WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оплата праці(пошукова робота) - Реферат

Оплата праці(пошукова робота) - Реферат

відображає суму невиплаченої працівникам заробітної плати.
Аналітичний облік розрахунків із працівниками ведеться в розрахункових і розрахунково-платіжних відомостях. Нараховані суми відображаються, крім того, в особових
рахунках установленої форми. Документальне оформлення операцій при переході на нові облікові принципи не змінилися. Типові форми документів з обліку праці та її оплати затверджено наказами Мінстату України від 19.10.1995 року №253 та від 22.05.1996 року №144.
Зміни внесені новим Планом рахунків, торкнулися джерела нарахування виплат.
В умовах дії Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (дані-НСБО)
відсутні такі поняття, як фонди економічного стимулювання і виплати за рахунок прибутку. Субрахунок 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" призначено виключно для формування резервного фонду згідно з установчими документами і для розподілу прибутку між власниками. Усі виплати, крім дивідендів, відносяться на витрати підприємства. Структуру витрат значно змінено з двох причин:
- введено класифікацію діяльності підприємства;
- визначено більш глибоку деталізацію витрат;
Залежно від виду діяльності, у процесі якої нараховується заробітна плата, можна
класифікувати й самі витрати на оплату праці.
При формуванні витрат за елементами варто мати на увазі, що в класі 8 на рахунку 81 "Витрати на оплату праці" передбачено шість субрахунків, що дають змогу з метою управлінського обліку аналізувати витрати на оплатупраці:
811 "Виплати за окладами і тарифами". Відображаються витрати на виплату основної заробітної плати відповідно до прийнятої на підприємстві системи оплати праці;
812 "Премії та заохочення". Відображається витрати на виплату додаткової заробітної плати відповідно до прийнятої на підприємстві системи оплати праці (премії, виплати за підсумками роботи за рік, за вислугу років тощо);
813 "Компенсаційні виплати". Узагальнюється інформація про витрати на компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством (компенсація за час простою не з вини працівника, за несвоєчасну виплату заробітної плати, за незаконне звільнення, за заподіяну шкоду тощо);
814 "Оплата відпусток". Враховуються витрати на виплати за відпустку або нарахування резерву відпусток. Рішення про створення резерву відпусток повинно відображатися в наказі про облікову політику підприємства, що видається щороку;
815 "Оплата іншого невідпрацьованого часу". Враховуються виплати, передбачені за невідпрацьований час (за виконання державних обов'язків, за час навчальної відпустки, за час навчання в системі підвищення кваліфікації з відривом від
виробництва тощо);
816 "Інші витрати на оплату праці". Враховуються інші виплати, що визнаються елементами витрат на оплату праці (допомога при виході на пенсію, плата за навчання дітей співробітників, вартість путівок на лікування та відпочинок тощо).
Склад витрат на оплату праці встановлено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Мінстату України від 11.12.1995року №323.
Облік обов'язкових зборів на соціальні заходи здійснюється на рахунку 65"Розрахунки по страхуванню" на відповідних субрахунках:
651 "По пенсійному забезпеченню";
652 "По соціальному страхуванню";
653 "По страхуванню на випадок безробіття". По кредиту відображається нарахування зборів, по дебету - перерахування їх одержувачу і нарахування допомоги за рахунок коштів соціального страхування. Нарахування зборів відображається на відповідних субрахунках рахунку 82 "Відрахування на соціальні заходи";
821 "Відрахування на пенсійне забезпечення";
822 "Відрахування на соціальне страхування";
823 "Відрахування на випадок безробіття". Якщо підприємство використовує рахунки лише класу 9, то нарахування витрат на оплату праці та обов'язкових зборів
буде відноситися в дебет відповідних рахунків:
Оплата праці працівників, безпосередньо зайнятих у виробництві товарів
(робіт, послуг) і відрахування на неї. 23 "Виробництво".
Оплата праці ІТП виробничих цехів і дільниць і відрахування на неї. 91 "Загально виробничі
витрати "
Оплата праці апарату управління і відрахування на неї 92 "Адміністративні витрати"
Оплата праці продавців, персоналу відділу збуту, торгових агентів і відрахування на неї 93"Витрати на збут"
Оплата праці працівників об'єктів соціально-культурного призначення
і відрахування на неї. 949 "Інші витрати операційної діяльності"
Облік витрат можна здійснювати трьома методами: із застосуванням рахунків класу 8, класу 9, класів 8 і 9 одночасно. Ці варіанти наведені нижче.
Облік із застосуванням рахунків класу 8

п/п Зміст операцій
Дт Кт
1 Нарахування основної і додаткової зарплати за
окладами і тарифами. 811 661
2 Нарахування премії 812 661
3 Нарахування збору на пенсійне страхування 821 651
4 Нарахування збору на соціальне страхування 822 652
5 Нарахування збору на соціальне страхування на
випадок безробіття 823 653
Облік із застосуванням рахунків класу 9

п/п Зміст операцій
Дт Кт
1 Нарахування основної і додаткової зарплати за
окладами і тарифами:
- Робітникам
- службі збуту
- АУП
23
93
92
661
661
661
2 Нарахування премії:
- Робітникам
- службі збуту
- АУП
23
93
92
661
661
661
3 Нарахування збору на пенсійне страхування:
- робітникам (32%)
- службі збуту (32%)
- АУП (32%)
23
93
92
651
651
651
4 Нарахування збору на соціальне страхування
- Робітникам (4%)
- службі збуту (4%)
- АУП (4%)
23
93
92
652
652
652
5 Нарахування збору на соціальне страхування на
випадок безробіття:
- Робітникам (!.5%)
- службі збуту (1.5%)
- АУП (!.5%)
23
93
92
653
653
653
Облік із застосуванням рахунків класів 8 та 9

п/п Зміст операцій Дт
Кт
1 Нарахування основної і
додаткової зарплати за окла
дами і тарифами:
- робітникам
- службі збуту
- АУП
811 "Виплати за окла
дами і тарифами"
23 "Виробництво"
811 "Виплати за окла
дами і тарифами"
93 "Витрати на збут"
811 "Виплати за окла
дами і тарифами"
92 "Адміністративні
витрати"
661 "Розрахунки по заробітній платі"
811 "Виплати за окла
дами і тарифами"
661 "Розрахунки по заробітній платі"
811 "Виплати за окла
дами і тарифами"
661 "Розрахунки по заробітній платі"
811 "Виплати за окла
дами і тарифами"
2 Нарахування премії робітни
кам:
- робітникам
- службі

 
 

Цікаве

Загрузка...