WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок їх застосування - Курсова робота

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок їх застосування - Курсова робота

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301

302

Каса в національній валюті

Каса в іноземній валюті

31

Рахунки в банках

311

312

313

314

315

316

317

318

319

Поточні рахунки на видатки установи

Поточні рахунки для переведення підвідомчим

установам

Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів

Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями

Поточні рахунки для обліку депозитних сум

Поточні рахунки для обліку інших позабюд-

жетних коштів

Поточні рахунки сільських, селищних та міських

(міст районного підпорядкування) бюджетів

Поточні рахунки в іноземній валюті

Інші поточні рахунки

32

Рахунки в казначействі

321

322

323

324

325

326

327

Реєстраційні рахунки

Особові рахунки

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку

спеціальних коштів

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку

сум за дорученнями

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку

депозитних сум

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку

інших позабюджетних коштів

Реєстраційні рахунки сільських, селищних та

міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

33

Інші кошти

331

332

333

334

Грошові документи в національній валюті

Грошові документи в іноземній валюті

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

1

2

3

4

34

Короткострокові векселі одержані

341

342

Векселі, одержані в національній валюті

Векселі, одержані в іноземній валюті

35

Розрахунки з покупцями та замовниками

351

Розрахунки із замовниками з авансів на

науково-дослідні роботи

36

Розрахунки з різними дебіторами

361

362

363

364

Розрахунки в порядку планових платежів

Розрахунки з підзвітними особами

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

Розрахунки з іншими дебіторами

Клас 4. Власний капітал

1

2

3

4

40

Фонд у необоротних активах

401

Фонд у необоротних активах за їх видами

41

Фонд у мало-цінних та шви-дкозношуваних предметах

411

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами

42

Результати виконання бюджетів

421

Результати виконання сільських, селищних та

міських (міст районного підпорядкування)

бюджетів

43

Результати виконання кошторисів

431

432

Результат виконання кошторису за загальним фондом

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

44

Результати переоцінок

441

442

Переоцінка матеріальних активів

Інша переоцінка

Клас 5. Довгострокові зобов`язання

1

2

3

4

50

Довгострокові позики

501

502

503

Довгострокові кредити банків

Відстрочені довгострокові кредити банків

Інші довгострокові позики

51

Довгострокові векселі видані

511

Видані довгострокові векселі

52

Інші довгострокові зобов'язання

521

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

Клас 6. Поточні зобов`язання

1

2

3

4

60

Короткострокові позики

601

602

603

604

605

Короткострокові кредити банків

Відстрочені короткострокові кредити банків

Інші короткострокові позики

Прострочені позики

Короткострокові позики з бюджету

1

2

3

4

61

Поточна заборгованість

за довгостро-ковими

зобов`язаннями

611

612

613

Поточна заборгованість за довгостроковими

позиками

Поточна заборгованість за довгостроковими

векселями

Поточна заборгованість за іншими довго-

строковими зобов`язаннями

62

Короткострокові векселі

видані

621

Видані короткострокові векселі

63

Розрахунки за виконані роботи

631

632

633

634

635

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

Розрахунки з часткової оплати замовлень на

дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів

Розрахунки із замовниками за виконані роботи

і надані послуги з позабюджетних коштів

Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті

Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами

64

Розрахунки із податків та

платежів

641

642

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

Інші розрахунки з бюджетом

65

Розрахунки із страхування

651

652

653

654

Розрахунки з пенсійного забезпечення

Розрахунки із соціального страхування

Розрахунки із страхування на випадок безробіття

Розрахунки з інших видів страхування

66

Розрахунки з оплати праці

661

662

663

664

665

666

667

668

669

Розрахунки із заробітної платі

Розрахунки зі стипендіатами

Розрахунки з працівниками за товари, продані

в кредит

Розрахунки з працівниками за безготівковими

перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках

Розрахунки з працівниками за безготівковими

перерахуваннями внесків за договорами

добровільного страхування

Розрахунки з членами профспілки безготівко-

вими перерахуваннями сум членських проф-

спілкових внесків

Розрахунки з працівниками за позиками банків

Розрахунки за виконавчими документами та

інші утримання

Інші розрахунки за виконані роботи

67

Розрахунки за іншими

операціями

і кредиторами

671

672

673

674

675

Розрахунки з депонентами

Розрахунки за депозитними сумами

Розрахунки за коштами, одержаними на видатки за дорученнями

Розрахунки за спеціальними видами платежів

Розрахунки з іншими кредиторами

68

Внутрішні розрахунки

681

682

Внутрішні розрахунки за загальним фондом

Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом

69

Кошти бюджетів

691

Кошти, передані й отримані

Клас 7. Доходи

1

2

3

4

70

Доходи загального фонду

701

702

Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

71

Доходи спеціального фонду

711

712

713

714

715

716

Доходи за спеціальними коштами

Доходи за іншими власними надходженнями

Доходи за іншими коштами

Кошти батьків за надані послуги

Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

Доходи за витратами майбутніх періодів

72

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

721

722

723

Реалізація виробів виробничих (навчальних)

майстерень

Реалізація продукції підсобних (навчальних)

сільських господарств

Реалізація науково-дослідних робіт за договорами

73

Доходи бюджетів

731

Доходи сільських, селищних та міських (міст

районного підпорядкування) бюджетів


 
 

Цікаве

Загрузка...