WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок калькулювання повних і змінних витрат - Курсова робота

Порядок калькулювання повних і змінних витрат - Курсова робота

5) накреслити графіки беззбитковості;

6) запас міцності, коефіцієнт запас міцності компанії;

7) коефіцієнт маржинального доходу.

Для розрахунку маржинального доходу використовуємо наступну формулу:

Ціна реалізації – змінні витрати = маржинальний дохід на одиницю.

Простий олівець МД = 3-2 = 1 грн.

Лінійка МД = 3,5-1,3 = 2,2 грн.

Ручка МД = 4,5-2,5 = 2 грн.

Зошит МД = 6-3 = 3 грн.

Запланований операційний прибуток розраховуємо наступним чином :

Операційний прибуток =МД заг. - Постійні витрати.

МД заг. = (1*60000)+ (2,2*50000)+ (2*50000)+ (3*60000) = 450000 грн.

ОП = 450000 – 170000 = 280000 грн.

Чистий прибуток розраховуємо так:

ЧП = ОП * (1 – 0.25) = 280000 * (1 – 0.25)= 210000 грн.

Розраховую точки беззбитковості для кожної продукції в грошових і натуральних одиницях. Для визначення точки беззбитковості кожного виду продукції я розраховую величину маржинального доходу на одну умовну одиницю за наступною формулою:

WCM = ∑ CM i * SM i

де WCM – середньозважений маржинальний дохід;

CM i – маржинальний дохід на одиницю і-го виробу;

SM i – комбінація продажу.

WCM = (1 *0,27)+ (2,2 * 0,22)+ (2 * 0,22)+ (3 * 0,27) = 2,00 грн.

Обчислюю точку беззбитковості: 170000/ 2,00 = 85000 од.

Для відшкодування всіх витрат компанія має реалізувати 85000 одиниць продукції. Визначаю в якій кількості кожного виду продукції:

Для простого олівця = 85000* 0,27= 22950 од.;

Для лінійки = 85000* 0,22= 18700 од.;

Для ручки = 85000 * 0,22= 18700 од.;

Для зошита = 85000* 0,27= 22950 од.

Для того щоб визначити точку беззбитковості в грошових одиницях:

Кількість*ціна

Для простого олівця = 22950* 3= 68850 грн

Для лінійки = 18700 * 3,5= 65450 грн.;

Для ручки = 18700 * 4,5= 84150 грн

Для зошита = 22950* 6= 137700 грн

Постійні витрати:

Для простого олівця = 68850-(2*22950)=22950

Для лінійки = 65450-(1,3*18700)=41140

Для ручки = 84150-(2,5*18700)=37400

Для зошита = 137700-(2*22950)=68850

Графіки беззбитковості наведені в додатках В,Г ,Д,Ж

Запас міцності=Продаж – Точка беззбитков.у грош..од.

Продаж=ціна*кількість

З.М. олівця= 180000-68850=111150

З.М. лінійки=175000-65450=109550

З.М. ручки=225000-84150=140850

З.М. зошита=360000-137700=222300

К.З.М. олівця= 111150:180000=0,62

К.З.М. лінійки= 109550:175000=0,62

К.З.М. ручки= 140850:225000=0,63

К.З.М. зошита= 222300:360000=0,62

Середній К.З.М=583850:940000=0,6211

К.М.Д. олівця=(1*60000):180000=0,33

К.М.Д. лінійки=(2,2*50000):175000=0,63

К.М.Д. ручки=(2*50000):225000=0,44

К.М.Д. зошита=(3*60000):360000=0,5

Задача 1

Підприємство розглядає доцільність укладання контракту терміном на 3 роки, який передбачає виготовлення складських деталей. Для виконання контракту буде задіяне існуюче устаткування, яке можна використати лише для виготовлення деталей, передбачених контрактом. Це устаткування було придбане п'ять років тому за 30 300 грн., річна амортизація дорівнює 4 200 грн. Сьогодні його можна придбати за 9 600 грн., а ще через рік за 2 400 грн.

