WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням - Курсова робота

Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням - Курсова робота

Реферат на тему:

"ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕВІЗІЙ І ПЕРЕВІРОК ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯМ"

Рішення за результатами ревізій і перевірок приймають безпосередньо на підприємстві, а після їх закінчення — в органі управління, який призначив ревізію. У міру виявлення порушень і недоліків у виробничо-фінансовій діяльності контролери інформують про них керівника підприємства .для оперативного прийняття рішень по відшкодуванню матеріального збитку, звільнення з посад тих працівників, які припустили особливо серйозні порушення або зловживання, а також для вжиття необхідних заходів по усуненню виявлених недоліків на різних ділянках виробничої діяльності. Крім того, контролери в процесі перевірки можуть вимагати від конкретних -осіб підприємства відшкодування матеріального збитку, виявленого при інвентаризації каси, матеріальних цінностей тощо, налагодження обліку згідно з діючим порядком, складського господарства, організації охорони праці і техніки безпеки, зберігання сільськогосподарської техніки, усунення порушень правил експлуатації техніки, зооветеринарного обслуговування тварин та ін.

Контролери повинні ставити перед собою мету якомога повніше реалізувати матеріали ревізій безпосередньо в ході ревізій підприємства.

Після завершення ревізійних процедур і перевірки всіх програмних питань контролери готують на основі акта ревізії інформацію про основні та найсуттєвіші факти порушень і недоліків, а також про розроблені разом із спеціалістами підприємства заходи по їх усуненню. Дану інформацію виносять для обговорення на виробничій нараді, розширеному засіданні правління сільськогосподарського підприємства, зборів трудових колективів. За результатами обговорення виносять відповідні рішення, які оформляють протоколом з додатком у необхідних випадках переліку заходів, які підлягають виконанню. Копію протоколу доцільно додати до акта ревізії, щоб потім перевірити виконання прийнятих рішень і розроблених заходів.

Якщо в процесі ревізії або перевірки зловживання і порушення кримінального характеру (розкрадання майна, зловживання службовим становищем тощо), справу передають правоохоронним органам. Встановлені факти зловживань оформляють проміжними актами, які разом із заявою (листом) на адресу правоохоронних органів, вилученими із справ документами або їх копіями, поясненнями винних осіб, висновком контролера про ці пояснення направляють правоохоронним органам. Матеріали передають, як правило, ті органи управління, які призначили ревізію, але це можуть зробити і безпосередньо контролери з відома керівника органу управління або навіть сам керівник обревізованого підприємства.

Оскільки контролерам не завжди вдається домогтися відшкодування матеріального збитку та усунення інших недоліків під час ревізії на підприємстві, то на основі акта ревізії рішення приймає та організація, що призначила ревізію, у формі листа, розпорядження, наказу, постанови, передачі справ у правоохоронні органи. Рішення готують працівники контрольно-ревізійного апарату і галузеві спеціалісти, а остаточне рішення приймає керівник,

Лист направляють колективним сільськогосподарським підприємствам, а державним у тому випадку, якщо порушення є незначним і має індивідуальний характер. У листах вказують перелік основних недоліків, виявлених під час ревізій, та заходи щодо їх усунення в обревізованих підприємствах. Лист адресують на ім'я керівника і головного бухгалтера.

Розпорядження на відміну від листа є розпорядчим документом і містить заходи, обов'язкові до виконання. Розпорядження видає керівник органу управління, що призначав ревізію на підприємстві, і воно прирівнюється до наказу. В констатуючій частині відображують у стислій формі суть основних недоліків і порушень, а в розпорядчій — обов'язкові до виконання заходи.

Основною формою прийняття рішень за результатами ревізії є наказ. Він також складається з констатуючої та наказної частини. В останній дається вказівка керівництву обревізованого підприємства усунути недоліки, притягти винних осіб до дисциплінарної, адміністративної чи матеріальної відповідальності, вжити необхідних організаційних заходів щодо поліпшення обліку, внутрішньогосподарського контролю і конкретних ділянок виробничо-фінансової діяльності. По кожному пункту наказу зазначають строки і відповідальних за виконання розроблених заходів, а також порядок контролю за їх виконанням, Наказ можуть

направляти не тільки на обревізоване підприємство, айв усі інші підприємства, підпорядковані даному відомству, з метою профілактики, попередження і своєчасного усунення однотипних недоліків.

Постанову приймають колегіальні органи управління: колегії, ради, президії міністерств і відомств. У постанові відображують результати всебічного обговорення і детального аналізу найбільш серйозних і типових порушень у підпорядкованих органах, підприємствах, радикальні заходи та основні напрями і завдання поліпшення організації контрольно-ревізійної роботи.

Рішення про передачу матеріалів ревізії правоохоронним органам вищі органи управління приймають після закінчення ревізії, якщо в акті ревізії відображені такі факти порушень і зловживань, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Рішення за результатами ревізії повинне бути прийняте не пізніше двотижневого строку. Відповідальність за прийняття рішень по акту ревізії несе керівник організації, яка її проводить. Він має право визначати міру відповідальності, приймати остаточну редакцію наказу (листа) за результатами ревізій. Підготовкою проекта наказу (листа) займаються працівники контрольно-ревізійного апарату із залученням галузевих спеціалістів під керівництвом керівника ревізійної групи.

У наказі, розпорядженні чи листі зазначається строк, в який обревізоване підприємство зобов'язане подати інформацію про виконання прийнятих рішень. З цього моменту починається контроль за виконанням розроблених заходів і відшкодуванням матеріального збитку. Головна відповідальність за його здійснення покладається на керівника обревізованого підприємства. Вищий орган управління контролює виконання рішень у різних формах: шляхом письмових запитів; в оперативному порядку через технічні засоби зв'язку (телефон, телетайп); при відрядженнях працівників апарату управління на підвідомчі підприємства з додатковим завданням по перевірці окремих питань по акту ревізії; призначенням спеціальної (тематичної) перевірки у разі виявлення особливо серйозних порушень, усунення яких є обов'язковим, з поданням довідки про результати перевірки; розгляду на балансових комісіях, які проводять за результатами квартальних і річних звітів, паралельно з -іншими питаннями; при наступній ревізії обов'язково проводять перевірку по матеріалах попередньої. В апараті економічного контролю ведуть журнал обліку ревізій і перевірок, в якому є спеціальні графи для відміток про дату по рації) і в хронологічному порядку, нагромаджуючи цю інформацію за конкретний рік (1994, 1995 р. і т. д.); реєструвати законодавчі і нормативні акти в спеціальному журналі, де вказувати зміни в них із зазначенням дати і характеру змін. Це забезпечить високу швидкість пошуку необхідної інформації, контроль за змінами в законодавстві, проін-формованість з найновіших положень законодавчих актів, їх збереження, виключення втрат інформаційних джерел. Важливо також забезпечити своєчасність і повноту передавання інформації виконавцям, тиражування основних нормативних актів, а також контроль за цим процесом (вручають нормативні акти кожному контролеру під розписку в спеціальному журналі), У великих контрольно-ревізійних підрозділах збирання, формування, передавання і обробку інформації покладають на окрему особу.

Перспективним напрямом вдосконалення інформаційного забезпечення є комп'ютеризація, формування банку даних та його використання.

Окремий масив інформації формують з планів контрольно-ревізійної роботи: річних, квартальних, які є важливим засобом організації контрольного процесу. Плани брошуруються в окремі папки і зберігають постійно в справах контрольно-ревізійного апарату.


 
 

Цікаве

Загрузка...