5

багаторічні насадження

-

-

-

-

_

Середньорічна чисельність працівників, люд.

312

292

227

72,7

77,7

Середньорічна вартість активів,

тис.грн.

17957,5

19003,1

23714,3

132,0

124,8

Аналізуючи показники таблиці 2.1 можна відмітити, що розміри господарства практично не змінилися. Не значно зменшилась площа сільськогосподарських угідь. Чисельність працівників зменшилась у 2006

році порівняно з попереднім роками. Середньорічна вартість активів щороку збільшується. Так, у 2006 році вона становить 23714,3 тис грн.. що па 32,0% більше ніж у 2004 р. та на 24,8% - ніж у попередньому році.

Крім тих показників, що наведені вище, важливо також проаналізувати фінансово-господарську діяльність господарства. Цей аналіз проводять на підставі звітних документів балансу і додатків до нього.

Баланс підприємства будується на даних бухгалтерського обліку і уявляє собою основний фінансовий звіт господарства, який характеризує фінансове становище на відповідний період часу. Він поділяється на дві частини: одна з яких характеризує певний тип господарських засобів - активів, інша - їх джерела - пасив.

Основними напрямками аналізу фінансового стану господарства є визначення і співставлення у часі показників ліквідності, платоспроможності та інші. Ці показники можуть складати співвідношення показників активу і статей пасиву балансу в вертикальному і горизонтальному розрізі, а також співвідношення між складовими обліку фінансових результатів і балансу.

При оцінці фінансового стану господарства важливе значення має поточний коефіцієнт ліквідності, який визначається відношенням оборотних активів до суми короткострокових зобов'язань. Він допомагає оцінити платоспроможність господарства.

Цей показник повинен формуватися не менше 1, так як тільки тоді він підтримує можливість виконання підприємством вимагаємих зобов'язань. Додатково визначають коефіцієнт поточної ліквідності, як відношення суми засобів до суми короткострокових зобов'язань. Він дає оцінити негайну платоспроможність підприємства. Більш узагальнюючим показником є коефіцієнт загальної платоспроможності, який розраховують шляхом ділення активів підприємства на суму позичкових і залучених коштів. Він оцінює, яка частка реальних активів фінансується за рахунок залучених коштів. Проаналізувати фінансовий стан СТОВ „Гусарівське" за допомогою вищенаведених показників можна використовуючи таблиці 2.3.,2.4.

2.3 Показники ліквідності балансу СТОВ „Гусарівське" у 2006 р., тис грн.

Показники

На початок року

На кінець року

Відхилення

(+;-)

1. Оборотні засоби, всього

6010,4

6308,1

+ 297,7

- грошові кошти та їх еквіваленти

742,5

24,9

-717,6

- дебіторська заборгованість

214,0

185,9

-28,1

- готова продукція, товари, запаси і затрати

5053,9

6097,7

+ 1043,8

2. Платіжні зобов'язання

1045,0

841,3

-203,7

3. Коефіцієнти ліквідності

- абсолютний

0,7105

0,0295

-0,681

- проміжний

0,9153

0,2505

- 0,6648

- загального покриття

5,7515

7,4980

+ 1,7465

Виходячи із показників таблиці 2.3, можна сказати, що активи СТОВ „Гусарівське" не є ліквідними, так як вони не в змозі покрити свої платіжні зобов'язання. Грошовими коштами підприємство може погасити кредиторську заборгованість на початок року в обсязі 71%, а на кінець року - лише на 2,9%. Якщо ж господарство отримає кошти, що заборгували йому дебітори, то воно буде в змозі погасити 91% своїх поточних зобов'язань на початок року та 25% - на кінець року. І мобілізувавши всі поточні активи, СТОВ „Гусарівське" погасить всі свої поточні зобов'язання.

Платоспроможність підприємства виступає в якості зовнішнього прояву відповідного рівня фінансової стабільності підприємства. Більша чи менша платоспроможність обумовлена, як правило, більшим чи меншим ступенем забезпеченості запасів економічно - виправданими джерелами їх формування.

Визначений нами коефіцієнт платоспроможності говорить про те, що підприємство є платоспроможним і в змозі погасити 100% своїх платіжних поточних зобов'язань. Але слід відмітити, що цей показник на кінець року дещо зменшився за рахунок зменшення платіжних засобів та збільшення платіжних зобов'язань.

2.4 Платоспроможність СТОВ „Гусарівське" у 2006 р , тис грн.

Показники

На початок року

На кінець року

Відхилення

(+;-)

1. Платіжні засоби, всього

1052,9

488,6

- 564,3

грошові кошти та поточні фінансові

інвестиції

742,5

24,9

-717,6

дебіторська заборгованість

214,0

185,9

-28,1

готова продукція, товари

96,4

277,8

+ 181,4

2. Платіжні зобов'язання, всього

1045,0

841,3

-203,7

короткострокові кредити банків

498,0

-

-

векселі видані

-

-

-

поточні зобов'язання за розрахунками

243,0

265,3

+ 22,3

інші поточні зобов'язання

304,0

576,0

+ 272,0

3. Коефіцієнт платоспроможності

1,007

0,581

- 0,426


 
 

Цікаве

Загрузка...