WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Самостійне вивчення дисципліни ""Аудит""" - Курсова робота

"Самостійне вивчення дисципліни ""Аудит""" - Курсова робота

Структура роботи:

 1. Теоретичне питання (3-5 сторінок)

 2. Означення

 3. Практичне завдання (2-3 сторінки)

Відповіді на теоретичні питання повинні бути повними і розгорнутими.

Завдання до контрольної роботи визначають відповідно до номера в загальному списку групи.

Завдання до контрольної роботи

ВАРІАНТ 1

1.Теоретичне питання.

Сутність аудита, історичні аспекти і сучасний стан його розвитку і становленні в Україні і його перспективи.

 1. Означення: АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

 2. Практичне завдання.

Перелічити та проаналізувати існуючи нормативи аудиту. Взявши за основу один із чинних нормативів (на вибір) розробити внутрішню методику (норматив) для конкретної аудиторської фірми.

ВАРІАНТ 2

1.Теоретичне питання.

Предмет, метод і види аудита. Об'єкти аудиторської діяльності. Відмінності аудита від ревізії.

2. Означення: АУДИТОР

3. Практичне завдання.

Визначити, які з перелічених нижче господарських структур підлягають обов'язковій аудиторській перевірці та які її умови:

 • державне підприємство;

 • закрите акціонерне товариство;

 • відкрите акціонерне товариство;

 • товариство з обмеженою відповідальністю;

 • приватне підприємство;

 • комерційний банк;

 • інвестиційний фонд;

 • спільне підприємство;

 • страхова компанія.

ВАРІАНТ 3

1 . Теоретичне питання.

Закон України "Про аудиторську діяльність". Аудиторська палата України (АПУ), її функції.

2. Означення: ОБ'ЄКТИ АУДИТУ

3. Практичне завдання.

Скласти графік виконання конкретних видів аудиторських послуг, обов'язково відобразити такі реквізити:

 • назва роботи, яка виконується;

 • строки виконання;

 • виконавець;

 • вихідні дані, потрібні для перевірки;

 • форма результату;

 • кому надається результат.

ВАРІАНТ 4

1. Теоретичне питання.

Керування аудитом в Україні. Суспільні аудиторські організації. Порядок створення і ліцензування аудиторських фірм.

2. Означення: РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА

3. Практичне завдання.

Заключено договір між аудиторською фірмою і ЗАТ НКМЗ на проведення аудита. Відповідно до договору аудиторська перевірка повинна бути проведена протягом 15 днів.

1. Назвіть, при яких обставинах термін проведення аудиторської перевірки може бути змінений.

2. Складіть план роботи аудитора за приведеною формою, обов'язково відбивши в ньому одержання попередньої інформації про клієнта, направлення листа клієнтові, де будуть зазначені обов'язки і відповідальність аудитора; всі етапи аудиторської перевірки; складання висновку аудитора.

Загальний план аудиту

Заплановані види робіт

Період проведення

Виконавець

Нормативно-правова база

Примітки

ВАРІАНТ 5

1. Теоретичне питання.

Програма аудиторської перевірки. Нормативи аудита. Процес аудита. Взаємозв'язок цих понять.

2. Означення: СПІЛКА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ

3. Практичне завдання.

Назвати найтиповіші види помилок і порушень, яких, на Ваш погляд, можуть припускатися бухгалтери при обліку:

 • основних засобів;

 • ТМЦ;

 • грошових коштів;

 • статутного фонду;

 • собівартості;

 • заборгованості.

Нормативні документи до задач варіантів 1-5:

 1. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.93р. №3125 (зі змінами та доповненнями).

 2. Національні нормативи аудиту: Затв. Аудиторською палатою України від 18.12.98р. №73.

 3. Кодекс професійної етики аудиторів України: Затв. Аудиторською палатою України від 18.12.98р. №73.

 4. Щодо проведення аудиторської перевірки відповідно до МСБО: Лист НБУ від 29.12.99р. №43-311/4026.

 5. Звіт аудиторської фірми (аудитора) про виконані роботи (надані послуги): Рішення Аудиторської палати від 10.03.2000р. №87.

