WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат - Курсова робота

Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат - Курсова робота

41.1ванюта П.В., Литвин В.І. Особливості управлінського обліку в сільськогосподарських формуваннях. // Формування ринкової економіки: 36. наук, праць. - Ф79 спец випуск: Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки. - К.: КНЕУ, 2003.-с. 403

42.Правдюк Н.Л. Особливості управлінського обліку для сільського господарства. // Формування ринкової економіки: 36. наук, праць. - Ф79 спец випуск: Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки. - К.: КНЕУ, 2003.- с. 488

43.Уланчук В.С., Джугостранська Н.В. Значення управлінського обліку в діяльності сільськогосподарських підприємств. // Формування ринкової економіки: 36. наук, праць. - Ф79 спец випуск: Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки. - К.: КНЕУ, 2003,- с. 523

44.Людвенко Д.В. Управлінський облік, як засіб управління ресурсами підприємства. // Формування ринкової економіки: 36. наук, праць. - Ф79 спец випуск: Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки. - К.: КНЕУ, 2005.- с. 438

45,Крутікова Н.В. Нормативний метод обліку витрат сільськогосподарського підприємства, як запорука ефективності його функціонування. // Формування ринкової економіки: 36. наук_ праць. - Ф79 спец випуск: Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки. - К.: КНЕУ, 2003.- с. 425

46.Іванюта П.В. Внутрішньогосподарський облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських підприємств. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. - Київ.- 2005.- 17 с.

47.1льків Л.А. Класифікація витрат виробництва як необхідна передумова об'єктивного обліку і дієвого контролю // Облік і фінанси АПК. -2007. -№1-2. -с. 105.

48.Пасенко В.В. Формування системи показників для проведення маржинального аналізу фінансових результатів аграрних підприємств // Облік і фінанси АПК. - 2007. - №1-2. - с.94.

49.Глушаченко А. І. Облікова політика як елемент підвищення ефективності управлінського обліку // Облік і фінанси АПК. - 2006. - №12. -

с.27.

50.Моссаковський В.Б., Бублик СЯ. Управлінський облік та його особливості у сільському господарстві // Облік і фінанси АПК. - 2006. - №1. -с.48.

51.Іщенко Я.П. Непрямі витрати на підприємствах АПК: методи обліку та порядок розподілу // Облік і фінанси АПК. - 2005. - №3. - с.74.

52.Слюсарчук Л. Вплив класифікації затрат на прийняття управлінських рішень // Облік і фінанси АПК. - 2006. - №6. - с.66.

53.Сук Л. Облік витрат по організації виробництва та управління і витрат майбутніх періодів // Бухгалтерія в сільському господарстві. -2002.-№11.-С. 2-6.

54.Об утверждении норм денежних средств на представительские расходи, рекламу и вьшлату компенсаций за пользование личними легковими автомобилями для служебних поездок и порядке их расходования утв. приказом Минфина Украиньї и Минзкономики Украини от 12.11.93.№88 //Весник налоговой служби Украиньї.-2001.-№41.-С. 46.

55.Церетели Л. Отражение в учете и отчетности представительских расходов // Весник налоговой служби Украиньї.-2001.-№41.-С. 48.

56. Стріляний А. Облік представницьких витрат ,'/ Все про бухгалтерський облік. -2001.-№118.-С. 4.

57.Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95 №108 /95-ВР // Все про бухгалтерський облік. -1998.-№85

58.Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон. Затв. наказом Мінфіна України від 13.03.1998р. №59 // Все про бухгалтерський облік. -2001.-№108.-С. 8.

59.Соколовська Н. Поштові витрати підприємства: бухгалтерський облік та оподаткування // Все про бухгалтерський облік. -2001.-№31.-С. 33.

60.Соколовська Н. Зв'язок на підприємстві // Все про бухгалтерський облік.-2001.-№31.-С. 33.

61.Ковальов Д. Телефонізація підприємства - способи підключення: податковий та бухгалтерський облік // Все про бухгалтерський облік. -2001.-№117.-С. 104.

62.Алпатова Н. Канцтовари на підприємстві: податковий і бухгалтерський облік // Все про бухгалтерський облік. -2001.-№35 С. 28.

