WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням - Курсова робота

Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням - Курсова робота

Перші аудиторські організації з'явились ще у 1987 р. (акціонерне товариство "Інаудит") для контролю спільних підприємств, оскільки зарубіжні партнери вимагали об'єктивної інформації про достовірність бухгалтерської звітності спільних підприємств, що могла надати лише незалежна стороння аудиторська організація.

У країнах з розвинутою ринковою економікою аудит виник понад 200 років тому і пройшов три стадії: на першій стадії він полягав у перевірці і підтвердженні достовірності бухгалтерських документів і звітності; на другій —- аудит стає системним, крім першої функції, наголос почали робити на підвищенні ефективності системи управління і внутрішнього контролю, аудиторські фірми більше уваги приділяли консультаційній діяльності, ніж безпосередньо аудиторським перевіркам; на третій — орієнтація спрямована на можливий ризик при проведенні перевірок і консультаційної діяльності, попередження і уникнення ризику. Особливе значення ризику аудиту пояснюється не тільки можливостями втрати аудиторами репутації та клієнта, а й великими штрафами (до сотні тисяч доларів) у випадках неправильного висновку або недобросовісності аудитора, внаслідок чого фірмі-клієнту наноситься матеріальний збиток. Наприклад, у ФРН з аудитора для відшкодування збитку може бути стягнуто 500 тис. марок.

"Вивчаючи і враховуючи світовий досвід аудиторської діяльності, при формуванні аудиторської служби в Україні потрібно взяти за основу принцип не лише перевіряти достовірність і законність фінансової звітності і виявляти порушення та недоліки, а й надавати консультації, поради з різних питань законодавства про оподаткування та фінансової політики, організації і ведення обліку, захищати інтереси власника і всіляко сприяти підвищенню ефективності підприємницької діяльності.

Аудиторська діяльність регулюється Законом України про аудиторську діяльність від 22 квітня 1993 р., який визначає правові засади здійснення такої діяльності в Україні і спрямований на створення незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника. У Законі дається визначення аудиту: аудит — це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Аудиторська діяльність регулюється й іншими законодавчими і нормативними актами України по відповідних напрямах виробничо-фінансової діяжйоеті. У випадках, якщо міжнародним договором, в якому бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, Ідо містить Закон про аудиторську діяльність, то застосовуються правила міжнародного договору.

Зміст і завдання аудиторської діяльності включають: організаційне та методичне забезпечення аудиту; практичне виконання аудиторських перевірок (аудит); аудиторські послуги, пов'язані з проведенням аудиту —• експертизи, консультації з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб (налагодження обліку, складання звітності, впровадження комп'ютеризації обліку та управління, наукових розробок з питань приватизації і роздержавлення, нових форм і методів управління і господарювання та ін.); освітня діяльність (проведення семінарів, організація курсового навчання, підготовка аудиторських кадрів у спеціальних школах тощо).

Багато консультацій надають з питань приватизації (оцінка май-на, об'єкти приватизації, персоніфікація власності та ін.); методів аналізу й оцінки діяльності підприємств з погляду інвестиційного ризику; якості цінних паперів; економіко-математичних методів прогнозування і моделювання економічної ситуації підприємства у співвідношенні з курсом цінних паперів.

Таким чином, аудиторська діяльність — поняття більш широке, ніж аудит, власне перевірка. Це потрібно враховувати при оформленні засновницьких документів (договору і статуту) при створенні аудиторської фірми.

Аудиторські перевірки покликані активно сприяти збільшенню грошових нагромаджень; раціональному і економному використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; поліпшенню організації обліку, внутрішньогосподарського контролю; дотриманню законності фінансових операцій; збереженню коштів і майна; попередженню непродуктивних витрат у вигляді штрафів, пені, неустойок та інших стягнень за порушення законодавства і нормативних актів. Важливим завданням аудиту є проведення експертиз стратегії економічної політикиВиконаний наведених завдань покладається на аудитора і аудиторські фірми. Аудитором може бути громадянин України, який має кваліфікаційний сертифікат про право на заняття аудиторською діяльністю на території України індивідуально або в складі аудиторської фірми. Аудитори мають право створювати аудиторські фірми, об'єднуватись у спілки. Для здійснення аудиторської діяльності аудитор повинен на підставі чинного сертифікату одержати ліцензію в Аудиторській палаті. Аудиторам забороняється безпосередньо займатися торговельною, посередницькою та виробничою діяльністю, що не виключає їх права одержувати дивіденди від акцій на доходи від інших корпоративних прав. Аудитором не може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини.

Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності) аудиторів здійснюється Аудиторською палатою України. Право на одержання сертифікату мають громадяни України, які здобули вищу освіту, певні знання з питань аудиту та мають досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста або економіста і склали успішно іспит. Особи, які не склали іспиту, мають право на повторну його здачу не раніше, ніж через рік після прийняття рішення Аудиторською палатою. Строк чинності сертифікату не може перевищувати п'яти років.

Ліцензія (дозвіл) на заняття аудиторською діяльністю видається Аудиторською палатою України строком на п'ять років окремим аудиторам або аудиторським фірмам після державної реєстрації як суб'єктів підприємницької діяльності. Клопотання про одержання ліцензії подається до Аудиторської палати України: За видачу ліцензії встановлена плата у розмірі п'яти мінімальних заробітних плат, яка спрямовується до державного бюджету.

Аудиторська фірма — це організація, яка має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на території України і займається виключно наданням аудиторських послуг. Такі фірми можуть створюватися на основі будь-яких форм власності. До їх складу можуть залучатися спеціалісти, які не є аудиторами, але загальна частка серед засновників (учасників, акціонерів) цих осіб у статутному фонді не може перевищувати ЗО %. Аудиторська фірма має право на існування, якщо у ній працює хоча б один аудитор, її керівником може бути тільки дипломований аудитор. Плата за аудиторські послуги визначається в договорі між аудиторською фірмою і клієнтом (підприємством, фірмою, комерційним банком тощо). Прибуток (доход) від аудиторської діяльності оподатковується згідно з чиннкм законодавством. Витрати на проведення аудиту відносяться на собівартість продукції, робіт та послуг.


 
 

Цікаве

Загрузка...