WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Система документації - Курсова робота

Система документації - Курсова робота

• відсутність в управлінському апараті регламентації документообразовання приводить до використовування значної кількості різноманітних видів і форм документів, призначених для документування ідентичних функцій і що містять аналогічну інформацію, але відмінних за формою представлення інформації або по складу показників;

• широке розповсюдження копіювальної техніки і її безконтрольне використовування в установах приводить до створення величезної кількості копій документів, які використовуються в незначній мірі;

• використовування в процесах створення і підготовки документів комп'ютерів, з одного боку, значно підвищило швидкість підготовки документів, скоротило трудомісткість цих операцій, але, з другого боку, привело до значного збільшення кількості документів за рахунок створення одного і того ж документа в паперовій і електронній формі.

Таким чином, в числі суб'єктивних причин, що впливають на збільшення документообігу, ми бачимо як пов'язані з окремою особою (діяльність керівника, фахівця), так і з порушеннями вимог законодавства, з організацією документування. До суб'єктивних причин треба віднести і нові технології підготовки документів, які, скоротивши час на створення тексту, його роздрук і копіювання, збільшили їх потоки і видову різноманітність, але не розв'язали проблему управління цими потоками. Цей висновок зроблений і вітчизняним документоведами, і зарубіжними фахівцями в області управління документацією.

4. Порядок оформлення особистих справ

Особиста справа працівника формується після видання наказу про його прийом на роботу. Спочатку в особисту справу групуються документи, персональні дані працівника, що містять, в порядку, що відображає процес прийому на роботу: кадрова довідка; заява працівника про прийом на роботу; листок по обліку кадрів; результат медичного обстеження на предмет придатності до здійснення трудових обов'язків; розписка працівника про ознайомлення з документами організації, що встановлюють порядок обробки персональних даних працівників, а також про його права і обов'язки в цій області; розписка працівника про ознайомлення його з локальними нормативними актами організації; доповнення до особистої справи; внутрішній опис. Всі документи особистої справи підшиваються в обкладинку. До кожної особистої справи додається фотографія працівника (без головного убору, розмір 3 x 4 см). На оборотній стороні фотографії указуються прізвище, ім'я, по батькові працівника. В кожному розділі особистої справи ведеться внутрішній опис, куди заносяться найменування всіх документів, дата їх включення в справу, кількість листів, а також дата вилучення документа із справи з вказівкою особи, що вилучила документ, і причини вилучення. У разі тимчасового вилучення документа замість нього вкладається лист-замінник. Вилучення документів з особистої справи проводиться виключно з дозволу фахівця по кадрах. Внутрішній опис підписується особою, що її склала, з вказівкою дати складання. Всі документи, що поступають в особисту справу, розташовуються в хронологічному порядку. Не допускається включати в особисту справу документи другорядного значення, тимчасові (до 10 років) терміни зберігання, наприклад, довідки з місця проживання і т. п., що мають Листи документів, підшитих в особисту справу, нумеруються. Листок по обліку кадрів є основним документом особистої справи, що є переліком питань про біографічні дані працівника, його освіту, сімейний стан, місце прописки або мешкання, виконувану роботу з початку трудової діяльності і т. п. Листок по обліку кадрів заповнюється працівником самостійно при оформленні на роботу.

При заповненні листка по обліку кадрів працівник повинен заповнювати всі його графи, на всі питання давати повні відповіді, не допускати виправлень або закреслення, прочерків, помарок, в строгій відповідності із записами, які містяться в його особистих документах. Негативні відповіді в графах листка по обліку кадрів записуються без повторення питання. При заповненні графи "Образованіє" слід застосовувати наступні формулювання: "вище", "неповне вище", "середнє спеціальне", "неповне середнє" – залежно від того, який документ є у працівника. В графі "Сімейний стан" перераховуються всі близькі родичі (чоловік, дружина, дочка, син), що проживають спільно з працівником. Указуються прізвище, ім'я, по батькові і дата народження кожного члена сім'ї.

В графі "Виконувана робота з початку трудової діяльності" відображаються відомості про роботу в строгій відповідності із записами в трудовій книжці.

Всі записи проводяться в хронологічному порядку.

