WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Самостійне вивчення дисципліни ""Аудит""" - Курсова робота

"Самостійне вивчення дисципліни ""Аудит""" - Курсова робота

Потрібно проаналізувати завдання, поставлені керівником аудиторської фірми перед аудиторами, і визначити, які з них стосуються завдань аудиту: загальних, часткових (окремих); функціональних. Для цього потрібно скласти таблицю і записати відповідні завдання аудиту в зазначені графи.

Класифікація завдань

Загальні завдання

Часткові (окремі) завдання

Функціональні завдання

Завдання 3.

Визначте відмінності аудиту від ревізії та оформіть їх за наведеною таблицею.

Відмінності між аудитом та ревізією

Ознака

Аудит

Ревізія

1. Мета

2. Завдання

3. Суб'єкт

4. Об'єкт

5.Правове регулювання

6.Ініціатори перевірки

7. Час здійснення

8. Принцип оплати праці

9.Можливість відмови від перевірки

10.Визначення обсягу перевірки

11.Виправлення виявлених під час перевірки недоліків

12.Поведінка у випадку виявлення зловживань

13.Документальне оформлення результатів перевірки

14.Користувачі інформації

Завдання 4.

Оформіть таблицю і поясніть відмінності між зовнішнім (незалежним) і внутрішнім аудитом за наведеними ознаками.

Відмінності між зовнішнім та внутрішнім аудитом

Ознака

Зовнішній аудит

Внутрішній аудит

1. Постановка мети і завдання

2. Організація роботи і обов'язки

3. Суб'єкти

4. Оплата праці

5. Відповідальність

6. Звітність

Тестування

Запитання

Варіанти можливих відповідей

1.Мета незалежного аудиту полягає у:

А. Виявленні помилок і порушень у бухгалтерському обліку і звітності клієнта з метою встановлення винних осіб.

Б. Наданні об'єктивної інформації про достовірність бухгалтерської звітності підприємств і організацій, їх фінансовий стан та інші аспекти діяльності.

В.Виконанні замовлень державних органів щодо перевірки фінансової звітності суб'єктів господарювання для забезпечення контролю над недержавним сектором економіки.

2. Організаційне оформлення аудиту в Україні відбулося у зв'язку з:

А. Відкриттям в Україні дочірньої фірми Артур Андерсен (1992 р).

Б. Діяльністю на території України представництв AT "Інаудит", заснованого за часів СРСР (1987 p.).

В. Прийняттям і введенням у дію Закону України "Про аудиторську діяльність" (1993 p.).

3. Які завдання аудиту належать до завдань на макрорівні ?

А. Вивчення бізнесу клієнта.

Б. Складання загального плану аудиту.

В. Система підготовки аудиторів.

4. Супутні аудиту послуги є функцією

А. Фінансово-господарського контролю.

Б. Фінансово-економічного контролю.

В. Управління.

5. Видами економічного контролю є:

А. Тематична перевірка фінансової звітності

Б. Аудит фінансової звітності.

В. Державний контроль.

Г. Службове розслідування.

Д. Муніципальний контроль.

Є. Незалежний контроль.

6. Формами економічного контролю є

А. Внутрішньогосподарський контроль.

Б. Слідство.

В. Внутрішньовідомчий.

Г. Експертиза.

Д. Тематична перевірка

Тема 3. Основні принципи, предмет та метод аудиту

Питання для самоконтролю

1. Предмет і об'єкти аудиту.

 1. Класифікація об'єктів аудиту.

 2. Метод аудиту.

 3. Загальнонаукові методи, що використовуються в аудиті.

 4. Спеціальні прийоми аудиту.

 5. Методичні прийоми аудиту.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

З метою складання загального плану аудиторської перевірки фінансової звітності ВАТ "Карпати" потрібно визначити об'єкти аудиту за кожним з наведених у таблиці напрямів аудиту.

