WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок оформлення результатів ревізії - Курсова робота

Порядок оформлення результатів ревізії - Курсова робота

Рішення:

1. Порушено вимоги Інструкції про порядок виготовлення, збереження і застосування типових форм первинного обліку №КО 1 і М 20, затвердженої наказом Держкомстату України від 27.07.98 №263, щодо порядку заповнення накладних на відпуск та придбання товарно-матеріальних цінностей.

2. Відповідно до пункту 4.1 Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні, затвердженою наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 3.10.97 №121, наслідки ревізії оформлюються актом ревізії.

Акт

ревізії фінансово-господарської діяльності

Магазин

(назва підприємства)

"__" _________ 200_ р. місто _______

Розділ 1. Вступна частина

На підставі наказу №__ від "__" ________ 200_ р. ревізор І категорії

____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

провів ревізію фінансово-господарської діяльності підприємства за період

з "__" ________ 200_ р. по "__" __________ 200_ р.

Попередня ревізія була проведена ревізором II кат. ____________________ за період з "__" ________ 200_ р. по "__" __________ 200_ р.

Ревізія проводилась у присутності завідувача магазином Муромова В.В.,

який працював у ревізованому періоді з "__" ________ 200_ р. по "__" __________ 200_ р., головного бухгалтера з "__ "________ 200_ р. по "__" __________ 200_ р.

Ревізія почата "__" ________ 200_ р. і закінчена "__" ________ 200_ р.

При цьому суцільним способом за весь період перевірено касові операції, грошові кошти в дорозі, операції з рахунків у банках, товарні втрати, розрахунки з підзвітними особами, резерв сумнівних боргів, власний капітал, розрахунки за податками і платежами, фінансові результати, витрати за елементами та витрати діяльності. Інші господарські операції перевірено вибірковим способом.

Під час ревізії проведено повну інвентаризацію коштів, матеріальних цінностей і розрахунків з постачальниками, покупцями, дебіторами і кредиторами. Довідки про проведені інвентаризації та їх результати прикладаються до акта ревізії.

В ході ревізії встановлено:

Розділ 2. Перевірка виконання рішень за результатами попередньої ревізії.

...............................................................................................................................

Розділ 3. Ревізія коштів, розрахунків та інших активів.

...............................................................................................................................

Розділ 4. Ревізія основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів.

...............................................................................................................................

Розділ 5. Ревізія товарно-матеріальних цінностей та інших запасів.

За накладними від 30 серпня та №25 від 25 травня здійснені безтоварні операції, чим порушувались вимоги П(С) БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Мінфіна України від 20.11.99 №246 зі змінами і доповненнями.

У товарних звітах за досліджений період мають місце виправлення в документах про надходження і вибуття цінностей. Вони не обумовлені підписами осіб, які їх зробили, чим порушувались вимоги наказу Мінстату України "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів" від 21ю06ю96 №193.

Розділ 6. Ревізія власного капіталу та забезпечення зобов'язань.

...............................................................................................................................

Розділ 7. Ревізія довгострокових зобов'язань.

...............................................................................................................................

Розділ 8. Ревізія розрахунків з постачальниками, з бюджетом і з оплати праці.

...............................................................................................................................

Розділ 9. Ревізія доходів і фінансових результатів.

...............................................................................................................................

Розділ 10. Ревізія витрат за елементами і собівартості реалізації.

...............................................................................................................................

Розділ 11. Перевірка стану обліку та звітності.

Накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей не оформлялись належним чином чим порушувались вимоги Інструкції про порядок виготовлення, збереження і застосування типових форм первинного обліку №КО 1 і М 20, затвердженої наказом Держкомстату України від 27.07.98 №263.

Розділ 12. Перевірка заходів щодо забезпечення збереження суспільної власності.

...............................................................................................................................

Ревізор І кат. ___________________

(підпис)

Директор підприємства __________________

(підпис)

Головний бухгалтер __________________

Список використаної літератури

 1. Бухгалтерський облік. Конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 288 с

 2. Ватуля, І. Д. Аудит [Текст]: практикум / І. Д. Ватуля, Н.А. Канцедал, О.Г. Пономаренко; Мін-во освіти і науки України, Полтавська держ. аграрна академія. – К.: ЦУЛ, 2007. – 304 с.

 3. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.

 4. Гончарук, Я.А. Аудит [Текст]: навчальний посібник / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 443 с.

 5. Давидов Г.М. Аудит: навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во "Знання", КОО. – 2001. – 363 с

 6. Данилевский Ю.А. Практика аудита. – М., 2004. – 292 с.

 7. Дорош, Н.І. Аудит: теорія і практика [Текст]: навчальний посібник / Н. І. Дорош. – К.: Знання, 2006. – 495 с.

 8. Завилевский Г. Нормы профессиональной этики аудитора // Финансы, аудит. – Минск, 2004. – №2.

 9. Закон України "Про аудиторську діяльність" // Голос України. – 1993. – №99 (599).

 10. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійоної етики аудиторів України. – К.: Аудиторська палата України, Укркомункваліфонд; Основа, 1999. – 274 с

 11. Немченко, В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту [Текст]: підручник / В.В. Немченко, В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко; Одеська нац. академія харчових технологій, Одеський держ. економ. ун т. – К.: ЦУЛ, 2008. – 240 с.

 12. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; 2 е вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с

 13. Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" [Текст]: закон України / Україна. Закон. – [Б. м.: б. и.], 2006. – Б. ц.

 14. Пшенична, А.Ж. Аудит [Текст]: навчальний посібник / А.Ж. Пшенична; Мін-во освіти і науки України, Полтавський ун т споживчої кооперації України. – К.: ЦУЛ, 2008. – 320 с.

 15. Савченко, В.Я. Аудит [Текст]: навчальний посібник / В.Я. Савченко; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К.: КНЕУ, 2005. – 322 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...