WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Ревізія як елемент методу економічного контролю - Курсова робота

Ревізія як елемент методу економічного контролю - Курсова робота

За певними ознаками можуть виділятись інші види ревізій (суцільні, вибіркові, комбіновані та ін.).

Знання класифікації ревізій за певними ознаками потрібні для організації їх проведення з урахуванням конкретних потреб і ситуацій. Залежно від конкретних обставин вибирають той вид ревізій, який забезпечує виконання поставлених завдань.

Контрольні обміри будівельно-монтажних, ремонтних, польових, транспортних робіт дозволяють виявити приписки робіт та необґрунтоване списання будівельних, ремонтних матеріалів, коштів тощо. Цей прийом використовують найчастіше при перевірках будівництва як господарським, так і підрядним способом. На сільськогосподарських підприємствах специфічною його формою є контрольні доїння корів, збирання яєць, стриження овець, забої худоби, які проводять для перевірки .повноти оприбуткування продукції та її якості. Контрольні обміри робіт, як й інвентаризацію, потрібно здійснювати за участю галузевих спеціалістів.

Прийом контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво використовують при наявності на сільськогосподарських підприємствах цехів по переробці плодоовочевої сировини та інших промислових виробництв (пилорами, млини, олійниці, крупорушки та ін.). Його суть полягає в тому, що певну партію сировини переробляють у присутності комісії, зважують кількість одержаної з неї продукції і встановлюють фактичний вихід з одиниці сировини, який зіставляють з даними обліку у відповідних документах і бухгалтерських реєстрах. За допомогою цього прийому визначають повноту оприбуткування" продукції (соків, плодоовочевих консервів, борошна, олії) та обґрунтованість списання сировини на фактичну кількість оприбуткованої продукції,

Лабораторний аналіз використовують для визначення якості і складу сировини, матеріалів, готової продукції, дотримання рецептури виготовлення консервів, страв у їдальнях, дитячих закладах тощо, а також технічних умов і державних стандартів при виготовленні непродовольчих товарів (цегли, черепиці, швейних виробів та ін.). Він дозволяє виявити факти недовкладення продуктів у казан, погіршення якості продукції через порушення рецептури виготовлення плодоовочевих консервів, привласнення дорогих компонентів (спецій, цукру, олії тощо). Лабораторний аналіз проводять спеціальні лабораторії та спеціалісти-технологи. На сільськогосподарських підприємствах здійснюють лабораторний аналіз вмісту жиру в молоці, якості насіння, кормів та ін. Необхідність і доцільність його використання зумовлена тим, що якість сировини визначає вихід продукції або її витрати на одиницю продукції. Наприклад, підвищення сухої речовини в томатах на 1 % збільшує вихід продукції на 20 %.

Експертну оцінку використовують для визначення якості виконання окремих робіт на високому професійному рівні висококваліфікованими спеціалістами-експертами. На сільськогосподарських підприємствах експертизи проводять для оцінки проектно-кошторисної документації, будівельних, ремонтних робіт, уточнення діагнозу хвороб тварин тощо, їх поділяють на різні види: інженерно-технічні, технологічні, бухгалтерські та ін. При цьому кримінологічне дослідження документів має особливе значення, в результаті якого виявляють фіктивну інформацію в документах або фіктивні документи в цілому, оскільки згідно із законодавством за оформлення таких документів винних притягають до кримінальної відповідальності. Ознаками фіктивних документів можуть бути: підчистки, травлення, виправлення цифр, тексту, дописування цифр попереду чи позаду реального числа тощо. При уважному огляді документа за допомогою лупи можна помітити порушення структури паперу (шорохуватість, втрата глянцю); потоншення паперу в місцях витирання інформації; інший колір пасти або іншу товщину цифр чи тексту порівняно з основним текстом; різницю в почерку або надрукованому тексті, пошкодження друкарських ліній чи тексту; наявність плям, розпливи пасти, чорнила, згущення тексту в рядках і т. п. При неможливості довести фальсифікацію документів на місці контролери сумнівні документи вилучають із підшивки і направляють на експертизу в правоохоронні органи з дотриманням встановленого порядку вилучення документів.

