WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Портфель власних акцій - Курсова робота

Портфель власних акцій - Курсова робота

Розподіл дивідендів між кумулятивними привілейованими і простими акціями показано на ілюстрації 12-8 (випадок Б) для чотирьох різних ситуацій щодо загальної суми дивідендів до сплати. Зазначте, що заборговані дивіденди сплачуються першими, одразу після сплати поточного дивіденду, і, нарешті, залишок сплачується власникам простих акцій.

По деяких привілейованих акціях можуть сплачуватись дивіденди, які більші за необхідну мінімальну суму. Привілейовані акції, які приймають участь у розподілі прибутку, розглядаються у додатку 12А.

ДИВІДЕНД, СПЛАЧЕНИЙ АКЦІЯМИ

Рада директорів може проголосувати за оголошення та емісію дивідендів у вигляді акцій замість грошей. Дивіденд, сплачений акціями, – це безкоштовний розподіл на пропорційній основі додаткових акцій власного акціонерного капіталу корпорації серед акціонерів. Дивіденди, сплачені акціями, як правило, складаються з простих акцій, випущених для власників простих акцій. Пропорційна основа означає, що кожний акціонер одержує додаткові акції відповідно до процента акцій, якими він вже володіє. Акціонер, який має 10 процентів акцій в обігу, одержить 10 процентів будь-яких додаткових акцій, випущених як дивіденди. Завдяки цьому дивіденди, сплачені акціями, не змінюють пропорційну частку власності кожного акціонера, не призводять до розподілу будь-яких активів (наприклад, грошей) корпорації серед акціонерів, а також не впливають на загальний акціонерний капітал корпорації-емітента. Припустимо, що у компанії "King Corporation" знаходиться 100.000 простих акцій в обігу за номіналом $5, проданих спочатку по ціні $8 за акцію. Рада директорів проголосувала за оголошення і емісію 10 процентів дивідендів, сплачених простими акціями (тобто 10.000 акцій), коли ринкова вартість простих акцій становила $11 за акцію. Оголошення і емісія дивіденду, сплаченого акціями "King Corporation", відображається такою проводкою1:

Зверніть увагу, що у наведеній вище проводці нерозподілений доход зменшився на $110.000, внесений капітал (тобто прості акції і капітал, внесений понад номінальну вартість) збільшився на $110.000, активи і пасиви не змінилися. Отже, дивіденди, сплачені акціями, не змінили загального акціонерного капіталу, а тільки сальдо деяких рахунків, які входять до акціонерного капіталу. Це перенесення суми із нерозподіленого доходу до внесеного (тобто постійного) капіталу часто називають капіталізацією доходу, оскільки воно зменшує суму нерозподіленого доходу, яку може бути витрачено на майбутні дивіденди.

Після сплати дивідендів акціями кожний акціонер володіє тією ж частиною корпорації, як і раніше. Акціонери не одержують жодних додаткових активів (тільки додаткові акції, що представляють ту ж саму загальну вартість, якою акціонери володіли до цього часу). Оскільки ту ж вартість представляє більша кількість акцій, ринкова вартість однієї акції зменшиться у відповідній пропорції.

Зверніть увагу, що у попередній журнальній проводці сума, перенесена з рахунка "Нерозподілений доход" до рахунка "Внесений капітал", була поточною ринковою вартістю акцій, випущених у вигляді дивідендів. Суму ринкової вартості можна вважати правильною тоді, коли кількість акцій у вигляді дивідендів незначна: менша за 25% від кількості акцій, які вже знаходяться в обігу. У тому випадку, коли кількість акцій у вигляді дивідендів велика (тобто більша за 25%), сума, що переноситься, буде загальною номінальною вартістю випущених акцій.

Аргументи на користь дивідендів, сплачених акціями

Сплачені акціями дивіденди часто вигідні як для корпорації, так і для акціонера. Першочерговими цілями таких дивідендів є:

1. Підтримувати послідовність дивідендів. Багато корпорацій вважають за доцільне оголошувати дивіденди щороку. У випадку нестачі грошей питання сплати дивідендів може бути вирішене емісією акцій" Сплачені акціями дивіденди - задовольняють потреби акціонерів у постійних дивідендах і в той же час усувають потребу в готівці. Крім того, дивіденди у вигляді акцій, не розцінюються як доход акціонера, який підлягає оподаткуванню. Акціонери розглядають дивіденди, сплачені акціями, зовсім під іншим кутом зору, ніж грошові.

2. Капіталізувати нерозподілений доход. Сплачені акціями дивіденди використовуються для перенесення нерозподіленого доходу до постійного капіталу, що усуває можливість сплати цього доходу у вигляді грошових дивідендів. Якщо корпорація постійно не розподіляє великий відсоток свого прибутку з метою поширення діяльності, відповідні кошти часто інвестуються у довгострокові активи, такі як завод та інше майно. Сплачені акціями дивіденди – це зручний засіб капіталізації розподіленого доходу.

