WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат - Курсова робота

Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат - Курсова робота

Комп'ютеризація обліку покликана підвищити роль бухгалтерського обліку як функції управління, тому що обчислювальна техніка з допоміжного засобу перетворюється на визначений фактор організації обліку, змінюючи не тільки його форму, але й технологію. Так, комп'ютерні системи бухгалтерського обліку, як складові інформаційних систем автоматизації управління, використовують єдину базу даних для вирішення оперативних підприємницьких та облікових завдань. При комплексній комп'ютеризації обліку та управління відмінності між фінансовим, управлінським, податковим обліком або між оперативним та бухгалтерським полягають в різних процедурах обробки інформації, що знаходиться в інформаційній базі даних підприємства. Фактично, єдина система економічної інформації надає дані для обліку, поточного управління, аналізу і аудиту.

Список використаної літератури

 1. Шаланский А. Шаг к возрождению сельскохоаяйственного производства// Весник налоговой служби Украйни.-1999. - № 26.-С.7.

 2. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" від 3.12.99 р.// Урядовий кур'єр. 1999.-№230

 3. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України від 18.10.2005р. № 2982-1V // httр//zakon.гаdа/qov.uа

 4. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97р. №168/97-ВР зі змінами та доповненнями // httр//zakon.гаdа/qov.uа

 5. Про державний бюджет України на 2007 рік: Закон України від 19.12.06р. №489-V

 6. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: проблеми визначення // Вісник ЖІТІ. - Сер.: Економічні науки .-2001.-№ 17.-С. 3-14.

 7. Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 № 996-ХІІ зі змінами та доповненнями/

 8. Методичні рекомендації по організації та веденню бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах України (за ред. Лузана Ю.Я., Михайлова М.Г., Жука В.М.) // Облік і фінанси АПК. - 2005. - №2. - с.106-187

 9. Методичні рекомендації по застосуванню форм документів первинного обліку на сільськогосподарських підприємствах: Реком. листом Міністерства аграрної політики України від 19.01.2004р. №37-27-12/455 // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2005. - №20. - с. 20.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку ЗО „Біологічніактиви": Затв. наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005р. №790// Нормативне забезпечення ведення бухгалтерського обліку та йогоорганізації в аграрних підприємствах: Навч. видання. - Харків, 2007.

 1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291 (зі змінами та доповненнями) // Нормативне забезпечення ведення бухгалтерського обліку та його організації в аграрних підприємствах: Навч. видання. - Харків, 2007.

 2. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291 (зі змінами та доповненнями) // http//zakon.rаda.gоу.uа.

 3. Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 11.12.2006р. №1176 // Нормативне забезпечення ведення бухгалтерського обліку та його організації в аграрних підприємствах: Навч. видання. - Харків, 2007.

14. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006р. №1315 // Облік і фінанси АПК. = 2007. - №1-2. - с.9

15. Токар С, Мушинський Р. Щодо реалізації реформи бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит, - 2000.- №4.- с. 44

16. Солопенко Т. Точка зору практичного аудитора на Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" П(С)БО і аудит. -1999.-№11.-с. 36

17. Кірейцев Т. Сучасний етап розвитку аграрного виробництва // Економіка АПК.- 2000.- №7.- с. 5-8

 1. Нападовська Л. Сутність управлінського обліку на сучасному етапі // Економіка АПК.- 2001.- №3

 2. Чумаченко М. Формування глобальної системи бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік. - 2001.- №68

 1. Ямборко Г. Вплив облікової політики на фінансовий результат і оподаткований прибуток підприємства // Бухгалтерський облік і аудит. -2001.- №6. -с. 23-28

 2. П(С)БО №16 "Витрати" // Національні П(С)БО: нормативна база. - Харків: Курсор-2000

 3. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулюванню собівартості продукції (робіт та послуг) сільськогосподарських підприємств: Затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. №132 // Все про бухгалтерський облік. - 2001.- №77

 4. Методичні рекомендації по закриттю бухгалтерських рахунків для визначення собівартості продукції та фінансових результатів діяльності підприємств АПК: Затв. Радою Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, протокол № 13 від 31.10.05р. // Облік і фінанси АПК.-2005.-№11.

