WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Розподіл прибутку державних підприємств - Курсова робота

Розподіл прибутку державних підприємств - Курсова робота

Приклад 3

1. Залишки на рахунках бухобліку на 31.12. 2006 р. (і 01.01. 2007 р) та їх відображення у балансі (розділ І "Власний капітал" пасиву) становили (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Відображення у балансі залишків на рахунках бухобліку

на 31.12. 2006 р. та 01.01. 2007 р. (умова до прикладу 3) (тис. грн)

Рахунок бухобліку

Стаття балансу

Код рядка балансу

Сума

40

Статутний капітал

300

13000

Пайовий капітал

310

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

42

Інший додатковий капітал

330

1600

Резервний капітал

340

-

44

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

160

Неоплачений капітал

360

-

Вилучений капітал

370

-

Усього за розділом I пасиву балансу:

380

14760

2. За 2007 рік отримано чистого прибутку 20000 грн, у т. ч. по кварталах: І - 19000 грн, ІІ - 6000 грн, ІІІ - 2000 грн, ІV - збиток 7000 грн.

3. Протягом року нараховано за результатами щоквартальної господарської діяльності частку прибутку за рік - 4050 грн, у т. ч. по кварталах: І - 2850 грн, ІІ - 900 грн, ІІІ - 300 грн.

4. Протягом року з дозволу органу управління нараховано за рахунок прибутку виплат працівникам, які у податковому обліку не включаються до валових витрат (матеріальне стимулювання) - 1000 грн, внесків до ПФ та фондів соціального страхування - 368,60 грн.

5. Статутом передбачено спрямування 40% чистого прибутку (8000 грн) на виробничий розвиток (на початок року невикористаного ФРВ немає).

Амортизація необоротних активів за рік - 14000 грн.

Придбано необоротних активів протягом року (оборот за рах.15) - 15000 грн.

Використання ФРВ: 15000 - 14000 = 1000 грн.

Бухгалтерські проведення наведено у таблиці 2.

Відображення результатів операцій у Звіті про власний капітал наведено на зразку 2.

Таблиця 2

Визначення та використання прибутку за умовами прикладу 3

N з/п

Зміст господарської операції

Розрахунок суми

Сума, грн

Бухгалтерський облік

Д-т

К-т

1.

За результатами визначення фінансового результату за 2007 рік віднесено суму прибутку на нерозподілений прибуток

19000 + 6000 + 2000 - 7000

20000

79

441

2.

Нарахування зобов'язань з відрахувань частки прибутку, яка належить до сплати до відповідного бюджету протягом року (проведення здійснюється щокварталу)

2850 + 900 + 300

4050 - сума за рік

443

671

3.

Спрямування прибутку до ФРВ

20000 х 40%

8000

443

4261

4.

Спрямування коштів на матеріальне заохочення

-

1000

443

663

5.

Нарахування внесків до ПФ та ФСС з коштів, спрямованих на матеріальне стимулювання

-

368,60

443

65

6.

Утримано податки та внески до ФСС зі сум матеріального заохочення

Умовно

170

663

641,65

7.

Виплачено матеріальне заохочення через касу або платіжні картки

1000 - 170

830

663

301,311

8.

Перераховано з поточного рахунка внески до ФСС та податки зі сум матеріального заохочення

368,60 + 170

538,60

641,65

311

9.

Перераховано до бюджету частку прибутку

-

4050

671

311

10.

Перераховано до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів

4050 х 25%

1012,50

641

311

11.

Відображено в обліку результатів використання прибутку в 2007 році

4050 + 8000 + 1000 + 368,60

13418,60

441

443

12.

Відображено в обліку використання ФРВ

-

1000

4261

4262

Зразок 2

Звіт про власний капітал за 2007 рік (форма N 4, витяг) (тис. грн)

Стаття

Код рядка

Статутний капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Разом

1

2

3

6

7

8

11

Скоригований залишок на початок року

050

13000

1600

160

14760

...

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

20,0

20

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

-4,0

-4,0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

Відрахування до резервного капіталу

160

Формування іншого додаткового капіталу (фонд розвитку виробництва) та спрямування прибутку на матеріальне заохочення

170

8,0

-9,4

-1,4

...

Разом змін в капіталі

290

8,0

6,5

14,5

Залишок на кінець року

300

13000

1608,0

166,5

14774,5

Нормативна база

Господарський кодекс України.

Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19.12. 2006 р. N 1213.


 
 

Цікаве

Загрузка...