Тестування (фактичне опитування) службових і матеріально відповідальних осіб проводять з метою одержання необхідної інформації або уточнення окремих моментів, що виникають у процесі перевірки. При цьому контролерам важливо продумати перелік питань, їх послідовність за змістом і характером, дати відчути клієнту, що контролеру вже відомі факти, стосовно яких ведеться мова, зробити спробу викликати на відвертість співбесідника тощо. Тестування може бути усним або письмовим.

Із різноманітних способів ревізор повинен уміти вибрати найбільш прийнятний у конкретній ситуації і щодо поставлених завдань.

Високий ефект забезпечує поєднання різних прийомів і способів та використання їх у системі.

При проведенні ревізій і перевірок широко використовують прийоми і способи документального контролю. Однак ревізійне дослідження документів — процес трудомісткий і складний. Приступаючи до документальної перевірки, потрібно визначитися принаймні з таких двох питань: який обсяг інформації за характером та видами потрібно використати; яким способом і в якому порядку потрібно перевіряти документальну інформацію.

Використання численної і різноманітної інформації з процесі контролю потребує її систематизації. В теорії управління розроблена класифікація інформації, яка може бути використана і при організації документального контролю. Під інформацією, використовуваною при ревізіях і перевірках, потрібно розуміти сукупність різних видів і форм документів обліку, звітності, планування, аналізу та ін. її можна класифікувати по .таких інформаційних масивах:

1. Економічна інформація: бухгалтерські документи, реєстри та звітність; статистичний облік і звітність; оперативно-технічна документація (насамперед та, яка формується диспетчерською службою); планово-економічна (плани економічного і соціального розвитку, госпрозрахункові завдання, кошториси, графіки, аналітичні розрахунки тощо).

  1. Технічна або технологічна інформація: документи,

  2. журнали, книги, відомості зооінженерного, ветеринарного, агрономічного, інженерного, технологічного обліку (картки обліку племінних тварин, бонітувальні відомості, акти розтину трупів, журнали реєстрації приплоду, сортові свідоцтва і сертифікати, шнурова книга обліку насіння, технічні паспорти, проектно-кошторисна документація та ін.)

  3. Нормативна інформація: Положення про оплату праці, розцінки, норми виробітку, витрат насіння, кормів, палива тощо.

  4. Соціальна інформація: колективний договір, особові справи, трудові книжки, угоди та ін.

  5. Адміністративно-організаційна інформація: накази, розпорядження, протоколи, журнали вхідної та вихідної інформації, службове листування та ін.

  6. Нормативно-правова: Закони Верховної Ради, постанови, декрети Уряду, інструкції, положення тощо.

Ефективність роботи контролера залежить від вміння поєднувати різні види інформації та давати їй правильну оцінку, а також від правильного використання відповідних прийомів і способів документального контролю.

Оскільки достовірність аудиторських, ревізорських доказів залежить від джерел формування інформації, то за цією ознакою доцільно виділити такі три категорії документів: оформлені на підприємстві і призначені для внутрішнього використання; оформлені на підприємстві, але призначені для зовнішніх споживачів інформації; оформлені іншими підприємствами й організаціями (зовнішні документи). Щодо оцінки цих категорій джерел можуть бути корисними такі узагальнення: зовнішні документи більш достовірні, ніж внутрішні (виписка банку на підтвердження одержання коштів з банку достовірніша від прибуткового касового ордера); внутрішні документи достовірніші в тому випадку, коли вони оформляються сторонами, кожна з яких переслідує свої інтереси (акти на оприбуткування кормів, списання насіння). Оформлення і підписання документа кількома особами,, як правило, виключає можливість домовленості їх про протиправні дії. З цих міркувань контролери вирішують питання про зустрічні перевірки (зіставлення документів) і про довіру тим чи іншим джерелам. В усіх випадках письмова інформація достовірніша від усної.


 
 

Цікаве

Загрузка...