Для виконання контракту потрібно чотири види матеріалів, про які є така інформація (таб. 1)

Таблиця 12

Дані про матеріали для виконання замовлення

Показники

Матеріали

А

Б

В

Г

1

Загальна кількість, необхідна для виконання контракту

2200

2200

2200

520

2

Наявність на складі , од.

0

850

730

470

3

Первісна вартість, грн..

-

4,3

5,1

6,7

4

Чиста вартість реалізації, грн..

-

4,8

4,2

8,6

5

Поточна відновлювальна вартість, грн..

10

6,5

5,9

12

Необхідно: знайти релевантні витрати на виконання контракту

Первісна вартість і накопичена амортизація устаткування не є релевантними, оскільки первісна вартість – це минулі витрати, а амортизація є наслідком застосування принципу відповідності у фінансовому обліку.

Тому релевантними витратами щодо устаткування є лише втрата виручки від його продажу, яка дорівнює 7200 грн.:

(9600-2400) = 7200 грн.

Тепер розглянемо релевантні матеріальні витрати на виконання контракту. зважаючи на те, що матеріал А відсутній на складі, його релевантною оцінкою буде поточна відновлювальна вартість, тобто:

2200 * 10 = 22000 грн.

Щодо матеріалу Б, то 850одиниць, що є на складі, можна придбати за чистою вартістю 4.8 грн. за одиницю, якщо вони будуть використані для використання контракту. Решту 1350 одиниць у разі укладання контракту слід придбати за ціною 6.5 грн. за одиницю. Виходячи з цього, релевантною оцінкою матеріалу Б буде:

(850*4.8) + (1350*6.5 ) = 12855 грн.

Релевантною оцінкою матеріалу В буде поточна відновлювальна вартість а також чиста вартість, а саме:

(730*4.2) + (1470*5.9) = 11739 грн.

Релевантна оцінка матеріалу Г:

(470*8.6)+(50*12) = 4642 грн.

Релевантні витрати на виконання контракту дорівнюють:

22000+12855+11739+4642+7200 = 58436 грн.

Задача 2

Керівництво фірми Колос отримала низький прибуток й розглядає питання щодо закриття однієї турбаз із трьох. Бухгалтер фірми підготував такий аналіз для прийняття рішення, грн..

Таблиця 13

Показники

Турбаза №1

Турбаза №2

Турбаза №3

Дохід від продажу

84003

116008

200006

Змінні витрати

48008

56005

104008

Маржинальний дохід

35995

60003

95998

Постійні витрати

- на утримання бази

30004

28006

58002

- загальні

14004

22004

36007

Прибуток (збиток)

-8013

9993

1989

Необхідно: визначити, чи варто закривати турбазу №1, якщо це призведе до скорочення загальних постійних витрат лише на 2400 грн.

Припустімо, що при закритті Турбази №1 площа турбази не буде використана для інших цілей. У цьому разі аналіз наслідків ліквідації Турбази № 1 матиме вигляд (таблиця 16):

Таблиця 14

Вплив ліквідації Турбази №1 на результати діяльності фірми загалом, грн.

Стаття

До зміни

Закриття

турбази №1

Після

зміни

Продаж

400017

-84003

316014

Змінні витрати

208021

-48008

160013

Маржинальний дохід

191996

-35995

156001

Постійні витрати на утримання бази

116012

-30004

86008

Внесок у покриття загальних витрат і прибуток

75984

-5991

69993

Загальногосподарські витрати

72015

-14004

58011

Прибуток (збиток)

3969

-5991

-2022

Ліквідація Турбази № 1 за таких умов призведе до зменшення витрат фірми загалом, оскільки втрачаючи маржинальний дохід турбази № 1 в сумі 156001 грн., фірма заощаджує витрати на утримання бази – 86008 грн. Внаслідок цього фірма втрачає 5991 грн. прибутку.

Бюджетний продаж становить 70 тис. одиниць, а бюджетні змінні витрати на одиницю 23 грн. Витрати на збут були заплановані у розмірі 7% продажу.

Таблиця 16

Дані про фактичні обсяги діяльності

Показники

2

Обсяг реалізації тис.

65

Ціна товарів грн.

22,7

Витрати на збут тис.

177


 
 

Цікаве

Загрузка...