WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень - Курсова робота

Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень - Курсова робота

На північ водорозділу переважають схили крутизною від 3 до 12, зустрічаються сильно покаті і круті схили 12-20. тому на південь від вказаного водорозділу сучасні процеси ерозії ґрунту (змив і розмив) слабо виражений, в той час як на північ від водорозділу значно розвинутий поверхневий сток води в період танення снігу і великих дощів обкладеного та ливневого характеру, а тому сильніше розвинена водна ерозія ґрунтів та іде утворення активних форм глибинної ерозії - промоїн та ярів.

Грунтотвірні породи на території господарства представлені лесами, лісовидними суглинками, які підстеляються супісками, бурою легкою глиною, щільними глинами, делювіально-алювіальним та делювіальними відкладами.

Ґрунти ВАТ "Комсомолець" представлені головним чином чорноземами звичайними перехідними до південних мало гумусними, важко суглинистими на лесах.

Господарство в більшій мірі спеціалізується на вирощуванні і реалізації зернових культур і соняшника, а також продукції тваринництва.

Спеціалізація сільського господарства – це переважний розвиток однієї або кількох галузей у виробництві товарної продукції в окремих господарствах, районах, областях і регіонах. Розвиток цих галузей і виробництво відповідних продуктів визначають виробничий напрям сільського господарства.

Таблиця 2.1 Структура товарної продукції в ВАТ "Комсомолець" Арцизького району Одеської області

Вид продукції

2005 рік

2006 рік

2007 рік

В середньому

Тис.грн

%

Тис.грн.

%

Тис.грн

%

Тис.грн.

%

Зерно

2466

29,9

1712

21,72

1467

11,66

1966,5

18,88

Соняшник

624

7,57

1015

12,88

15

0,12

319,5

3,07

Овочі відкритого грунту

___

___

15

0,19

13

0,10

___

___

Плоди

406

4,92

241

3,06

475

3,77

440,5

4,23

Виноград

157

1,90

1034

13,12

20

0,16

88,5

0,85

Інша продукція рослинництва

5

0,06

379

4,81

9025

71,71

4515

43,35

Всього по рослинництву

3361

44,4

4396

55,78

12175

96,74

7768

74,58

Молоко

171

2,074

152

1,93

171

1,36

171

1,64

ВРХ

59

0,72

79

1,0

153

1,22

106

1,02

Всього по тваринництву

230

2,79

231

2,93

324

2,57

247

2,66

Промислова продукція та реалізація іншої продукції, робіт, послуг

4354

52,81

3254

41,29

86

0,68

2220

21,32

Всього по господарству

8245

100

7881

100

12585

100

10415

100

Кз = _______________________100___________________________________________________ =

43,35*(2*1-1)+18,88*(2*2-1)+4,23*(2*3-1)+3,07*(2*4-1)+1,64*(2*5-1)+1,02*(2*6-1)+0,85*(2*7-1)

=100/ 0+37,76+16,92+9,07+9,64+11,02+12,85= 100/97,26= 1,03

Дані таблиці 1 свідчать, що ВАТ "Комсомолець" має зерновий напрямок (зерно займає питому вагу в товарній продукції 18,88 %). Виноград займає 0,85 %, соняшник – 3,07 %, плоди – 4,23%. В тваринницькій галузі молоко займає 1,64 %, ВРХ – 1,02 %.

У структурі товарної продукції в середньому за 2005-2007 роки найбільшу питому вагу займає зерно – 18,88 %. На основі коефіцієнта зосередженості товарного виробництва, який становить 1,03 можна зробити висновок, що ВАТ "Комсомолець" має визначену вузьку галузеву спеціалізацію.

У своїй діяльності ВАТ "Комсомолець" використовує земельні ресурси, які представленні у таблиці 2.

Таблиця 2.2Склад і структура земельних угідь підприємства ВАТ "Комсомолець"

Види угідь

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2007 рік +, - 2005 рік

га

%

га

%

га

%

га

%

С/г угіддя

2797

90,1

2780,21

93,3

2912,4

97,7

115,4

0,04

В т.ч. рілля

1838

59,2

1977,3

66,4

1954,4

65,6

116,4

0,06

Сінокоси

2

0,06

2

0,07

____

____

-2

-100

Пасовища

121

7,1

21

0,7

____

____

-121

-100

Багаторічні насадження

736

23,7

779,9

26,2

____

____

-736

-100

Інші землі

306

9,9

199,8

6,7

67,6

2,3

-238,4

-0,78

Всього земель

3103

100

2980

100

2980

100

-123

-0,04

З даної таблиці ми бачимо, що у 2007 році порівняно з 2005 роком сільськогосподарські угіддя у ВАТ"Комсомолець" збільшились на 0,04%,також збільшилась площа ріллі на 0,06%.

Розглянемо наявність трудових резервів, на підприємстві, у таблиці 3.

Таблиця 2.3 Наявність трудових ресурсів у ВАТ "Комсомолець" та їх використання

Показники

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2007 рік +,- 2005 рік

1.Середньорічна чисельність працівників, чол.

153

84

156

3

В рослинництві

131

65

144

13

В тваринництві

15

19

12

-3

2.Ними відпрацьовано, тис.люд-год

275

223

205

-70

В рослинництві

204

168

156

-48

В тваринництві

71

55

49

-22

3.Відпрацьовано працівником за рік, год.

1800

2700

1314

-486

В рослинництві

1600

2600

1083

-517

В тваринництві

4700

2900

4083

-617

4.Відпрацьовано працівником за рік, днів

257

386

187

-70

В рослинництві

229

371

154

-88

В тваринництві

671

414

583

5,4

5.Трудовий потенціал, тис.люд-год

275,4

151,2

280,8

-27

6.Рівень використання робочої сили, %

100

148

73,0


 
 

Цікаве

Загрузка...