WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю - Курсова робота

Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю - Курсова робота

4.2. Побудова Звіту про фінансові результати (ф.2)

Робоча таблиця зі складання Звіту про фінансові результати

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника

Код ряд.

Джерела інформації

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

Кредитовий оборот (КО) 70

Податок на додану вартість

15

(Дебетовий оборот (ДО) 70)

Акцизний збір

20

Д-т 641,К-т 685

25

Інші вирахування з доходу

30

(ДО 374 + КО 704)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

ряд. 010 - ряд. 015 - ряд. 020 - ряд. 025 - ряд. 030

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

(ДО 90)

Валовий:

прибуток

50

Ряд. 035 - ряд. 040

Збиток

55

(ряд.035 - ряд. 040)

Інші операційні доходи

60

К0 71

Адміністративні витрати

70

(ДО 92)

Витрати на збут

80

(ДО 93)

Інші операційні витрати

90

(ДО 94)

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

Ряд. 050 + ряд. 060 - ряд. 070 - ряд. 080 - ряд. 090 або ряд. 055 + ряд. 060 - ряд. 070 - ряд. 080 - рад.090

збиток

105

Ряд. 055 - ряд. 060 + ряд. 070 + ряд. 080 + рад. 090 або ряд. 070 + рад. 080 + ряд. 090 - рад. 050 - ряд.060

Доход від участі в капіталі

110

К0 72

Інші фінансові доходи

120

К0 73

Інші доходи

130

К0 74

Фінансові витрати

140

(ДО 95)

Втрати від участі в капіталі

150

(ДО 96)

Інші витрати

160

(ДО 97)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

Ряд. 100 + ряд. 110 + ряд. 120 + ряд. 130 - ряд. 140- ряд. 150- ряд. 160 або Ряд. 110 + ряд. 120 + ряд. 130 - ряд. 105 - ряд. 140- ряд. 150- ряд. 160

збиток

175

Ряд. 105 - ряд. 110 - ряд. 120 - ряд. 130 + ряд. 140 + ряд. 150 + ряд. 160 або ряд. 140 + ряд. 150 + ряд. 160 - ряд. 100 - ряд. 110- ряд. 120- ряд. 130

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Відсоткова ставка оподаткування помножена на рад. 170 ф. № 2 та поділена на 100 % або абсолютна сума з декларації по податку на прибуток від звичайної діяльності за звітний період

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

Ряд. 170 - ряд. 180

збиток

195

Ряд. 175

Надзвичайні:

доходи

200

КО 75

витрати

205

(ДО 99)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(ДО 982)

Чистий:

прибуток

220

Ряд. 190 + ряд. 200 - ряд. 205 - ряд. 210 або ряд. 200 - ряд. 195 - рад. 205 - ряд. 210

Збиток

225

Рад. 205 + ряд. 210 - ряд. 190 - ряд. 200 або ряд. 195 + ряд. 205 - рад. 200 + рад. 210

4.3. Побудова Звіту про рух грошових коштів (ф. 3)

Робоча таблиця із складання Звіту про рух грошових коштів

4.4. Побудова Звіту про власний капітал (ф. 4)

Робоча таблиця зі складання Звіту про власний капітал

Список використаної літератури

  1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", прийнятий Верховною Радою України 16 липня 1999 р. № 196-14.

  2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291.

  3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30 листопада 1999 р. № 291.

  4. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 2003. – 726 с.

  5. Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. — 377 с.

Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб. — К.: Знання, 2004. — 473 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...