WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень - Курсова робота

Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень - Курсова робота

Дані таблиці показують, що чисельність працівників у 2007 році порівняно з 2005 роком збільшилась на 3 чол. (2007 рік-156 чол, 2005 рік-153 чол.). Ними було відпрацьовано у 2007 році менше на 70 тис. люд-год, в зв'язку з цим і менше було відпрацьовано в 2007 році годин на 486. Трудовий потенціал збільшився в 2007 році на 5,4 тис. люд-год. Рівень використання робочої сили в 2005 році складав 100%, а у 2007 році склав 73,0%, що на 27% менше.

Розглянемо забезпеченість підприємства фондами, таблиця 4.

Основні фонди – вартість засобів праці, які використовуються в процесі виробництва більше одного року і переносять свою вартість на вироблену продукцію частинами.

Оборотні фонди – це фонди, які беруть участь у процесі виробництва тільки один раз і переносять свою вартість повністю на виготовлений продукт.

Таблиця 2.4 Аналіз забезпеченості ВАТ "Комсомолець" основними засобами та ефективність їх використання

п/п

Показники

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2007 рік +,- 2005 рік

1.

ВП в порівн. цінах 2000 року, тис.грн

3891

3925

4904,4

1013,4

2.

Середньорічна вартість ОВЗ, тис.грн.

18885

18232

18593,5

-291,5

3.

В т. ч. активна частина

8364

8390

8751,5

387,5

4.

Середньорічна чисельність працівників, чол.

153

84

156

3

5.

Фондоозброєність, ти.грн

123,4

217,0

119,2

-4,2

6.

Фондозабезпеченість, тис.грн

675,2

655,8

638,4

-36,8

7.

Вартість ВП в розрахунку на 100 га с/г угідь, тис.грн

139,1

141,2

168,4

121,1

З даної таблиці можна зробити такі висновки, що вартість основних фондів зменшилася на 291,5 тис. грн,а активна частина збільшилась на 387,5 тис. грн також ми бачимо що середньорічна чисельність працівників у 2007 році збільшилась на 3 чоловіка. Показники фондоозброєності та фондозабезпеченості зменшились. У 2007 році вартість ВП в розрахунку на 100 га с/г угідь становить 168.4 тис. грн, що на 121,1 тис. грн більше ніж в 2005 році.

Кожен вид господарського обліку, контролю та аналізу є самостійним родом діяльності та видом економічної інформації, яка має вигляд економічних показників, які наведені у таблиці 5.

Таблиця 2.5 Техніко-економічні показники ВАТ "Комсомолець" за 2005 – 2007 роки.

п/п

Показники

2005 рік

2006 рік

2007 рік

1.

Об'єм ВП, тис.грн

3891

3925

4904,4

2.

Чисельність персоналу, чол.

153

84

156

3.

Фонд оплати праці, тис.грн

1844

998

1495

4.

Середньомісячна зарплата, грн.

1004,3

990

798,6

5.

Середньомісячна вартість ОВЗ, тис.грн

1573,75

1519,3

1549,5

6.

Фондовіддача, тис.грн

25,4

46,7

31,4

7.

Прибуток (збиток), тис.грн

655

878

97

8.

Собівартість реалізованої продукції, тис.грн

7590

7005

12488

9.

Рентабельність, %

8,6

12,5

0,8

Порівнюючи показники виробничої діяльності на протязі 3-х років, бачимо суттєві зміни валової продукції на 1013,4 тис. грн, чисельність персоналу в 2007 році збільшилась на 3 чоловіка, разом з тим збільшився фонд оплати праці, проте середньомісячна заробітна плата в 2007 році порівняно з 2005 роком зменшилась на 205,7 грн. Фондовіддача становить 31,4 тис. грн, прибуток (збиток) – 97 тис. грн, що в порівнянні з 2005 роком менше на 588 тис. грн, собівартість реалізованої продукції склала 12488 тис. грн. Рентабельність підприємства у 2007 році складає 0,8%, що у 10 разів менше чим у 2005 році.

На підприємстві ВАТ "Комсомолець" облік ведеться за журнально-ордерною формою обліку.

Згідно Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу затверджених Наказом Міністерства аграрної політики України від 07.03.2001 року №49 журнально-ордерна форма обліку передбачає використання таких найважливіших принципів:

  • здійснення записів в журналах-ордерах в порядку реєстрації операцій тільки з кредиту рахунку в кореспонденції з дебетом інших рахунків;

  • об'єднання, як правило, в єдиній системі записів синтетичного і аналітичного обліку;

  • відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій в розрізі показників, необхідних для здійснення управління, контролю, аналізу і складання бухгалтерської звітності;

  • застосування журналів-ордерів за декількома рахунками, які мають між собою економічний і обліковий зв'язок;

  • побудова облікових регістрів з заздалегідь вказаною кореспонденцією рахунків і показниками, які необхідні для складання бухгалтерської звітності; застосування місячних, а в деяких випадках квартальних і річних журналів-ордерів з використанням необхідної кількості вкладних листків.

Основними регістрами бухгалтерського обліку являються журнали-ордери, які побудовані за кредитовою ознакою, та відомості, де відображають дебетові обороти. Записи в цих регістрах здійснюють на підставі первинних документів з зазначенням кореспондуючих рахунків. Синтетичний та аналітичний облік здійснюється в журналах-ордерах і відомостях, як правило, в єдиній системі записів.

За синтетичними рахунками, які мають велику номенклатуру об'єктів обліку, та значну кількість щомісячних записів господарських операцій, аналітичний облік ведуть в допоміжних відомостях і виробничих звітах, підсумки яких потім переносять в журнали-ордери.

В кінці місяця підсумкові дані кредитових оборотів з журналів-ордерів переносять в Головну книгу.

Облікові регістри після закінчення записів підписують виконавець і головний бухгалтер. В регістрах, показники яких переносять в Головну книгу або в інші регістри, роблять відповідну позначку про це.

Облік витрат виробництва ведеться відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" та П(С)БО 9 "Запаси".

Для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) призначено рахунок 23 "Виробництво". За дебетом рахунку 23 відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати та втрати від браку продукції (робіт, послуг), за кредитом - суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції (у дебет рахунків 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"), виконаних робіт і послуг (у дебет рахунків 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" та ін.).

Для узагальнення інформації про втрати від браку у виробництві призначено рахунок 24 "Брак у виробництві", за дебетом якого відображають витрати через виявлений зовнішній і внутрішній брак. За кредитом рахунку 24 відображають суми, що відносяться на зменшення витрат на брак, та суму, що списується на витрати виробництва як втрати від браку, суми зменшення втрат від бракованої продукції (вартість відходів від бракованої продукції, вартість утримання з винуватців браку та ін.).

Для обліку виробничих накладних витрат на організацію виробництва та управління окремими видами діяльності галузі сільського господарства (рослинництво, тваринництво, промислове виробництво), відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного і допоміжного виробництва призначено рахунок 91 "Загальновиробничі витрати".

За дебетом рахунку 91 відображаються суми визнаних витрат, за кредитом - щомісячне, за відповідним розподілом, списання на рахунок 23 "Виробництво".


 
 

Цікаве

Загрузка...