WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Самостійне вивчення дисципліни ""Аудит""" - Курсова робота

"Самостійне вивчення дисципліни ""Аудит""" - Курсова робота

Тема 5. Планування, стадії та процедури аудиту

Питання для самоконтролю

1. Суть і зміст планування аудиту.

 1. Завдання процесу планування аудиту.

 2. Види планування та їх характеристика.

 3. Характеристика і послідовність етапів стратегічного планування аудиторської діяльності.

 4. Послідовність і зміст етапів планування аудиторського процесу.

 5. Суть аудиторських процедур.

 6. Класифікація процедур аудиту.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Скласти план та програму аудиту. Аудиторська група у складі трьох чоловік проводить перевірку фінансової звітності та обліку виробничих запасів. Строк аудиторської перевірки 14 робочих днів, починаючи з 01.11.05 р. Склад аудиторської групи: ст. аудит. Тіщенко О.О., аудитор Короленко М.С., аудитор Малахова Т.В.

Загальний план аудиту

Заплановані види робіт

Період проведення

Виконавець

Нормативно-правова база

Примітки

Програма аудиту

Об'єкти аудиту

Аудиторські процедури

Період проведення

Обсяг вибірки

Виконавець

Робочі документи аудитора

Нормативно-правова база

Примітки

Тестування

Назва запитання

Варіанти можливих відповідей

1. До завдань аудиту на

початковій стадії відносяться:

А. Ознайомлення з бізнесом клієнта і його обліковою політикою

Б. Оцінка аудиторського ризику

В. Складання аудиторського висновку

Г. Складання акта виконаних робіт

Д. Координація робіт аудитора

2. Основними показниками

планування аудиторської

перевірки є:

А. Обсяг робіт

Б. Чисельність аудиторського персоналу, залученого до аудиту

В. Кількість днів, відведених на перевірку

Г. Аудиторські процедури

Д. Оцінка аудиторських доказів

Є. Витрати на аудит

3. Поточне планування аудиторської діяльності

передбачає:

А. Розробка і складання конкретної програми аудиторської перевірки

Б. Розробка та складання бізнес-плану на поточний рік

В. Розробка і складання стратегічного плану

Г. Розробка загального плану конкретної аудиторської перевірки підприємства

4. За змістом процесу аудиторські процедури

поділяються на:

А. Однорідні

Б. Комплексні

В. Основні

Г. Допоміжні

Д. Комп'ютерного контролю

Є. Ручного контролю

5. За циклами господарських операцій аудиторські процедури поділяються на:

А. Погоджені

Б. Незалежні

В. Придбання і витрачання

Г. Одержання доходів

Д. Виробництва

Є. Реалізації

Тема 6. Система внутрішнього контролю на підприємстві

Питання для самоконтролю

1 Суть внутрішнього контролю.

 1. Суб'єкти та об'єкти внутрішнього контролю.

 2. Методи вивчення внутрішнього контролю.

 3. Оцінка системи внутрішнього контролю.

 4. Суть, мета і завдання внутрішнього аудиту.

 5. Місце і роль внутрішнього аудиті/ в системі внутрішньогосподарського контролю.

 6. Об'єкти внутрішнього аудиту та їх характеристика.

 7. Особливості формування методології внутрішнього аудиту.

 8. Організація процесу внутрішнього аудиту.

 9. Організація апарату внутрішнього аудиту та праці аудиторів.

 10. Зміст і структура Положення про службу внутрішнього аудиту підприємства.

 11. Суть, мета і завдання аудиторського тестування.

 12. Види аудиторських тестів та їх характеристика.

 13. Аудиторське тестування за циклами господарських операцій.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій з запасами. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони відбували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

Тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій з запасами

Зміст питання

Варіант відповіді

Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька)

Примітки

Так

Ні

Інфор-мація відсутня

Завдання 2.

Розробити тест внутрішнього контролю з оцінки організації оплати праці (за формою, яка наведена у завданні 1). Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю за оплатою праці на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони відбували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання -матеріали з місця роботи.

Завдання 3.

Дати оцінку чинної системи внутрішнього контролю на підставі проведеного тестування організації обліку основних засобів. Які потрібно аудитору провести додаткові процедури для збору необхідних доказів про оцінку стану обліку основних засобів?

У процесі аудиторської перевірки ВАТ "Карпати" аудитор отримав такі відповіді на його запитання.

Запитання

Отримані відповіді

1.Чи дотримуються облікової політики з обліку основних засобів?

2.Чи дотримуються на підприємстві графіка проведення інвентаризації основних засобів?

3.Чи створена на підприємстві постійно діюча комісія для введення основних засобів в експлуатацію або їх списання і ліквідацію?

4.Чи своєчасно нараховується амортизація та чи дотримуються на підприємстві чинних нормативів?

5.Для первинного обліку руху основних засобів використовують типові міжвідомчі форми?

6.Чи своєчасно оформляються первинні документи на надходження, переміщення і вибуття основних засобів?

7.При ліквідації основних засобів отримані матеріали оприбутковуються на складі для подальшої реалізації?

8.Чи правильно відображені на рахунках бухгалтерського обліку операції з руху основних засобів?

Чи правильно організовано аналітичний облік основних засобів?

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Завдання 4.

Дати порівняльну характеристику внутрішньгосподарського контролю і внутрішнього аудиту за наведеними ознаками.

Порівняльна характеристика внутрішньгосподарського контролю і внутрішнього аудиту

Ознака

Внутрішньгосподарський контроль

Внутрішний аудит

1.Мета

2.Завдання

3.Суб'єкти

4.Об'єкти

5.Методичні прийоми

6. Види звітності

7.Користувачі інформації

Завдання 5.

Потрібно визначити завдання внутрішнього аудиту:

 • фінансової звітності підприємства;

 • управлінського (операційного) аудиту;

 • внутрішнього аудиту фінансової стратегії підприємства.

Завдання внутрішнього аудиту


 
 

Цікаве

Загрузка...