 5. Робочі таблиці по закриттю рахунків та розрахунку для реєстрації платників ФСП підприємствами АПК. - К.: ТОВ „Юр-Агро-Веста", 2006.

25Ярмоленко В.П. Про склад і класифікацію виробничих витрат // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2000.- №11

 1. Сук Л., Сук П. Облік виробництва і калькулювання собівартості продукції сільськогосподарських підприємств // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2001.- №18

 2. Ткаченко Н. Формування виробничої собівартості продукції сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК.- 2001.- №6

 3. Забрицька І. Облік витрат на виробництво продукції // Економіка АПК.-2001.-№6

 4. Кобилкін О.М., Кобилкіна С.В. Визначення впливу окремих видів витрат на зниження собівартості продукції при бізнес-плануванні діяльності сільськогосподарських підприємств. // Формування ринкової економіки: 36. наук, праць. - Ф79 спец випуск: Удосконалення економічної роботи на

сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки. - К.: КНЕУ, 2003.-е. 147

 1. Ізюмська О.М. Класифікація витрат у системі управлінського обліку. // Формування ринкової економіки: 36. наук, праць. - Ф79 спец випуск: Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки. - К.: КНЕУ, 2003,- с. 405

 2. Примаченко О.Л. Класифікація витрат з метою прийняття управлінських рішень. // Формування ринкової економіки: 36. наук, праць. -Ф79 спец випуск: Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки. - К.: КНЕУ, 2003.-с. 494

 3. Новиков И.Т., Рагулина И.И. Проблеми формирования затрат на производство продукции. // Ринкова трансформація економіки АПК: кол. Монографія у чотирьох частинах. / За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнева. Ч.З. Фінансово-кредитна система - К.: ІАЕ, 2002.- с. 187

33.Михайлов М.Г. Облікова політика підприємств: документальне забезпечення. // Ринкова трансформація економіки АПК: кол. монографія у чотирьох частинах. / За ред. П.Т, Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнева. Ч.З. Фінансово-кредитна система- К.: ІАЕ, 2002.- с. 126

34.Михайлов М.Г., Телегунь Мі. Обґрунтування облікової політики щодо обліку витрат на сільськогосподарських підприємствах. // Формування ринкової економіки: 36. наук, праць. - Ф79 спец випуск: Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки. - К.: КНЕУ, 2003.- с. 452

35.Зінов'єва О.Д., Беляєва Л.А. Формування облікової політики на підприємствах. // Вісник ХНАУ.- 2003.- №4.- с. 184

Зб.Коцупатрий М.М. Законодавче регулювання бухгалтерського обліку в Україні. // Ринкова трансформація економіки АПК: кол. монографія у чотирьох частинах. / За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнева. Ч.З. Фінансово-кредитна система - К.: ІАЕ, 2002.- с. 133

37.Лінник В.Г., Лінник О.В. Методологічні та організаційні аспекти управлінського обліку. // Формування ринкової економіки: 36 наук, праць. -Ф79 спец випуск: Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки. - К.: КНЕУ, 2003,- с. 341

ЗЗ.Гуцаленко Л.В. Особливості адаптації управлінського обліку на підприємствах України. // Формування ринкової економіки: 36. наук, праць. -Ф79 спец випуск: Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки. - К.: КНЕУ, 2003.-с. 377

39. Дерій В. А. Оцінка та проектування заповненості інформаційного поля управлінського обліку витрат на виробництво сільськогосподарської продукції. // Формування ринкової економіки: 36. наук, праць. - Ф79 спец випуск: Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки. - К.: КНЕУ, 2003.- с. 382

40.Єрмолаєва М.В. Використання внутрішньогосподарської звітності в управлінському обліку. // Формування ринкової економіки: 36. наук, праць. -Ф79 спец випуск: Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки. - К.: КНЕУ, 2003.- с. 384


 
 

Цікаве

Загрузка...