WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Самостійне вивчення дисципліни ""Аудит""" - Курсова робота

"Самостійне вивчення дисципліни ""Аудит""" - Курсова робота

Тема 13. Аудит у комп'ютерному середовищі

1. Нормативні вимоги до аудиту в умовах електронної обробки даних.

 1. Особливості аудиту в середовищі електронної обробки даних.

 2. Вплив системи електронної обробки даних на оцінку системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.

 3. Методика використання комп'ютерних засобів у процесі аудиту.

Тестування

Питання

Варіанти відповідей

1. Середовище електронної обробки даних існує у випадках:

А. Для обробки інформації на підприємствах використовують персональні комп'ютери

Б. Для обробки інформації на підприємствах використовують комп'ютери будь-якого типу

В. На підприємствах інформація обробляється без використання комп'ютерів

2. Аудиторські комп'ютерні засоби охоплюють:

А. Тільки технічне забезпечення

Б. Тільки програмне забезпечення

В. Тільки інформаційне забезпечення

Г. Технічне, інформаційне, математичне і програмне забезпечення

3. До складу програмного забезпечення, що використовується в аудиті, належить:

А. Тільки системне програмне забезпечення

Б. Тільки програмне забезпечення

В. Операційна система, обслуговуючі програми, прикладне програмне забезпечення

4. Системне програмне забезпечення охоплює:

А. Операційну систему і аудиторські програми

Б. Аудиторські та бухгалтерські програми

В. Операційну систему й обслуговуючі програми

Г. Аудиторські та інші програми

5. Основною метою використання комп'ютерних засобів у процесі аудиту є:

А. Перевірити діючі на підприємстві бухгалтерські комп'ютерні програми

Б. Перевірити технічне і програмне забезпечення аудиту

В. Зібрати аудиторські докази

Тема 14. Узагальнення результатів аудиту

Питання для самоконтролю

 1. Аудиторські звіти та їх складові елементи.

 2. Аудиторський висновок та його структура.

 3. Види аудиторських висновків та їх характеристика.

 4. Аудиторські висновки спеціального призначення.

 5. Звіт аудитора перед замовником.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Визначте, який висновок має скласти аудитор у наведеній ситуації.

У момент перевірки аудиторською фірмою "Львівакадемаудит" фінансової звітності ВАТ "Карпати" було виявлено такі порушення і недоліки:

 • в деяких випадках мала місце видача авансу під звіт особам, що заборгували підприємству за попередньо виданими сумами;

 • працівникам підприємства було надано у звітному періоді безвідсоткові позики на індивідуальне житлове будівництво на суму 1,5 млн. грн.;

 • за звітний період підприємство заборгувало Пенсійному фондові 30 тис. грн.;

 • інших порушень не виявлено.

Скласти аудиторський висновок.

Завдання 2.

Визначте, який висновок має скласти аудитор у наведеній ситуації.

У процесі аудиту ТзОВ "Сокіл" аудитор виявив такі порушення і недоліки:

 • підприємство у звітному році не виконало низку договорів постачання сировини і матеріалів. До ТзОВ "Сокіл" пред'явлено позов у арбітражний суд на суму 10 тис. грн.;

 • внаслідок інвентаризації каси аудитор у присутності касира і головного бухгалтера підприємства виявив нестачу в сумі 42 грн. 50 коп.;

 • у звітному періоді було ліквідовано зношений верстат за початковою вартістю 25 тис. грн., нараховано знос на суму 24 тис. 900 грн. Металобрухт від ліквідації верстата не оприбуткований на складі та не реалізований. За попередньою оцінкою вартість металобрухту становить 180 грн.

Скласти аудиторський висновок.

Завдання 3.

Визначте, який висновок має скласти аудитор у наведеній ситуації.

Під час аудиторської перевірки ВАТ "Марія" виявлено такі недоліки:

 • за звітний період акціонерне товариство випустило акцій на суму 10 тис. грн. Частину викуплених акцій у кількості 600 шт. на суму 6 тис. грн. продали іншим акціонерам, а інші акції на суму 4 тис. грн. анулювали. Розмір статутного (акціонерного) капіталу в балансі та звіті про власний капітал на кінець звітного періоду залишився без зміни;

 • підприємство впродовж звітного періоду змінювало методи нарахування амортизації;

 • в бухгалтерському обліку безпідставно віднесено у звітному періоді на витрати господарські операції, пов'язані з адміністративним управлінням на суму 300 тис. грн.

 • інші порушення не мають суттєвого впливу на достовірність фінансової звітності.

Скласти аудиторський висновок.

Завдання 4.

Визначте, який висновок має скласти аудитор у наведеній ситуації.

Під час аудиторської перевірки ТзОВ "Оріон" аудитори виявили такі порушення і недоліки:

 • у першому півріччі на підприємстві здійснювали оцінку запасів за системою ЛІФО, а починаючи з третього кварталу, використовували систему ФІФО;

 • за період перевірки на підприємстві не проводилася інвентаризація розрахунків, акти звірки відсутні;

 • керівництво ТзОВ "Оріон" не подало аудиторам з невідомої причини всіх договорів з покупцями і замовниками;

 • у головну книгу не рознесені всі господарські операції за грудень 2005 р.

Скласти аудиторський висновок.

Тестування

Питання

Варіанти відповідей

1. Вимоги до аудиторського висновку розкриваються у МСА №:

А. МСА №200

Б. МСА №300

В. МСА №500

Г. МСА №600

Д. МСА №700

2. Причини фундаментальної непевності:

А. Невідповідність порядку оформлення або здійснення операцій чинному законодавству

Б. Значні обмеження в обсязі аудиторської роботи

3. Причини незгоди:

А. Невідповідність порядку оформлення або здійснення операцій чинному законодавству

Б. Значні обмеження в обсязі аудиторської роботи

4. В аудиторському висновку

А. Обов'язково слід наводити масштаб аудиту і зміст проведених процедур

Б. Не обов'язково слід наводити масштаб аудиту і зміст проведених процедур

5. МСА передбачають складання таких аудиторських висновків спеціального призначення:

А. Аудиторські висновки за результатами тематичного аудиту

Б. Висновок про окремі частини фінансової звітності підприємства

В. Висновок про фінансовий стан підприємства

Г. Аудиторська перевірка дотримання договірних відносин

Загальні правила оформлення контрольної роботи

Контрольна робота повинна бути виконана машинописним (через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці із застосуванням чорної стрічки середньої жирності) або машинним за допомогою комп'ютерної техніки(шрифт Times текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом) способами на одній стороні стандартного аркуша білого однотипного паперу формату А4 (210x197 мм). При написанні роботи необхідно давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в контрольній роботі, або на ідеях і висновках яких ґрунтуються висновки автора роботи. Посилатись слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатись лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

В тексті контрольної роботи посилання на джерела позначають порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: [2].


 
 

Цікаве

Загрузка...