WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Самостійне вивчення дисципліни ""Аудит""" - Курсова робота

"Самостійне вивчення дисципліни ""Аудит""" - Курсова робота

Перевірки фінансової

звітності

Управлінського (операційного) аудиту

Фінансової стратегії підприємства

Завдання 6.

Скласти перелік послуг служби внутрішнього аудиту і дати їх характеристику. Визначений перелік аудиторських послуг записати в таблиці.

Перелік аудиторських послуг служби внутрішнього аудиту і їх характеристика

Види аудиторських послуг

Характеристика аудиторських послуг

Внутрішній аудит фінансової звітності

і т.д.

Завдання 7.

Визначити об'єкти внутрішнього аудиту:

 • аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства;

 • управлінського (операційного) аудиту;

 • аудиту фінансової стратегії підприємства.

Результати оформити в таблиці.

Об'єкти внутрішнього аудиту

Перевірки фінансової

звітності

Управлінського (операційного) аудиту

Фінансової стратегії підприємства

Завдання 8.

Визначити ефективність форми організації внутрішнього аудиту на прикладі того підприємства, де студент відбував виробничу практику. Обґрунтувати потребу в службі внутрішнього аудиту.

Завдання 9.

Скласти Положення про службу внутрішнього аудиту, в якому розкрити питання:

 1. Суть, мета і завдання.

 2. Склад суб'єктів внутрішнього аудиту.

 3. Основні об'єкти внутрішнього аудиту.

 4. Основні принципи організації, методології та етики поведінки аудиторів.

 5. Організація та забезпечення функціонування служби внутрішнього аудиту.

 6. Координація і взаємодія у здійсненні внутрішнього аудиту.

Тестування

Назва запитання

Варіант можливих відповідей

1. Які МСА дають змогу вивчити й оцінити систему внутрішнього контролю?

А. МСА №240

Б. МСА №300

В. МСА №320

Г. МСА №400

Д. МСА №550

Є. МСА №800

2. Елементами структури внутрішнього контролю є:

А. Контрольна сфера

Б. Сфера управління

В. Система обліку

Г. Планування

Д. Процедури контролю

Є. Методи управління

3. Процедури внутрішнього контролю повинні містити:

А. Визначення відповідного санкціонування використання операцій

Б. Перевірка виконавчої дисципліни

В. Перевірка дотримання графіка документообороту

Г. Визначення відповідальності партнерів по бізнесу

Д. Перевірка виконання договорів на постачання матеріальних цінностей

4. До завдань внутрішнього контролю належать:

А. Визначення критичного стану об'єкта в даний момент

Б. Перевірка виконання прийнятих управлінських рішень

В. Експертна оцінка стратегічного розвитку підприємства

Г. Надання кваліфікованої допомоги партнерам по бізнесу

Д. Розробка нових технологій

5. Суб'єктами внутрішнього контролю є:

А. Керівник підприємства

Б. Працівники внутрішнього аудиту

В. Посадові особи структурних підрозділів

Г. Брокери

Д. Робітники цехів основного виробництва

Є. Дизайнери

6. Користувачами контрольної інформації є:

А. Керівник підприємства

Б. Внутрішній аудитор

В. Менеджери

Г. Незалежний аудитор

7. Основними напрямами внутрішнього контролю є:

А. Вартість

Б. Ціна

В. Сума

Г. Реальність

Д. Повнота

8. Тестування відносять до:

А. Процедур аудиту

Б. Прийомів аудиту

В. Форм контролю

Г. Методів контролю

9. Аудиторські тести складають:

А. Запрошені експерти

Б. Аудитори

В. Керівник підприємства

Г. Головний бухгалтер

10. Аудиторські тести складають за принципами:

А. Від загального до конкретного

Б. Від конкретного до загального

В. За принципами зворотного зв'язку

11. На питання тестів дають відповіді:

А. Від загального до конкретного

Б. Від конкретного до загального

В. За принципами зворотного зв'язку

12. Тести на відповідність - це:

А. Перевірка конкретних аспектів внутрішнього контролю

Б. Почергова перевірка об'єктів

В. Перевірка відповідності процедур внутрішнього контролю встановленим нормам

13. Незалежні тести

А. Перевірка від первинних документів до головної книги

Б. Перевірка правильності складання фінансової звітності незалежно від ступеня ефективності внутрішнього контролю

В. Перевірка господарських операцій і залишків на рахунках, завдяки якій аудитор отримує докази стосовно їх достовірності

14. До тестів внутрішнього контролю відносять:

А. Тести на суттєвість

Б. Ротаційні тести

В. Тести на відповідність

15. До тестів на суттєвість належать:

А. Тести слабких місць

Б. Тести господарських операцій

В. Тести залишків на рахунках

Г. Тести інформаційних систем

16. Глибинні тести - це:

А. Ротаційні тести

Б. Наскрізні тести

В. Тести відсікання

Г. Спрямовані тести

17. Внутрішній аудит є функцією:

А. Управління

Б. Планування

В. Екологічного контролю

Г. Фінансового контролю

Д. Внутрішньогосподарського контролю

18. Об'єктами внутрішнього аудиту є:

А. Проведення інвентаризації

Б. Прийняття управлінських рішень

В. Активи, зобов'язання, капітал

19. До принципів внутрішнього аудиту відносяться:

А. Оцінка аудиторського ризику

Б. Незалежність

В. Відповідальність перед третіми особами

Г. Об'єктивність

20. Централізована форма організації внутрішнього аудиту передбачає:

А. Внутрішні аудитори підпорядковуються головному бухгалтеру

Б. Внутрішні аудитори підпорядковуються керівнику

В. Внутрішні аудитори підпорядковуються керівнику служби внутрішнього аудиту

21. До початкової стадії внутрішнього аудиту відносять такі етапи:

А. Складання плану

Б. Проведення тестування

В. Документальна перевірка

Г. Аналіз і оцінка зібраних аудиторських доказів

Тема 7. Аудиторський ризик, суттєвість, визначення обману та помилки

Питання для самоконтролю

1. Суть аудиторського ризику.

 1. Інформаційний ризик та його відмінність від аудиторського ризику.

 2. Основні концепції, на яких ґрунтується оцінка аудиторського ризику.

 3. Модель визначення аудиторського ризику та Ті інтерпретація.

 4. Суть властивого ризику.

 5. Суть ризику контролю.

 6. Суть ризику невиявлення.

 7. Оцінка аудиторського ризику.

 8. Зміст експертно-аналітичної оцінки аудиторського ризику.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Визначте ризик невиявлення помилок аудиторської перевірки ВАТ "Карпати":

а) Якщо вимоги до аудиторського ризику високі (АР = 1%);

б) Якщо вимоги до аудиторського ризику середні (АР = 5%);

в) Якщо вимоги до аудиторського ризику низькі (АР = 10%).

Умова:

Властивий ризик за результатами оцінки експертів аудиторської фірми становить 35 %. Ризик внутрішнього контролю оцінюється як сумарна величина впливу факторів на систему внутрішньогосподарського контролю.

Оцінка ризику внутрішнього контролю

Фактори, що впливають на оцінку внутрішнього контролю

Оцінка експертів

(%)

Компетентність контрольного персоналу

12,6

Організація системи обліку і внутрішнього контролю

5,1

Правильність відображення операцій в обліку

8,0

Кадрова політика адміністрації та перепідготовка працівників

3,9

Наявність служби внутрішнього аудиту та її функції

6,7

Розподіл повноважень і обов'язків

2,9

Методи адміністративного контролю

5,8

Санкціонування операцій

0,0

Контроль за документами та їх зберіганням

5,4

Відношення адміністрації до внутрішнього контролю

5,4

Використання контрольних процедур

5,2

Підпорядкованість контрольного персоналу

4,8

Нагляд за виконанням контрольних процедур

4,1

Наявність технічних і технологічних засобів контролю

0,0

Складна корпоративна структура або складні операції

0,0

Інші фактори

2,6


 
 

Цікаве

Загрузка...