РОЗДРІБНЕННЯ АКЦІЙ

Роздрібнення акцій – це не дивіденди. Воно подібне до дивідендів, сплачених акціями, і тому його часто плутають з ними, однак, все ж таки воно відрізняється від дивідендів, сплачених акціями, оскільки роздрібнення акцій впливає на рахунки акціонерного капіталу. При роздрібненні акцій загальна кількість оголошених акцій збільшується на певну величину, наприклад, одна дробиться на дві. У цьому випадку кожну акцію, що знаходиться у власності, відзивають, а замість неї випускають дві нові. Як правило, коли роздрібнення акцій супроводжується зменшенням номінальної, або встановленої, вартості всіх оголошених акцій таким чином, що їх загальна номінальна вартість (в доларах) залишається незмінною. Наприклад, припустіть, що перед роздрібненням в обігу знаходилися 1.000 акцій за номіналом $20 кожна. Це роздрібнення акцій включало зменшення номінальної вартості кожної нової акції до $10 та емісію 2.000 акцій з номінальною вартістю $10. На відміну від дивідендів, сплачених акціями, роздрібнення акцій не переносить нерозподілений доход до внесеного капіталу. У перенесенні коштів немає необхідності, оскільки зменшення номінальної вартості акцій компенсує збільшення їх кількості. Головним міркуванням для роздрібнення акцій є зменшення ринкової вартості акції, яке призводить до збільшення активності цих акцій на ринку. Іноді корпорація бажає зменшити кількість акцій в обігу. Єдиним засобом такого зменшення є впровадження зворотного роздрібнення акцій. Дивіденди, сплачені акціями, вимагають журнальної проводки, тоді як роздрібнення акцій – ні.

Як при сплаті дивідендів у вигляді акцій, так і при роздрібненні акцій акціонер одержує додаткові акції, не витрачаючи при цьому жодних додаткових активів.

ДАТИ ДИВІДЕНДІВ

Раніше ми припускали, що дивіденди сплачуються негайно після їх оголошення Радою директорів. Як правило, існує певний проміжок часу між оголошенням та сплатою. У типовому випадку оголошення дивідендів відбувається так:

Двадцятого листопада 2006 року Рада директорів компанії "XY Corporation" оголошує дивіденди готівкою у розмірі $0.50 на акцію для 200.000 простих акцій без встановленого номіналу, які знаходяться в обігу. Дивіденди буде сплачено 15 січня 200В року акціонерам, які зареєстровані на 15 грудня 200Б року.

Це оголошення визначає три важливі дати.

1. Дату оголошення. Двадцяте листопада 200Б року – дата офіційного затвердження дивідендів Радою директорів. Як тільки здійснено публічне оголошення дивідендів, його вже неможливо скасувати. Тому зобов'язання по дивідендах виникає негайно після їх оголошення. На дату оголошення "XY Corporation" має зробити таку журнальну проводку:

20 листопада 2006 року:

Нерозподілений доход (або "Оголошені дивіденди") 100.000

Дивіденди до сплати 100.000

Оголошено дивіденди готівкою: 200.000 акцій х $0.50 - $ 100.000.

"Дивіденди до сплати" в бухгалтерському балансі за станом на 31 грудня 2006 року буде відображено як поточні зобов'язання.

Дату реєстрації. П'ятнадцяте грудня 2006 року – наступна дата після дати оголошення. Визначається, як правило, приблизно через місяць. Це дата, на яку корпорація готує перелік акціонерів на основі реєстру акціонерів. Дивіденди має бути сплачено тільки тим власникам акцій, які зареєстровані на цю дату. Отже, зміна власника акцій корпорації до цієї дати призведе до того, що дивіденди буде сплачено новому власнику. Якщо зміна відбудеться після цієї дати, то дивіденди буде сплачено колишньому власникові, новий же отримає всі наступні дивіденди. На цю дату жодних журнальних проводок не робиться.

Дату сплати. П'ятнадцятого січня 2008 року готівкою сплачується зобов'язання по дивідендах. Ця дата наступна після дати реєстрації, як це визначено в оголошенні дивідендів. Сплату дивідендів готівкою "XY Corporation" відображає такою проводкою:

15 січня 2008 року:

Дивіденди до сплати 100.000

Гроші в касі та на рахунку 100.000

Сплатити зобов'язання по дивідендах готівкою, оголошених і зареєстрованих 20 листопада 2006 року.

Для навчальних цілей цей проміжок часу можна проігнорувати, оскільки не відбулося нічого важливого. До того ж, якщо всі три дати припадають на один звітний період, можна зробити одну проводку з суто практичних міркувань.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах - Житомир: ПП "Рута", 2002.

  2. Міхалкович АЛ. Бухучет в зарубежных стратах - Мінск: ООО "Мисанта": ООО "ФУ Аннформ", 2003.

  3. Парфенов К.Г. Международные стандарти финансовой отчетности. М.: "Парфенов.ру", 2003

  4. Завгородний В.П. Настольная книга бухгалтера малого бизнеса. - К.: ВиРАР, Дакор, 2000. - 608 с.

  5. C.Ф. Голов, В.М. Костюченко. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840с.

  6. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. З англ. О.Мінін, О.Ткач. – К.: Основи, 1997. – 943с.


 
 

Цікаве

Загрузка...