При заповненні листка по обліку кадрів використовуються наступні документи:

  • паспорт;

  • трудова книжка;

  • військовий квиток;

  • документи про освіту;

  • документи про привласнення вченого ступеня, вченого звання.

Листок по обліку кадрів підписується особою, що приймається на роботу, і фахівцем по кадрах після звірки відомостей, занесених в анкету, з відповідними документами і завіряється друком відділу кадрів.

Копії всіх документів завіряються особистим підписом фахівця по кадрах після звірки їх з оригіналами документів.

Доповнення до особистої справи – документ, в якому фіксуються відомості про переміщення працівника по роботі (дата вступу до посади і дата відходу з неї) з вказівкою причини переміщення ("Призначений з пониженням в атестаційному порядку"). Доповнення до особистої справи складається фахівцем по кадрах і не потребує завіренні підписом або друком.

Особиста картка форми N Т 2 складається фахівцем по кадрах по уніфікованій формі, містить в собі відомості про персональні дані працівника в повній відповідності з представленими документами. У разі оновлення стара особиста картка вилучається з розділу особистої справи "Анкетно-біографічні і характеризуючі матеріали", залучається до "Додаткових матеріалів" і замінюється новій. Особиста картка підписується фахівцем по кадрах.

Надалі особиста справа поповнюється документами, що виникають в процесі трудової діяльності працівника, до яких відносяться:

  • атестаційні листи;

  • копії документів про твердження на посаді;

  • інші характеризуючі і доповнюючі матеріали.

Особиста справа ведеться протягом всієї трудової діяльності працівника. Зміни, що вносяться в особисту справу, повинні бути підтверджений відповідними документами.

Фахівець по кадрах одержує від що приймається на роботу працівника документи, перевіряє повноту їх заповнення і правильність указуваних відомостей відповідно до пред'явлених документів.

Задача

Знайдіть помилки в оформленні наказу:

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ СУСПІЛЬСТВО "КОНТІНЕНТАЛЬ"

ОКПО 12345678, ОГРН 1234567890123

ІНН/КПП 1234567890/123456789

НАКАЗ

21.07.2005 №45

Ульяновськ

Про внесення змін в штатний розклад

У зв'язку з наказом директора від 21.07.2005 №44 "Про реорганізацію служби діловодства"

НАКАЗУЮ:

1. Внести в штатний розклад апарату організації наступні зміни:

1.1 Добавить до складу служби діловодства посада секретаря-референта у складі 1 штатної одиниці з посадовим окладом 8500 рублів 00 коп. без персональних і інших надбавок;

1.2 Увеличить місячна фундація заробітної платні на 8500 рублів 00 коп.

1.3 Контроль за виконанням наказу покласти на заст. директора Козлова А.М.

Директор ЗАТ "Контіненталь" С.М. Прыгунов

Помилка №1- в шапці не потрібно указувати реквізити організації.

Помилка №2 – номер і назва наказу пишуться відразу після наказу.

Помилка №3 – число пишеться з правої сторони.

Помилка №4 – назва міста пишеться з лівого боку.

Помилка №5 – не вистачає строчки, що Козлов А.М. ознайомлений з даним наказом, оскільки в пункті 1.3 вказаний, що він несе контроль за виконанням даного наказу.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ СУСПІЛЬСТВО "КОНТІНЕНТАЛЬ"

НАКАЗ №45

"Про внесення змін в штатний розклад".

р. Ульяновськ 21.07.2005

У зв'язку з наказом директора від 21.07.2005 №44 "Про реорганізацію служби діловодства"

НАКАЗУЮ:

1. Внести в штатний розклад апарату організації наступні зміни:

1.1 Добавить до складу служби діловодства посада секретаря-референта у складі 1 штатної одиниці з посадовим окладом 8500 рублів 00 коп. без персональних і інших надбавок;

1.2 Увеличить місячна фундація заробітної платні на 8500 рублів 00 коп.

1.3 Контроль за виконанням наказу покласти на заст. директора Козлова А.М.

Директор ЗАТ "Контіненталь" С.М. Прыгунов

Ознайомлений А.М. Козлов


 
 

Цікаве

Загрузка...