63.Лебєдєва О. Як грамотно списати в обліку МШП // Все про бухгалтерський облік. -2001 .-№100.-С. 4.

64.Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України// http//zakon.rаda.gоу.uа //

65.Про порядок погашення зобов'язань платниками податків перед бюджетом та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 №2181 - III // Все про бухгалтерський облік. -2001.-№109.-С. 10.

66.Краснокутская Л. Документальное оформление списання ГСМ // Все о бухгалтерском учете.-2001.-№19.-С. 22.

67.Башинский А.Техосмотр и учет его проведення // Все о бухгалтерском учете.-2001.-№34.-С. 4.

68.Юрченко Е. Методика распределения косвенних расходов производства // Весник налоговой служби Украиньі.-2001.-№39.-С. 59.

69.Про внесення змін до Закону України „Про аудиторську діяльність": Закон України від 14.09.2006 р. N 140-V // Облік і фінанси АПК. - 2006. -№11.-с. 3.

70.Пономаренко О.Г. Аудит в АПК: обов'язковий чи ініціативний? // Облік і фінанси АПК. - 2006. - №11. - с. 69.

71.Третяк Н.М. Автоматизація обліку підприємств агропромислового комплексу // Облік і фінанси АПК. - 2006. - №1. - с. 71.

72.Ткаченко Н.М., Квачан В.В. Автоматизація бухгалтерського та податкового обліку // Облік і фінанси АПК. - 2006. - №4. - с. 77.

73.0гійчук Н.Ф., Панченко Л.Г., Сколотій Л.О. Удосконалення форм бухгалтерського обліку в аграрних підприємствах. // Формування ринкової економіки: 36. наук, праць. - Ф79 спец випуск: Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки. - К.: КНЕУ, 2003.- с. 470

74.0гійчук Н.Ф., Панченко Л.Г., Сколотій Л.О. Автоматизована обробка бухгалтерської інформації в агропромислових підприємствах. // Ринкова трансформація економіки АПК; кол. монографія у чотирьох частинах. / За

ред. П.Т.Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнева. 4-4 Стабілізація доходів сільських товаровиробників. - К.: ІАЕ, 2002.- с. 130

75.Жадько К.С. Оціночна модель вибору програмного забезпечення бухгалтерського обліку. // Вісник ХНАУ.- 2003.- №4.- с. 167

76.Веретельник Н.1. Новий етап розвитку обліку - широке запровадження автоматизації облікового процесу. // Ринкова трансформація економіки АГЖ: кол. монографія у чотирьох частинах. / За ред. П.ї. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнева. Ч.З. Фінансово-кредитна система - К.: ІАЕ, 2002.-е. 311

77.Ніколашин А.О. Реформування комп'ютеризації бухгалтерського обліку в сільському господарстві. // Ринкова трансформація економіки АПК: кол. монографія у чотирьох частинах. / За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнева. Ч.З. Фінансово-кредитна система - К.: ІАЕ, 2002.- с. 326

78. Славкова О.П. Проблеми автоматизації бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах. // Ринкова трансформація економіки АПК: кол. монографія у чотирьох частинах. / За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнева. Ч.З. Фінансово-кредитна система - К.: ІАЕ, 2002.-с. 153

79.Царьов М.С., Примаченко О.Л. Сучасні технології в управлінському обліку: калькуляція собівартості продукції сільськогосподарських підприємств. // Ринкова трансформація економіки АПК: кол. монографія у чотирьох частинах. / За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнева. Ч.З. Фінансово-кредитна система - К.: ІАЕ, 2002.- с. 118

80.Голов С. Ретроспективний погляд на реформування бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №2. - с.З.

81.Жук В.М. Состояние и перспектива бухгалтерского учета в АПК Украини в свете всемирной глобализации зкономики // Міжнародна науково-практична конференція "Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи". - К,: ІАЕ, 2003.- с. 11-16

82. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах:

Підручник. - 3-тє вид,, перероб. і допов./М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, Л.

Г. Панченко та ін.;3а ред.проф. М. Ф. Огійчука. - К.:Алерта, 2006

83.Білик М.Д. Організація і методика аудиту на сільськогосподарських

підприємствах: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003.

84. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. - 2-ге вид. - К.: Лібра, 2004.


 
 

Цікаве

Загрузка...