WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оплата праці(пошукова робота) - Реферат

Оплата праці(пошукова робота) - Реферат

дітей безпосередньо з пологового будинку надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів ( 70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей ).
Після закінчення відпустки у зв?язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Тривалість відпустки у зв?язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів ( 140 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів ).
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не надається працівнику, якщо дитина перебуває на державному утриманні.
Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку.
2.2. Побудова синтетичного і аналітичного обліку праці
та її оплати
Після розрахункової обробки первинних документів по обліку виробітку, відпрацьованого часу та іншої вихідної інформації для розрахунків по оплаті праці, складаються розрахункові відомості, які узагальнюють статистичні дані по розрахунках з робітниками та службовцями.
Наступним етапом розрахункової роботи по розрахунках з робітниками та службовцями є формування даних синтетичного обліку розрахунків та звітності. Рахунок 66 "Розрахунки з робітниками по оплаті праці" - пасивний, балансовій, розрахунковий.
66 1- "Нарахованазаробітна плата";
662 - "Депонована заробітна плата";
При нарахуванні заробітної плати кредитується рахунок "Розрахунки з робітниками по оплаті праці" й дебетуються рахунки в залежності від видів виробництв (основною, допоміжною), де виконуваність роботи, характер цих робіт, категорій робітників, а також від виду заробітної плати (основна, додаткова).
Облік розрахунків з робітниками та службовцями по операціях, не пов'язаних з оплатою праці (розрахунки за товари, які продані в кредит), ведеться на рахунку 39 "Розрахунки з робітниками та службовцями по інших операціях", який має слідуючи субрахунки :
1 - за товари, продані в кредит;
2 - позика на індивідуальне житлове будівництво;
3 - позика на будівництво садових будинків;
4 - позика молодим сім'ям;
5 - на формений одяг;
6 - по акціях;
7 - заборгованість учасників по підписці на акції.
По кредиту даного рахунку відображається заборгованість робітників по виданих позиках, а по дебету - погашення цієї заборгованості.
Розрахунки з працюючими при ручному способі обробки документів вносять у розрахункові відомості або розрахунково-платіжні відомості.
Розрахункові відомості по заробітній платі працюючих за місяць складаються із розділів "Нарахування заробітної плати", "Відраховано, передано, внесено, виплачено", "Належить на 1 число сума до виплати".
Розрахунково-платіжні відомості виконують подвійну функцію: по-перше, за їх допомогою виконуються розрахунки з працюючими, по-друге, вони є формою аналітичного обліку рахунка 66.
Схема відображення операцій по рахунку 66 субрахунок 1 "Нарахована заробітна плата".
№ п/п
Найменування господарської операції Бухгалтерська проводка
Дт Кт
1 2 3 4
1 Нарахована заробітна плата за ремонт основних засобів ро
бітникам основного і допоміжного виробництв та ін . 23 661
2 Нарахована заробітна плата інженерно-технічним працівникам і адміністративному персоналу. 91,92 661
3 Нарахована заробітна плата за роботи, що належать до витрат майбутніх періодів. 39 661
4 Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим збутом і реалізацією продукції. 93 661
5 Нарахована оплата, пов'язана з виправленням браку прдук
ції. 24 661
6 Нарахована заробітна плата торговим працівникам, працівникам посередницьких підприємств. 92,93,
94 661
7 Нараховані суми оплати праці, пов'язані з операціями по
вибуттю (реалізації) основних засобів. 972 661
8 Нараховані суми за рахунок відрахувань на соціальне страхування (за лікарняними листками та ін.). 652 661
9 Нестачі, раніше віднесені за рахунок винних осіб, списані
за рахунок підприємства. 92 661
10 Нараховані суми оплати праці робітникам основного
виробництва. 23 661
11 Нараховані суми оплати праці (премії) за рахунок Фондів
економічного стимулювання, Фондів спеціального
призначення і доплат.
--
--
12 Нарахована заробітна плата за роботи, виконані за рахунок коштів цільового фінансування. 48 661
13 Нарахована заробітна плата за рахунок резерву наступних
платежів. 47 661
14 Нарахована матеріальна допомога (оздоровча тощо). 65 661
15 Нарахована вихідна допомога передбачена діючим
законодавством. 23,91,
92 661
16 Депонована заробітна плата 661 662
17 Нарахована заробітна плата працівникам за роботу, пов'я
зану з ліквідацією стихійного лиха, пожеж тощо. 991 661
18 Повернуті до каси надлишки нарахованих сум (переплата) 30 661
19 Виплачені з каси заробітна плата, суми за лікарняними листками. 661 30
20 Відраховані із заробітної плати прибутковий податок і збір на випадок безробіття. 661 641
21 Відраховані із нарахованої заробітної плати працюючих
1 % - 2% до Пенсійного фонду. 661 651
22 Відраховані із заробітної плати проф.внески, 1% 661 685
23 Відраховані із заробітної плати перевитрачені підзвітні суми. 661 372
24 Сплачено за подарунки. 68 31
25
Видані подарунки працівникам підприємства, речові призи та матеріальна допомога (придбані з урахуванням
ПДВ):
а) що не перевищують 12 мінімальних розмірів заробітної плати в розрахунку за рік:
- видані подарунки працівникам підприємства 661 68
- списана вартість подарунків за рахунок коштів
підприємства. 48 661
- нарахування на вартість подарунків до Пенсійного фон
ду 32% . 91 651
б) що перевищують 12 мінімальних розмірів заробітної плати у розрахунку за рік:
- видані подарунки працівникам підприємства 661 68
- списана вартість подарунків за рахунок коштів підприємства 48 661
- нарахування на вартість подарунків, речових призів та матеріальну допомогу 91 651
- прибутковий податок (у складі сукупного оподатковуваного доходу працівника за місяць 661 641
- відрахування із сукупного оподатковуваного доходу (750грн. +300грн.)*2% - до Пенсійного фонду 661 651
- збір на випадок безробіття (750грн.+300грн.)*0,5% 661 65
Облік розрахунків з оплати праці здійснюється на балансовому рахунку 66"Розрахунки з оплати праці". Рахунок 66 має два субрахунки:
661 "Розрахунки з оплати праці"
662 "Розрахунки з депонентами"
По кредиту рахунку 661 відображаються нараховані суми. По дебету рахунку 661
відображаються суми, утримані з усіх видів оплати праці, і виплата заробітної плати. За лишок по кредиту рахунку 661

 
 

Цікаве

Загрузка...