WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства - Курсова робота

Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства - Курсова робота

Дані таблиці 1,4 свідчать про матеріаломісткий характер виробництва: частка матеріальних витрат у попередньому періоді становила 81,4%, у звітному – 69,4%. Темпи зменшення витрат за цією статтею на 14.7 пункту зменшили темпи зростання повної собівартості. Лише на десятину сукупні витрати зумовлені оплатою праці: відповідно в попередньому періоді – 5,8%, у звітному – 11,5%. Темпи збільшення витрат на оплату праці в 17,1 рази вищі, ніж загальні темпи збільшення витрат (109,5:6,4), що зумовлене ростом середньої заробітної плати в 2008 році. Високими темпами збільшувалась амортизація та інші операційні витрати, що призвело до збільшення частки витрат засобів праці та інших витрат в сукупних витратах.

2.2.2 Аналіз витрат за статтями калькуляції

Аналіз витрат за калькуляційними статтями дозволяє дати оцінку розміру економії чи перевитрат у зв'язку із відхиленням фактичної собівартості від планової, показати „внесок" кожної калькуляційної статті в загальне відхилення, зробити висновок про характер матеріало-, оплато-, фондомісткості виробництва і в результаті здійснити заходи щодо виявлення і реалізації резервів зниження собівартості продукції.

Оцінку собівартості розпочинають з вивчення загального виконання плану зі собівартості продукції. На наступному етапі аналізу вивчають відхилення в розрізі окремих видів статей та визначають, за рахунок дії яких саме чинників одержано ці відхилення. При цьому слід мати на увазі, що один і той самий чинник по різному впливає на відхилення за статтями собівартості. Наприклад, якщо у звітному періоді підприємство проводило значну роботу з механізації праці працівників, то це може привести до зниження витрат на заробітну плату внаслідок вивільнення частини працівників, але й одночасно збільшити витрати на утримання та експлуатацію устаткування. Отже, перевитрати за одними статтями не можна розглядати ізольовано від економії за іншими статтями.

Приведемо оцінку собівартості продукції за калькуляційними статтями на прикладі Залучанського спиртового заводу.

Таблиця 1.5. Аналіз собівартості за калькуляційними статтями витрат

№ п/п

Стаття витрат

Обсяг реалізованої продукції у звітному періоді за собівартістю, тис. грн.

Відхилення витрат, тис. грн.: економія (-,+), перевитрати (+), (гр. 2 – гр. 1)

Зміни витрат,%

за статтею (гр. 3: гр. 1) х 100

за повною собівартістю реалізованої продукції разом (гр. 3: р.13 гр. 1) х 100

плановою

фактичною

а

б

1

2

3

4

5

1

Сировина та матеріали

7054,0

9200,5

+2146,5

+30,4

+16,4

2

Допоміжні матеріали

94,0

70,6

-23,4

-24,9

-0,2

3

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

-

838,1

+838,1

0

0

4

Паливо на технологічні цілі

1897,0

2505,2

+608,2

+32,1

+4,7

5

Енергія на технологічні цілі

473,0

486,0

+13,0

+2,7

+0,1

6

Заробітна плата основних працівників

325,0

436,4

+111,4

+34,3

+0,9

7

Відрахування на соціальні заходи

128,0

169,7

+41,7

+32,6

+0,3

8

Загальновиробничі витрати

1754,0

2277,3

+523,3

+29,8

+4,0

9

Попутня продукція (вираховується)

132,0

677,3

+545,3

+413,1

+4,2

10

Виробнича собівартість

11593,0

15306,5

+3713,5

+32,0

+28,5

11

Адміністративні витрати

1042,0

1676,0

+634,0

+60,8

+4,9

12

Витрати на збут

414,0

546,0

+132,0

+31,9

+1,0

13

Повна собівартість реалізованої продукції

13049,0

17528,5

+4479,5

+34,3

+34,3

З проведеного аналізу даних згідно табл. 1.5 видно, що у звітному 2008 році проти плану допущено перевитрати по статтях „ сировина і матеріали" на 2146.5 тис. грн., „витрати на утримання та експлуатацію устаткування" -838.1 тис. грн., „ паливо на технологічні цілі" – 608,2 тис. грн., „ заробітна плата з нарахуваннями"- 153,1 тис. грн., „загально- виробничі витрати"- 523,3 тис. грн., „адміністративні витрати" – 634,0 тис. грн. та "витрати на збут" – 132,0 тис. грн.. Перевитрати по статтях затрат проти плану зумовили ріст фактичної собівартості проти плану на 4479,5 тис.грн., або 34,3 відсотки.

Оскільки в собівартості продукції значну питому вагу становлять прямі витрати, тобто такі, які прямо відносяться на собівартість конкретних виробів, то дослідженню саме цих витрат слід приділяти особливу увагу. Тому перейдемо до розгляду аналізу прямих і непрямих витрат.

2.2.3 Аналіз прямих і непрямих витрат

За способом обчислення (або за цільовим спрямуванням і техніко-економічним призначенням) витрати поділяються на: прямі та непрямі.

Прямі витрати – це витрати, які прямо відносяться на виробництво певного виду продукції (сировина, матеріали, півфабрикати, оплата праці).

Непрямі (накладні) витрати не можна віднести безпосередньо на окремий вид продукції, бо вони зв'язані з виготовленням різних виробів.

Це витрати пов'язані з управлінням і обслуговуванням виробництва, вони необхідні для його нормального функціонування.

Вони поділяються:

  • загально виробничі (цехові)

  • адміністративні

Величина цих витрат залежить від структури підприємства.

Розпочинаючи аналіз прямих витрат слід розглянути, які зміни відбулися в сумі прямих матеріальних витрат та їх питомій вазі в повній собівартості продукції.[12, 154.]

Таблиця 1.6. Аналіз прямих матеріальних витрат

Показники

Фактично випущена продукція

Відхилення

За плановою собівартістю

За фактичною собівартістю

Абсолютна сума(р3-р2)

В процентах (р4:р2*100%)

1

2

3

4

5

1.Сировина та основні матеріали

5517,0

9333,7

+3816,7

69,2

В т.ч. ферменти і солод на оцукрювання

1261,0

1708,4

+447,4

35,5

2.Транспортні витрати

276,0

0

-276,0

100,0

3.Зворотні відходи (віднімається)

0

133,2

+133,2

0

Всього прямих матеріальних витрат

7054,0

9200,5

+2146,5

30,4

Повна собівартість продукції

13049,0

17528,5

+4479,5

34,3

Питома вага прямих матеріальних затрат у повній собівартості продукції

54,1

52,5

-1,6

х


 
 

Цікаве

Загрузка...