 6. Роз'яснення Аудиторської палати України з питань застосування положень Закону України „Про аудиторську діяльність" та Національних нормативів аудиту в практиці незалежного аудиту: Затв. Аудиторською палатою України від 10.03.2000р.

 7. Положення про реєстр суб'єктів аудиторської діяльності: Затв. Аудиторською палатою України від 31.10.2000р.

 8. Про перехід на національні стандарти бухгалтерського обліку та звітності в Україні: Лист Комітету ВРУ від 25.04.2000 р. № 06—10/278.

 9. Про затвердження Порядку подання фінансової звітності: Постанова КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс": Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. № 87.

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. № 87.

 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів": Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. № 87.

 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал": Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. №87.

 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах": Затв. Мінфіном України від 28.05.99 р. № 87.

 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва": Затв. Мінфіном України від 25.02.2000 р. № 39.

 16. Питання складання фінансової звітності [Мінфін] [4383]: Наказ Мінфіну від 24.02.2000 р. № 37.

 17. Про реформування бухгалтерського обліку: Роз'яснення Мінфіну України від 09.03.2000 р. № 41—23/41.

 18. Про перевірку порівнянності показників форм квартальної фінансової звітності підприємства: Лист Мінфіну від 11.08.2000 р. № 053—4120.

 19. Про схвалення Методичних рекомендацій з трансформації бухгалтерської звітності відкритих акціонерних товариств та підприємств — емітентів облігацій у фінансову звітність за МСБО: Затв. ДКЦПФР від 21.12.99 р. № 268.

ВАРІАНТ 6

1.Теоретичне питання.

Планування, стадії і процедури аудита.

2. Означення: АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

3. Практичне завдання.

При перевірці правильного списання дебіторської заборгованості аудитор установив, що в грудні місяці року, що перевіряється, відповідно до розпорядження головбуха, списана дебіторська заборгованість термін позову якої пройшов, у сумі 5600 грн., за рахунок зменшення кредиторської заборгованості.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3. Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4.Які записи в бухгалтерському обліку варто зробити для усунення допущеного порушення ?

Нормативні документи до задачі:

1.Про внесення змін до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств": Закон України від 22.05.97р. №283/97-ВР.

2.Про результати суцільної інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості і заходи щодо ії скорочення: Постанова КМУ від 29.04.99р. №750.

3.Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. Мінфіном України від 24.05.95р. №88.

4.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість": Затв. Мінфіном України від 08.10.99р. №237.

5.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати": Затв. Мінфіном України від 31.12.99р. №318.

6.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 „Зобов'язання": Затв. Мінфіном України від 31.01.2000р. №20.

7.Про затвердження Інструкції про застосування Порядку викупу кредиторської і погашення дебіторської заборгованості держави з використанням казначейських векселів: Інструкція Мінфіну України від 16.06.99р. №151.

8.Про порядок віднесення та відшкодування безнадійної заборгованості: Лист ДПАУ від 03.02.2000р. №529/6/15-1116.

9.Щодо питань оподаткування кредиторської заборгованості, з якої минув термін позовної давності: Лист ДПАУ від 30.06.99р. №3805/6/15-1216.

10.Про методичні рекомендації з використання дебіторської заборгованості платника податку в розрахунках його прогнозованих доходів, що гарантують погашення податкової заборгованості при наданні органами державної податкової служби відстрочок та розстрочок сплати податків, інших платежів: Методичні рекомендації ДПАУ від 21.10.99р. 15775/7/24-0217.

ВАРІАНТ 7

1. Теоретичне питання.

Міжнародні стандарти аудита. Їх зміст і застосування. Основні принципи.

2. Означення: АУДИТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

3. Практичне завдання.

У процесі аудита встановлено, що перед складанням бухгалтерської звітності за рік, а також протягом усього року жодного разу не проводилась інвентаризація основних засобів, матеріалів і розрахунків з покупцями.

Необхідно :

 1. Визначити які нормативні документи порушені.

 2. Указати, хто в першу чергу відповідальний за подібні порушення (з перерахуванням їхніх посадових зобов'язань).

 3. Указати порядок дій аудитора і його пропозиції.

Нормативні документи до задачі:


 
 

Цікаве

Загрузка...