WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Розподіл прибутку державних підприємств - Курсова робота

Розподіл прибутку державних підприємств - Курсова робота

Резервний та інші фонди

Спрямування прибутку до резервного та інших фондів (наприклад іншого додаткового капіталу), якщо це передбачено установчими документаи та/або фінансовим планом, підприємство відображає як використання прибутку, що підлягає синтетичному обліку за дебетом рах.443 у кореспонденції з кредитом рах.43.

Як правило, питань щодо формування резервного та додаткового капіталу не виникає. Вони можуть виникнути щодо використання цих фондів - якщо установчими документами та рішеннями уповноважених органів порядок їх використання не визначено, ці фонди залишаються джерелом фінансування майна підприємства, що також свідчить про фактичне реінвестування коштів.

Резервний фонд (капітал), як правило, використовується на покриття можливих збитків, що відображається у синтетичному обліку записом Д-т 43 К-т 442.

Сплата прибутку до бюджету

Відображаючи в обліку розподіл прибутку, не слід забувати про необхідність відображення його використання на суму нарахованих "держдивідендів" (частки прибутку, яка підлягає сплаті до бюджету). Нарахування цих "держдивідендів", відповідно до Положення N 1213, проводиться записом Д-т 443 К-т 67 (докладно їх виплату розглянемо в одному з наступних номерів "ДК").

Питання полягає у тому, що сума "держдивідендів", сплачених протягом року, може виявитися більшою, ніж сума отриманого чистого прибутку (якщо, наприклад, діяльність підприємства, на відміну від I кварталу, у наступних кварталах була збитковою). Тоді формування фондів у розмірах, визначених установчими документами, у процентах від чистого прибутку є неможливим. У цій ситуації автор радить узгоджувати з органом управління іншу суму формування фондів виходячи, приміром, зі суми залишку чистого прибутку після сплати "держдивідендів" (див. приклад 2).

Приклад 2

Чистий прибуток за рік - 50000 грн (у т. ч. прибуток І кварталу - 300000 грн, у ІІ - ІV кварталах отримано загальний збиток 250000 грн).

Частка прибутку за рік - 45000 грн.

Статутом передбачено спрямування 40% чистого прибутку (20000 грн) на розвиток виробництва. Проте це є неможливим, бо залишок чистого прибутку після сплати частки прибутку становить: 50000 - 45000 = 5000 грн.

Якщо виходити із залишку чистого прибутку, то сума сформованого фонду розвитку виробництва становитиме: 5000 грн х 40% = 2000 грн.

Матеріальне заохочення

Згідно з Положенням N 1213, спрямування прибутку на матеріальне заохочення відображається в обліку записом Д-т 443 К-т 66 "Розрахунки за виплатами працівникам". Цей напрям розподілу прибутку є, на погляд автора, найбільш сумнівним з позиції П(С) БО. Адже, зокрема, відповідно до п.5 - 8 П(С) БО 26 "Виплати працівникам", заохочувальні виплати належать до поточних виплат працівникам і визнаються зобов'язаннями або забезпеченнями. А згідно з п.23 П(С) БО 16 "Витрати", заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога включаються до складу економічного елемента "Витрати на оплату праці", які підлягають групуванню та обліку за місцем їх утворення (собівартість, адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати в установленому порядку). Отже, всі виплати працівникам є поточними і за чинними П(С) БО підлягають включенню до складу витрат звітного періоду.

До речі, звичка деяких бухгалтерів на порушення зазначених П(С) БО відносити "невалововитратні" витрати у дебет рахунка 443 лише нині почала забуватися (на практиці такі помилки вже майже не трапляються), - ось як Мінфін змінює для підприємств держсектора "правила гри", передбачаючи можливість нарахування зобов'язань із виплат працівникам за рахунок прибутку!

При цьому практичну позицію Мінфіну зрозуміти можна: не віднесені до складу витрат звітного періоду нарахування виплат працівникам призводять до завищення чистого прибутку, а отже, до збільшення сум "держдивідендів" (це слід мати на увазі бухгалтерам при застосуванні фонду матзаохочення). Проте Мінфін чомусь забув про нарахування на заробітну плату (ПФ та фонди соціального страхування), які виникають при визнанні зобов'язань перед працівниками з оплати праці. Адже на практиці всі виплати, відображені на рах.66, сприймаються представниками цих фондів як об'єкт обкладення відповідними зборами.

Які ж виплати працівникам можна нараховувати за рахунок прибутку? Припускаючи, що Положення N 1213 є спеціальним нормативним актом, який містить норми для обмеженого кола суб'єктів, а тому має пріоритет над національними стандартами (простіше кажучи, закривши очі на вищенаведені положення П(С) БО), автор пропонує вважати такими виплати працівникам, які у податковому обліку не відносяться до складу валових витрат (наприклад нецільової благодійної матеріальної допомоги, що не обкладається ПДФО, оплати передбачених колективним договором додаткових відпусток понад тривалість, визначену чинним законодавством, тощо). У разі якщо на ці виплати слід нарахувати внески до фондів, то їх треба відносити також у дебет рах.443. Адже внески на виплати, що не включаються до складу валових витрат, також не можна відносити до їх складу (пп.5.7.1 Закону про прибуток).

При здійсненні цих операцій виникають й інші непорозуміння, адже запропоноване Мінфіном проведення, по суті, означає збільшення зобов'язань перед працівниками. По-перше, такі нарахування можуть бути лише персоніфікованими, по-друге, автоматизація обліку призведе до того, що їх суми "вилізуть" в усіх зарплатних звітах (ПФ, ФСС тощо). Незрозумілим з огляду на це є й те, який прибуток підлягає розподілу - поточного чи попереднього року. Тож можливий практичний вихід із ситуації - ігноруючи мінфінівське проведення, відображати за рахунок використання прибутку створення неперсоніфікованого фонду - резерву (Д-т 443 К-т 474), і лише після цього, у міру потреби, - використання шляхом нарахування зобов'язань із виплат працівникам (Д-т 474 К-т 663) та перед ПФ і фондами соціального страхування (Д-т 474 К-т 65).

Відображення у звітності

Інформація про розподіл прибутку відображається у фінансовій звітності підприємства у звіті про власний капітал (форма N 4) річної фінансової звітності (рядки 140 - 170: графа 8 - зменшення прибутку, графи 3 - 7 - збільшення відповідних показників). Звичайно, наведені операції впливають і на показники балансу підприємства:

- спрямування прибутку на формування ФРВ, збільшення резервного та іншого додаткового капіталу збільшує відповідну статтю розділу І пасиву "Власний капітал" за рахунок зменшення рядка "Нерозподілений прибуток";

- спрямування прибутку на виплату "держдивідендів" та матеріальне заохочення зменшує лише показник невикористаного прибутку (за умови, що платежі не сплачено, у балансі підприємства відображаються зобов'язання перед працівниками чи учасниками (бюджетом) на відповідну суму).

Інформацію про призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу, згідно з п.18 П(С) БО 5 "Звіт про власний капітал", розкривають у примітках (пояснювальних записках) до фінансових звітів.

У податковій звітності розподіл прибутку не відображають (крім нарахування та виплат "держдивідендів", інформація про які наводиться у Декларації про прибуток та спеціальному розрахунку (докладніше читайте в одному з наступних номерів "ДК").


 
 

Цікаве

Загрузка...