WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок калькулювання повних і змінних витрат - Курсова робота

Порядок калькулювання повних і змінних витрат - Курсова робота

Розділ 2. Перспективи розвитку управлінського обліку

Протягом останніх десятиліть господарський облік включав три види: оперативний (здійснювався безпосередньо на місці, де відбувалися господарські операції та процеси), статистичний (вивчення масових кількісних та якісних явищ і закономірностей за кожним підприємством та загалом за регіоном), бухгалтерський. На даному етапі економічного розвитку з підвищенням вимог з боку користувачів до відображення операцій і результатів господарської діяльності переглядаються й уточнюються науково-практична база бухгалтерського обліку, яка призначена бути фундаментом теоретичних і практичних аспектів реалізації його засад. [4]

Сьогодні вітчизняними науковцями господарський облік залежно від функцій, змісту даних, методів і способів їх отримання інтегрується на такі види:

фінансовий – бухгалтерське оформлення й реєстрація господарських операцій на рахунках, ведення зведеного обліку та узагальнення даних на звітну дату;

податковий – система накопичення інформації, необхідної для розрахунку податків і контролю за своєчасністю їх сплати та надання про них своєчасної звітності контрольним органам;

динамічний – система реєстрації фактів господарського життя, головною метою якого є вимірювання ефективності господарської діяльності;

актуарний – система, яка використовує метод подвійного запису і надає інформацію про зміну і надає інформацію про зміну ринкової вартості підприємства;

соціальний – розширення меж бухгалтерського обліку за двома напрямами – збільшення складу показників бухгалтерської звітності та концентрації уваги на обліку соціальних витрат, основна частина яких пов'язана з екологією (екологічно орієнтований облік);

креативний – будь-який науковий метод, що не відповідає загальноприйнятій практиці або встановленням стандартам і принципам (є результатом облікової політики та використовується без прямого порушення законодавства);

стратегічний (прогнозний) – фінансовий аналіз проблем, що пов'язані з зобов'язаннями, контролем, готівкою та потенціалом;

управлінський – створення інформації для прийняття ефективних управлінських рішень з питань виробничої діяльності, визначення відхилень фактичних показників від прогнозних значень у поточному та оперативному режимах. [5]

Система управлінського обліку постійно поновлюється. Управлінський облік створювався на основі виробничого обліку як складової частини бухгалтерського обліку підприємства для посилення впливу облікових даних на систематичне зниження собівартості виробленої продукції, як чинника посилення конкурентоспроможності підприємства.

Для подальшого вдосконалення управлінського обліку на підприємствах необхідно вирішити такі проблеми:

у визначенні управлінського обліку доцільно більш точно вказати його призначення. Він доповнюється плануванням витрат і собівартості продукції, їхнім аналізом і розробкою проектів рішень щодо управління витратами підприємства;

калькулювання витрат за центрами відповідальності в порівнянні з плановими завданнями;

забезпечення точності даних обліку й аналізу собівартості продукції;

Сучасний управлінський облік – це не суто облік, а оптимізація господарської діяльності.

Впровадження управлінського обліку на підприємстві залежить від розмірів підприємства та чисельності його управлінського персоналу.

Бухгалтерський та управлінський обліки пов'язані об'єктами, методами, первинною документацією, тому розмежувати їх на конкретному підприємстві практично не можливо. Управлінський облік у сучасному науково-практичному трактуванні є окремим елементом менеджменту діяльності, який в основі своїй використовує інформацію внутрішньогосподарського обліку та показники фінансової звітності в цілому.

На мою думку, в теперішній час, при обмеженості ресурсів та при високих цінах на них, кожне підприємство буде намагатися скоротити свої витрати. Це буде можливе лише при правильному прийняті управлінських рішень, що призведе до розвитку управлінського обліку.

Розділ 3 . Розрахункова частина

Таблиця 1

"Електропостачання"

Варіант 8

Кореспонденція рахунків

№ пор.

Зміст операції

Сума, грн

Дт.

Кт.

1.

Нараховано зарплату працівникам електоропостачання

940

2343

661

2.

Здійснено відрахування на соціальні заходи

340,28

2343

65

Пенсійний фонд

312,08

2343

651

Фонд соціального страхування

14,1

2343

652

Фонд зайнятості

12,22

2343

653

Соціальне страхування від нещасних випадків

1,88

2343

656

3.

Нараховано амортизацію по основним засобам

123,00

2343

131

4.

Послуги сторонніх організацій щодо ремонту електромереж

165,00

2343

685

5.

Списано вартість будівельних матеріалів на ремонт електромереж

658,00

2343

205

6.

Нараховано за спожиту електроенергію

13235,00

2343

685

Всього витрат

15461,28

7.

Списано спожиту електроенергію на споживачів

тваринництво - 63000 кВт

8855,09

232

2343

адміністративні витрати - 5000 кВт

702,79

91

2343

гужовий транспорт - 8000 кВт

1124,46

2345

2343

вантажний автотранспорт - 15000 кВт

2108,36

2342

2343

ремонтна майстерня - 4000 кВт

562,23

2341

2343

промислові виробництва -15000 кВт

2108,36

233

2343

Всього 110000 кВт

15461,29

Фактичну собівартість 10 кВт = ( 15461,28/ 110000) * 10 = 1,40557 грн.

Таблиця 3

Вантажний автотранспорт

Варіант 2

Кореспонденція рахунків

№ пор.

Зміст операції

Сума, грн

Д-т

К-т

1.

Нараховано зарплату водіям вантажного автотранспорту

9042,00

2342

661

2.

Здійснено відрахування на соціальні заходи

3273,2

2342

65

Пенсійний фонд

3001,94

2342

651

Фонд соціального страхування

135,63

2342

652

Фонд зайнятості

117,55

2342

653

Соціальне страхування від нещасних випадків

18,08

2342

656

3.

Списано бензин на роботу автотранспорту

8549,00

2342

203

4.

Нараховано амортизацію по основним засобам

956,00

2342

131

5.

Списано витрати з поточного ремонту автотранспорту у власній ремонтній майстерні

758,68

2342

2341

6.

Списано вартість електроенергії

2108,36

2342

2343

Всього витрат

24687,24

7.

Списано послуги вантажного автотранспорту на споживачів

рослинництво - 20000 т/км

8440,08

231

2342

тваринництво - 30000 т/км

12660,12

232

2342

промислове виробництво - 5000 т/км

2110,02

233

2342

капітальне будівництво - 3500 т/км

1477,01

151

2342

Всього - 58500

24687,23


 
 

Цікаве

Загрузка...