WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Попередній фінансовий аналіз підприємства - Курсова робота

Попередній фінансовий аналіз підприємства - Курсова робота

У ході аналізу насамперед потрібно повести дослідження складу та структури адміністративних витрат і витрат на збут, визначити динаміку цих витрат та їх вплив на фінансові результати, що стосуються операційної діяльності підприємства.

Особливу увагу слід приділити аналізові штрафів, пені та неустойок за угодами постачання та збуту. Вивчають їх склад і динаміку, виявляють винуватців. Та обставина, що підприємство само може отримувати подібні санкції, не повинна бути пом'якшуючим моментом у порушенні ним виконання своїх договірних зобов'язань. Тому всю суму санкцій потрібно розглядати як резерв збільшення прибутку.

У складі інших доходів і витрат нерідко трапляються прибутки і збитки попередніх років, виявлені підприємством у звітному році. Якщо вони значні, то це свідчить, у кращому разі, про низький рівень звіту за попередній рік, а в гіршому – про викривлення показника собівартості продукції попереднього року. Тому їх аналізові потрібно приділити належну увагу.

При вивченні збитків від стихійних лих слід мати на увазі, що часто на статтю можуть відносити втрати, які викликані безгосподарністю, а також збитки від нестач і крадіжок.

За наявності збитків від списання безнадійної дебіторської заборгованості потрібно виявити, через які обставини виникла ця заборгованість, чи була передана справа до арбітражного суду, яке його рішення. Збитки за цією статтею здебільшого свідчать про низький рівень постановки обліку та контролю за станом розрахунків. При цьому виявляються особи, які пропустили терміни стягнення заборгованості.

Аналізуючи витрати на збут, зокрема витрати на пакувальні матеріали, на рекламу, вивчення ринків збуту, інші маркетингові дослідження, слід пам'ятати, що економія на цих видах витрат не завжди є бажаною, оскільки саме від цих чинників залежить збільшення обсягу продажу.

Щодо аналізу результатів, пов'язаних з інвестиційною діяльністю, то тут, зокрема, потрібно оцінити ефективність використання акцій, скласти прогноз подальших тенденцій.

5. Аналіз коефіцієнтів рентабельності та ділової активності

Для оцінки господарсько-фінансової діяльності підприємства, ефективності виробництва всієї продукції та окремих її видів недостатньо використовувати тільки показники прибутку. Річ у тім, що в умовах переходу до ринку підприємства намагаються всіляко збільшувати прибуток, що досить часто пов'язано з негативними явищами. Деякі підприємства обрали спосіб одержання прибутку здебільшого шляхом невигідних для споживачів змін умов поставки продукції або матеріальних ресурсів, структурних зрушень у випуску продукції, підвищенні цін.

Тому для оцінки інтенсивності та ефективності виробництва доцільно використовувати показники рентабельності. Вони повніше, ніж прибуток, характеризують кінцеві результати діяльності, оскільки їх величина показує співвідношення прибутку з наявними або використаними ресурсами.

Аналіз показників рентабельності має важливе значення. Його дані використовуються для вибору варіантів формування асортименту та структури продукції, оцінки можливостей додаткового прибутку шляхом збільшення випуску більш рентабельних виробів і як інструмент інвестиційної політики та ціноутворення . Аналіз необхідний для узагальнюючої оцінки рівня рентабельності підприємства і визначення основних напрямів пошуку резервів підвищення його ефективності.

Значення розрахованих для нашого випадку коефіцієнтів та висновки щодо рентабельності продукції та ділової активності підприємства подамо у вигляді табл.7.

Табл.7.Аналіз коефіцієнтів рентабельності та ділової активності

№ з/п

Найменування коефіцієнта і формула його знаходження

Значення коефіцієнта

Характеристика коефіцієнта

Висновки

На початок періоду

На кінець періоду

1

2

3

4

5

6

1

Рентабельність продажів ()

0.209

-0.044

Показує скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції

За звітний період виробництво продукції підприємству не принесло прибутків. Крім цього воно є збитковим

2

Головний показник прибутковості ()

1.127

1.06

Використовується при порівнянні підприємств з різним рівнем оподаткування

Показник прибутковості є критичним.