Перелік об'єктів аудиту

Напрям аудиту

Об'єкт аудиту

Необоротних активів

Оборотних активів

Власного капіталу

Довгострокових зобов'язань

Поточних зобов'язань

Завдання 2.

На основі визначених об'єктів аудиту (завдання 1) потрібно запропонувати методи їх аудиторського контролю. Результати оформити у вигляді таблиці.

Методи контролю об'єктів аудиторської перевірки

Об'єкт аудиту

Методи контролю

Тестування

Назва запитання

Варіант можливих відповідей

1. За видами об'єкти аудиту поділяються на:

А. Матеріальні ресурси

Б. Зобов'язання

В. Об'єкти зовнішнього аудиту

Г. Об'єкти внутрішнього аудиту

Д. Капітал

2. За функціональним призначенням об'єкти аудиту

поділяються на:

А. Об'єкти одноразової оцінки

Б. Засоби праці

В. Об'єкти сфери постачання

Г. Об'єкти процесу виробництва

Д. Предмети праці

3. За фінансово-аналітичними

ознаками об'єкти аудиту

поділяються на:

А. Об'єкти внутрішнього контролю

Б. Предмети праці

В. Необоротні активи

Г. Власний капітал

Д. Зобов'язання

4. До загальнонаукових методів аудиту належать:

А. Аналіз

Б. Інвентаризація

В. Контрольний обмір

Г. Синтез

Д. Індукція

Є. Дедукція

5. До методичних прийомів

аудиту належать:

А. Аналіз

Б. Зустрічна перевірка

В. Інформаційне моделювання

Г. Аналогія

Д. Економічний аналіз

Є. Абстрагування

Тема 4. Організація та регулювання аудиторської діяльності в Україні

Питання для самоконтролю

  1. Суть концепції аудиту.

   1. Види теоретичних концепцій аудиту та їх характеристика.

   2. Визначення постулатів аудиту та їх характеристика.

   3. Етика аудитора та характеристика основних етичних принципів.

   4. Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика.

   5. Організація аудиторської діяльності.

   6. Права, обов'язки і відповідальність аудитора.

   7. Організація діяльності аудиторських служб.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Проаналізуйте ситуацію створення аудиторської фірми у формі товариства з обмеженою відповідальністю і запропонуйте на основі умови завдання частку кожного з учасників у статутному капіталі, дотримуючись вимог Закону України "Про аудиторську діяльність". Запропонуйте можливі кандидатури на посаду директора аудиторської фірми. Засновники: сертифіковані аудитори І.П. Нижник, М.П. Якимчук та несертифіковані аудитори В.П. Кузьменко, М.Г.Кравець.

Тестування

Назви питання

Варіанти відповідей

1. Які особи мають право складати іспит на отримання сертифіката аудитора?

А. Громадяни України – випускники економічних вузів, які отримали освіту за спеціальність "Облік та аудит" і пропрацювали бухгалтером не менше 2 років

Б. Будь які особи, які мають вищу освіту і стаж роботи не менше 3 років

В. Громадяни України, які мають вищу освіту і стаж роботи не менше 3 років поспіль за фахом аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста

2. Сертифікат аудитора обов'язково повинен мати:

А. Старший аудитор

Б. Молодший аудитор

В. Директор аудиторської фірми

3. Аудитор має право здійснювати перевірку в таких випадках:

А. Коли він є засновником суб'єкта перевірки

Б. Коли на суб'єкті перевірки працюють його родичі

В. Коли аудитор не пов'язаний із суб'єктом перевірки

4. У межах кожної країни МСА:

А. Зазнають змін відповідно до чинної практики аудиту

Б. Не зазнають змін відповідно до чинної практики аудиту

5. До фундаментальних засад етики професійних бухгалтерів відносяться:

А. Об'єктивність

Б. Професійні норми

В. Технічні (професійні) стандарти


 
 

Цікаве

Загрузка...