WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Нове в бухгалтерському обліку (магістерська робота) - Реферат

Нове в бухгалтерському обліку (магістерська робота) - Реферат

бухгалтерською проводкою відображають в обліку суму нарахованої підприємством торговельної націнки ( п. 5 Інструкції).
3.9. До 1.10.97 р. підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування нараховували торговельну націнку на купівельну вартість товарів, включаючи ПДВ. Тому після 1.10.97 р. розміри торговельної націнки повинні бути переглянені або нараховуватись на купівельну вартість товарів з додаванням ПДВ.
3.10. Приклад 2. На відображення в обліку надходження товарів, що оприбутковуються за продажними цінами.
Якщо в прикладі 1 (п. 3.4.) на одержані від постачальника товари нарахувати торговельну націнку на покриття витрат складу і роздрібної торгівлі в розмірі 24% і оприбуткувати їх на склад за продажними цінами, то в прибутковій накладній складу, виписаній на підставі товарного документа постачальника, будуть значитись товари на суму 749 грн., в тому числі:
грн.
Товари за купівельними цінами 500
Торговельна (збутова) націнка, 4% від 500грн 20
Податок на додану вартість, 20% від 520 104
До оплати постачальнику 624
Торговельна націнка підприємства , 25% від 500грн 125
Разом до оприбуткування на скдад 749
в т.ч. товарні надбавки (20+104+125) 249
3.10.1. У разі, коли підприємство здійснило передоплату товарів постачальнику до їх надходження, то на бухгалтерських рахунках згідно з п. 5 Інструкції необхідно зробити записи:
1. На здійснену передоплату товарів постачальниику - 624 :
1.1 Дт 60 - Кт 51 - 520
Дт 68 - Кт 51 - 104
1.2. Дт 60 - Кт 67-2 -104
1.3. Одночасно необхідно зробити додатковий запис на суму сплаченого ПДВ як на товарну надбавку:
Дт 41 - Кт 42-1 - 104
2. На оприбуткування товарів на склад за продажними цінами - 749:
2.1. Дт 41 - Кт 60 - 500
2.2. Дт 44 - Кт 60 - 20 (п.3.5)
2.3. Дт 41 - Кт 42-1 - 249
Отже, товари оприбутковуються за продажними цінами. Для цього за даними товарного документа постачальника, враховуючи нараховану торговельну націнку підприємства, необхідно зробити калькуляцію продажної ціни на кожний вид товару (купівельна ціна плюс відсоток ПДВ плюс відсоток торговельної націнки). За скалькульованими продажними цінами виписують прибутковий товарний документ, звичайно прибуткову накладну. Але за приведеними вище записами (оп. 1.3 і 2.3) ПДВ відноситься на дебет рахунка 41 "Товари" два рази, що недопустимо (3.11) і необхідно при бухгалтерських записах врахувати.
3. На списання нарахованого податкодого кредиту - 104:
Дт 67-2 - Кт 60 - 104
3.10.2. При оплаті товарів після надходження їх на склад, де вони оприбутковуються і обліковуютвся за продажними цінами, записи за даними прикладу 2 будуть наступними:
1. Дт 41 - Кт 60 - 500
2. Дт 44 - Кт 60 - 20
3. Дт 67-2 - Кт 60 - 104
4. Дт 41 - Кт 42-1 - 249
5. Дт 60 - Кт 51 - 520
6. Дт 68 - Кт 51 - 104
7. Дт 60 - