WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Самостійне вивчення дисципліни ""Аудит""" - Курсова робота

"Самостійне вивчення дисципліни ""Аудит""" - Курсова робота

Завдання 2.

На основі даних умови завдання 1 згрупуйте робочі документи аудитора за такими ознаками:

 • спосіб і джерела отримання;

 • термін використання;

 • за змістом аудиторських послуг.

Тестування

Питання

Варіанти відповідей

1. Робоча документація аудитора – це

А. Нормативно –правова база

Б. Записи, за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури перевірки, тести, отриману інформацію і відповідні висновки, що здійснюються під час проведення аудиторської перевірки

2. Робоча документація аудитора виконує такі функції:

А. Обґрунтовує твердження в аудиторському висновку

Б. Допомагає керівництву підприємства-замовника у прийнятті управлінських рішень

В.Сприяє виробленню методологічного підходу до процесу аудиторської перевірки

3. Склад, кількість і зміст робочих документів аудитора залежить від:

А. Стану бухгалтерського обліку та звітності клієнта

Б. Надійності системи внутрішнього контролю клієнта

В. Форми власності підприємства-замовника

Г. Виду аудиторських послуг

4. За характером інформації робочі документи аудитора поділяють на:

А. Нормативно-правового характеру

Б. Оглядові

В. Аналітичні

Г. Підсумкові

5. За формою подання робочі документи аудитора поділяють на:

А. Графічні

Б. Тестові

В. Розрахункові

Г. Ручної обробки

Д. Табличні

Тема 10. Аудит активів, капіталу та зобов'язань підприємства

Питання для самоконтролю

  1. Джерела та завдання інформації для проведення аудиту грошових коштів та готівкових операцій.

  2. Аудит забезпечення збереженості касової готівки та дотримання касової дисципліни, вимог чинного законодавства щодо здійснення касових операцій.

  3. Перевірка операцій на рахунках у банках.

  4. Аудит дебіторської заборгованості.

  5. Аудит наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів.

  6. Аудит формування статутного капіталу суб'єктів господарювання та його особливості.

  7. Аудит руху та використання капіталу за видами.

  8. Організація та методика аудиту поточних зобов'язань та кредитних операцій.

  9. Перевірка використання та своєчасності повернення короткострокових позик і довгострокових кредитів та їх забезпечення.

Розв'язання задач

Задача 1.

Оцінити законність здійснених операцій та визначити правомірність дій бухгалтера МПП "Гермес".

Вихідні дані:

Згідно договору на постачання товару підприємство-покупець повинно сплатити за отриманий від МПП "Гермес" товар протягом 30 календарних днів з дати отримання.

МПП "Гермес" відвантажило покупцю товар 5 травня поточного року на суму 389,00 грн. З віднесенням ПДВ на податкові зобов'язання в сумі 64,83 грн. 28 травня поточного року була отримана часткова оплата за відвантажений товар в сумі 200,00 грн.

Після 5 червня МПП "Гермес" представило заяву в податкову адміністрацію про зменшення податкового зобов'язання на суму ПДВ, що відноситься до неоплаченої частини товару. В цьому же звітному періоді бухгалтер МПП "Гермес" зменшив суму податкового зобов'язання на 31,5 грн. на підставі наданої заяви.

Задача 2.

Оцінити законність дій бухгалтера ПП "Навігатор".

Вихідні дані:

В ході здійснення податкової перевірки фінансово-господарської діяльності ПП "Навігатор" була виявлена наступна ситуація: податок на прибуток за результатами бухгалтерського обліку склав 254,00 грн., за результатами податкового обліку - 198,00 грн.

Різниця між вказаними сумами склала 56,00 грн. та була віднесена на статтю 541 "Відстрочені податкові зобов'язання ".

Задача 3.

Оцінить законність й обґрунтованість отримання грошових коштів під звіт, своєчасність їх погашення.

Вихідні дані:

За рахунок коштів підприємства було оплачено поїздку керівника за кордон в сумі 9500,00 грн. та списано на витрати як витрати на відрядження. При цьому відсутній наказ про направлення робітника у відрядження, її цілях та строках, звіт про відрядження. Прикладені підтверджуючі документи на витрачені засоби мають штамп туристичної організації. Всі витрати було віднесено до складу валових витрат підприємства.

