WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок калькулювання повних і змінних витрат - Курсова робота

Порядок калькулювання повних і змінних витрат - Курсова робота

У спеціально побудованій наступній таблиці і розрахуємо різницю між витратами у вищій та нижчій точках площах полів.

Таблиця 9.

Розрахунки для визначення функції витрат методом вищої – нижчої точки

Результат спостережень

Фактор витрат, площа поля, га

Витрати на обслуговування устаткування, грн.

Найвище значення фактора витрат

291

19540

Найменше значення фактора витрат

106

13045

Різниця

185

6495

Отже, звідси змінні витрати на 1 га становлять:

6495:185 = 35,108108

Тоді постійні витрати дорівнюють:

19540 – (291 * 35,108108) = 9323,54 грн.

Або:

13045 – (106 * 35,108108) = 9323,54 грн.

Функція витрат має вигляд:

Y = 9323,54 + 35,1х.

Графічно це зображуємо в додатку А.

Метод візуального пристосування – графічний підхід до визначення функції витрат, за якого аналітик візуального проводить пряму лінію, беручи до уваги всі точки витрат. Графічно це зображуємо в додатку Б.

Функція витрат: Y = 14904 + 3,7648x

Регресійний аналіз – статистична модель, яку використовують для визначення зміни середнього значення залежної змінної величини під впливом зміни значення однієї або кількох незалежних змінних величин.

Необхідно розв' язати наступну систему рівнянь:

Де х – незалежна змінна величина (рівень спостережуваної діяльності);

Y – залежна змінна величина (загальні або змінні витрати);

а –загальні постійні витрати;

b– ставка змінних витрат на одиницю діяльності;

п – кількість спостережень.

Таблиця 10.

площа поля, га (Х)

Витрати на обробіток, грн. (Y)

Х2

XY

202

14840

40804

2997680

118

17213

13924

2031134

164

13045

26896

2139380

291

16085

84681

4680735

216

14208

46656

3068928

188

16412

35344

3085456

195

19540

38025

3810300

144

14104

20736

2030976

172

14840

29584

2552480

216

17213

46656

3718008

208

13045

43264

2713360

241

16085

58081

3876485

156

14840

24336

2315040

167

17213

27889

2874571

215

13045

46225

2804675

148

16085

21904

2380580

200

14208

40000

2841600

169

16412

28561

2773628

204

19540

41616

3986160

106

14104

11236

1495024

∑=3720

∑=312077

∑=726418

∑=58176200

Одержимо наступну систему рівнянь:

312077 = 20а + 3720b

58176200 = 3720а + 726418b.

Отже, маємо:

58046322 = 3720а + 691920b

129878 = 34498b

Таким чином, b = 3,7648 Підставивши значення b у рівняння і розв'яжемо його для а: 312077 = 20а + (3720* 3,7648 ) = 14904 Функція витрат:

Y = 14904 + 3,7648x

Спрощений статистичний метод – це метод визначення функції витрат, що передбачає розподіл показників на дві групи, виходячи зі зростання значення х, та розрахунок постійних витрат на основі середніх значень х і у. Отже:

Абсолютні значення

середні значення

площа поля, га (Х)

Витрати на обробіток, грн. (Y)

площа поля, га (Х)

Витрати на обробіток, грн. (Y)

група 1

106

14104

118

17213

144

14104

148

16085

156

14840

1532 / 10 = 153,2

164

13045

154268 /10 =15426,8

167

17213

169

16412

172

14840

188

16412

1532

154268

група 2

195

15601

200

16085

202

16240

204

16412

208

17062

2188 / 10 = 218.8

215

17213

157809 / 10 = 15780,9

216

18544

216

17563

241

19540

291

24632

2188

157809

Разом 3720

312077

Постійні витрати (а) визначають за формулою:

a = (Y0X1 – Y1X0) / (X1 – X0),

де Y0 і Y1 – середні значення витрат;

X0 і X1 – середні значення площі полів.

Підставивши розраховані середні значення Y і X , одержимо:

а = ((154268*218.8) – (157809*153.2)) / (218.8–153.2) = 9577499,6 / 65.6 = 145998,5 грн.

Можемо обчислити змінні витрати на одиницю (b):

b = (154268– 145998,5) / 153.2 =53,98;

або:

b = (157809– 145998,5 ) / 218.8 =53,98.

виходячи з цього, функція витрат є: Y = 145998,5 + 53,98х.

На мою думку найбільш точні розрахунки ми отримуємо за допомогою методу найменших квадратів, тому що він враховує всі витрати для кожного поля.

Таблиця 11

Аналіз взаємозв'язку витрати, обсяг прибуток

Показники

Продукція

Простий олівець

Лінійка

Ручка

Зошит

Ціна реалізації, грн.

3

3,5

4,5

6

Змінні витрати, грн.

2

1,3

2,5

3

Обсяг продажу, од.

60000

50000

50000

60000

Постійні витрати компанії заплановані у сумі 170 000 грн. Необхідно знайти:

1) Маржинальний дохід для кожної продукції;

2) запланований операційний прибуток;

3) чистий прибуток;

4) точку беззбитковості для кожної продукції в грошових і натуральних

одиницях;


 
 

Цікаве

Загрузка...