WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок їх застосування - Курсова робота

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок їх застосування - Курсова робота

Субрахунок 605 ''Короткостроковi позики з бюджету'' використовується сільськими, селищними, міськими (міст районного підпорядкування) бюджетами для обліку сум короткострокових позик, одержаних з вищестоящого бюджету (районного, міського, обласного).

61 ''Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями''

На субрахунках рахунку 61 ''Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями'' обліковується поточна заборгованість за зобов'язаннями, термiн сплати за якими настане в наступні роки. У розрізі видів зобов'язань рахунок 61 розподіляється на субрахунки:

611 ''Поточна заборгованість за довгостроковими позиками'';

''Поточна заборгованість за довгостроковими векселями'';

''Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями''.

На субрахунку 611 ''Поточна заборгованість за довгостроковими позиками'' обліковується поточна заборгованість за довгостроковими кредитами банків та іншими довгостроковими позиками.

На субрахунку 612 ''Поточна заборгованість за довгостроковими векселями'' ведеться облік поточної заборгованості за довгостроковими векселями.

На субрахунку 613 ''Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями'' обліковується поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями.

62 ''Короткострокові векселі видані''

На субрахунку 621 ''Видані короткострокові векселі'' ведеться облік векселів, виданих установою згідно з нормативно-правовими актами України і термін сплати яких встановлено протягом поточного бюджетного року.

63 ''Розрахунки за виконані роботи''

Розрахунки з постачальниками, пiдрядниками i замовниками за виконанi роботи з капiтального будiвництва i надання послуг у наукових бюджетних установах, виробничих (навчальних) майстернях та підсобних (навчальних) сільських господарствах облiковуються на рахунку 63 ''Розрахунки за виконані роботи'', який розподiляється на субрахунки:

631 ''Розрахунки з постачальниками та підрядниками'';

632 ''Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослiдно-конструкторськi розробки з бюджетної тематики'';

633 ''Розрахунки із замовниками за виконанi роботи i наданi послуги iз позабюджетних коштiв'';

634 ''Розрахунки із замовниками за науково-дослiднi роботи, що пiдлягають оплатi'';

635 ''Розрахунки із залученими спiввиконавцями для виконання робiт за господарськими договорами''.

На субрахунку 631 ''Розрахунки з постачальниками та підрядниками'' облiковуються розрахунки з постачальниками за будiвельнi матерiали, конструкцiї та деталi, обладнання для устаткувань тощо, та розрахунки з пiдрядниками за конструкцiї i деталі, передані їм для будiвництва та монтажу, i за виконанi будiвельно-монтажнi роботи.

За дебетом субрахунку 631 записуються суми сплачених рахунків за будівельні матеріали, конструкції та деталi, при цьому кредитуються відповіднi субрахунки: 311 ''Поточні рахунки на видатки установи'', 321 ''Реєстраційні рахунки'' або 313 ''Поточні рахунки для облiку спеціальних коштiв'', 323 ''Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів''. На вартість цінностей, отриманих від постачальників на склад, дебетується субрахунок 202 ''Обладнання, конструкції і деталі до установки'', 204 ''Будівельні матеріали'' або 631, якщо цінності передані підрядчику поза складом, і кредитується субрахунок 631.

За розрахунками з підрядниками в дебет субрахунку 631 записуються суми, перераховані за виконані будівельно-монтажні роботи і передані підряднику конструкції та деталі, будівельні матеріали для будівельно-монтажних робіт, при цьому кредитуються субрахунки 201 ''Сировина і матеріали'', 204 ''Будівельні матеріали'', 311 ''Поточні рахунки на видатки установи'', 322 ''Особові рахунки'', 313 ''Поточні рахунки для облiку спеціальних коштiв'', 323 ''Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів''. На суми виконаних підрядником будівельно-монтажних робіт проводяться записи в дебет субрахунку 801 ''Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи'' або 811 ''Видатки за спеціальними коштами'' і в кредит субрахунку 631.

На субрахунку 632 ''Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослiдно-конструкторськi розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів'' облiковуються розрахунки з підприємствами та організаціями з виконання ними замовлень на дослiдно-конструкторськi розробки для науково-дослiдних установ.