Задача 4.

Визначити чи має місце факт порушення законодавства.

Вихідні дані:

При проведенні податкової перевірки, податковим інспектором було встановлено, що торгівельним підприємством "Електротехніка" було придбано 10 телевізорів за ціною 1000,00 грн. На загальну суму 10000,00 грн., у тому числі ПДВ- 2000,00грн.

В торговий зал було виставлено для продажу 9 телевізорів. Один телевізор було встановлено в кімнаті відпочинку персоналу. До складу валових витрат підприємства було віднесено витрати на придбання телевізорів на суму 12000,00 грн.

Задача 5.

Оцінити правомірність цільового використання грошових засобів. Оцінити повноту та своєчасність їх погашення.

Вихідні дані:

За видатковим касовим ордером № 25 від 14.03 поточного року з каси підприємства було видано грошові кошти (1000,00 грн.) секретарю Зайцевій С.Т. під звіт.

Під час перевірки касової документації ревізор виявив відсутність авансового звіту Зайцевої С.Т. на вказану суму. Документальне підтвердження повернення грошових засобів в касу також відсутнє. Бухгалтер підприємства пояснив, що вказана сума була "перекинута" на менеджера Іванова І.А.

Задача 6.

Визначити чи має місце факт порушення законодавства.

Вихідні дані:

В ході здійснення податкового контролю ПП "Скарлет" було встановлено, що за даними декларації з ПДВ податковий кредит склав 200000,00 грн.

За перевіркою податкових накладних було встановлено, що на суму 15000,00 грн. Податкові накладні відсутні, а на суму 1300,00 грн. Представлені невірно заповнені податкові накладні.

Податковому інспекторові було дано усне пояснення, що товар було придбано у підприємства платника єдиного податку, тому на суму 15000,00 грн. Податкові накладні не можуть бути представлені, так як контрагент не є платником даного податку.

Задача 7.

Оцінити правильність використання методології бухгалтерського обліку ВАТ "Меркурій".

Вихідні дані:

ВАТ "Меркурій" було надано кредит комерційним банком 10-го вересня поточного року. За умовами видачі кредиту його повинно бути повернено 10-го березня наступного року. В бухгалтерському обліку сума кредиту відображена на рахунку 501 "Довгострокові кредити банку".

Задача 8.

Визначити чи має місце факт порушення законодавства.

Вихідні дані:

Підприємством ВАТ "Ельга" було придбано ноу-хау за 1 млн. грн. (ПДВ склав 200 тис. грн.). ПДВ було віднесено до складу податкового кредиту (на цю ж суму є податкова накладна). В цьому ж податковому періоді ноу-хау було перепродане закордонній фірмі за 1,5 млн. грн. Ніяких інших операцій підприємство в даному звітному періоді не здійснювало. В податковій декларації за ПДВ відображена сума податкового кредиту-200 тис. грн. Та податкового зобов'язання - 0,00 грн. Підприємство претендує на відшкодування ПДВ з бюджету.

Задача 9.

Дати оцінку вірності формування інформації на рахунку 79 "Фінансові результати".

Вихідні дані:

Під час проведення ревізії на ВАТ "Парадіз" встановлено, що реалізація товарів відображається наступним чином:

Зміст господарської операції

Дт

Кт

Сума, грн.

1. Відвантажено товари покупцю

361

702

1800

2. Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

702

641

300

3. Списана на фінансовий результат сума доходів від реалізації товарів

702

791

1500

4. Списана на фінансовий результат собівартість реалізованих товарів

791

281

1100

Задача 10.

Визначити вірність розрахунку балансової вартості нематеріального активу.

Вихідні дані:

Підприємство придбало програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку на комп'ютері за 5000,00 грн. Через рік це підприємство додатково придбало ще два модуля за 1000,00 грн., які поширили можливості програмного забезпечення.

Сума нарахованої амортизації програмного забезпечення за перший рік експлуатації склала 500,00 грн. Залишкова вартість нематеріального активу за даними бухгалтерського обліку складає 5200,00 грн.

Придбана література для навчання персоналу роботі з програмним забезпеченням на загальну суму 200,00 грн.

Задача 11.

Визначити коло осіб, відповідальних за виникнення наступної ситуації та оцінити законність їх дій.


 
 

Цікаве

Загрузка...