3

Рентабельність власного капіталу ()

0.34

-0.08

Показує ефективність використання власного капіталу

Ефективність використання власного капіталу є незадовільною

4

Рентабельність всього капіталу ()

0.19

-0.038

Показує ефективність використання всього майна підприємства.

Ефективність використання всього майна є також незадовільною

5

Оборотність матеріальних запасів і затрат ()

3.76

4.7

Відображає число обертів запасів і затрат підприємства.

На кінець періоду матеріальні запаси і затрати обернуться 4.7 разів.

6

Середній термін обороту дебіторської заборгованості ()

55.9

127.6

Характеризує середній термін погашення дебіторської заборгованості

Середній термін погашення дебіторської заборгованості збільшився до 127.6 днів, що оцінюється негативно.

7

Середній термін погашення кредиторської заборгованості ()

42.94

51.05

Відображає середній термін повернення комерційного кредиту

Середній термін погашення комерційного кредиту збільшився до 51.05 днів.

8

Оборотність постійних активів (фондовіддача) ()

1.73

1.76

Характеризує ефективність використання основних засобів та інших позабюджетних активів

Використання основних засобів та інших позабюджетних активів є низьким

9

Оборотність власного капіталу ()

1.61

1.69

Низьке значення показника свідчить про тенденцію до бездіяльності частини Власних коштів.

Ділова активність підприємства є низькою, про що свідчить і відсутність рентабельності виробництва. Підприємству необхідно підвищувати оборотність оборотних активів, шукати шляхи зниження собівартості виробництва продукції та інші ''реформи''.

Висновки

В даній курсовій роботі ми розглядали фінансовий стан даного нам підприємства.

Насамперед розглянули фінансову звітність підприємства. На її основі здійснили аналіз фінансової стійкості підприємства, ліквідності балансу, коефіцієнтів рентабельності виробництва продукції та ділової активності, фінансових результатів підприємства. Прийшли до висновку, що його фінансовий стан є вкрай важким. Причинами його насамперед є висока собівартість реалізації продукції, висока дебіторська заборгованість, невелика оборотність оборотних капіталів, висока кредиторська заборгованість, нераціональне використання оборотних коштів та ін. Рекомендації підприємству щодо подолання цих проблем ми описали в ході курсової роботи. Виконання підприємством цих рекомендацій призведе до його фінансового оздоровлення, зокрема:

  • прискорення оборотності (зменшення кількості днів у обороті, або збільшення числа оборотів за звітний період) оборотних активів сприятиме вивільненню коштів, що в них вкладені, для подальшого розширення господарської діяльності, для погашення кредитів банку та заборгованості кредиторам;

  • вміле управління грошовими потоками дозволить проводити більш гнучку фінансову політику та покращити маневрування як власними, так і позиченими коштами, сприятиме зменшенню витрат на сплату відсотків за боргами, підвищить ліквідність балансу, дозволить вивільнити кошти для інвестування у доходні об'єкти (зони росту обсягів діяльності підприємства).

Список використаної літератури

1. Тарасенко Н.В., Гудзевич У.Я. Економічний аналіз: навчальний посібник. – Л., 2003 – 411 ст.

2. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент. Підручник. – К., 2006 – 520 ст.

3. Штепа Н.П., Приходько Н.С., Думинець О.С. Економічний аналіз.Част.2. Аналіз господарсько-фінансової діяльності: Навчальний посібник. – Л. 2005. – 200 ст.

4. Попович П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. Підручник. –Тернопіль, 1998. –199 с.

5. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту .Пер. з англ.. – К. 1997.


 
 

Цікаве

Загрузка...