За дебетом субрахунку 632 записуються перераховані суми авансу та розрахунки за виконану роботу. При цьому кредитуються субрахунки:

311 ''Поточні рахунки на видатки установи'', 312 ''Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам'' - якщо установа не переведена на казначейське обслуговування;

321 ''Реєстраційні рахунки'', 322 ''Особові рахунки'' - при казначейському обслуговуванні кошторисів установи.

За кредитом субрахунку 632 і дебетом субрахунків класів 1 ''Необоротні активи'' i 2 ''Запаси'' записуються прийняті вироби.

На субрахунку 633 ''Розрахунки із замовниками за виконанi роботи i наданi послуги iз позабюджетних коштiв'' у навчальних закладах професiйно-технiчної освiти облiковуються розрахунки із замовниками за виконанi роботи або наданi послуги i за реалiзованi готовi вироби, а також розрахунки з пiдприємствами i органiзацiями за роботи, виконанi учнями в процесі виробничого навчання.

За дебетом субрахунку 633 і кредитом субрахунків 669 ''Інші pозрахунки за виконані роботи'', 721 ''Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень'', 713 ''Доходи за іншими коштами'' записуються вартість наданих послуг, реалізованих готових виробів, виготовлених в учбово-виробничих майстернях, а також суми винагород, які підлягають виплаті учням учбових закладів за виконані ними роботи на підприємствах і в організаціях, і суми, направлені на розширення учбової бази, поліпшення культурно-побутового обслуговування учнів і т. ін.

Надходження коштів записується за кредитом субрахунку 633 і дебетом субрахунку 316 ''Поточні рахунки для облiку інших позабюджетних коштiв'' або 326 ''Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів''.

На субрахунку 634 ''Розрахунки із замовниками за науково-дослiднi роботи, що пiдлягають оплатi'' облiковуються розрахунки із замовниками за виконанi згiдно з договорами науково-дослiднi роботи.

За дебетом субрахунку 634 записуються суми за наданими рахунками з кредитуванням субрахунку 723 ''Реалізація науково-дослідних робіт за договорами''. У кредит субрахунку 634 та дебет субрахунку 313 ''Поточні рахунки для облiку спеціальних коштiв'' або 323 ''Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів'' записуються суми, які надійшли до сплати за рахунком та за кредитом 351 ''Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи'' - суми зарахованого авансу.

На субрахунку 635 ''Розрахунки із залученими спiввиконавцями для виконання робiт за господарськими договорами'' облiковуються розрахунки з виконавцями, якi залученi для виконання окремих науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт за господарськими договорами науково-дослiдної установи.

Суми, перераховані співвиконавцям за виконані роботи, записуються за дебетом субрахунку 635 і кредитом 313 ''Поточні рахунки для облiку спеціальних коштiв'' або 323 ''Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів''. Прийняті роботи вiдображаються записом за кредитом субрахунка 635 і дебетом 823 ''Витрати на науково-дослідні роботи за договорами''.

64 ''Розрахунки iз податкiв і платежiв''

На рахунку 64 ''Розрахунки iз податкiв і платежiв'' облiковуються розрахунки установи з податків і зборів (обов'язкових платежів) згідно з чинним законодавством з розподілом на субрахунки:

641 ''Розрахунки за платежами і податками в бюджет'';

642 ''Інші розрахунки з бюджетом''.

На субрахунку 641 ''Розрахунки за платежами і податками в бюджет'' обліковуються розрахунки установи з бюджетом з податків і платежів.

Аналітичний облік субрахунку 641 ведеться з розподілом на види податків і зборів, які сплачуються установою.

На субрахунку 642 ''Інші розрахунки з бюджетом'' обліковуються інші розрахунки установи з бюджетом.

65 ''Розрахунки із страхування''

На субрахунках рахунку 65 ''Розрахунки із страхування'' обліковуються розрахунки із страхування з розподілом на субрахунки:

651 ''Розрахунки з пенсійного забезпечення'';

652 ''Розрахунки iз соціального страхування'';

653 ''Розрахунки із страхування на випадок безробіття'';

654 ''Розрахунки з інших видів страхування''.

На субрахунку 651 ''Розрахунки з пенсійного забезпечення'' обліковуються розрахунки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з Пенсійним фондом України.

За дебетом субрахунку 651 обліковуються суми перерахованих зборів, а за кредитом - суми нарахованих зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України.


 
 

Цікаве

Загрузка...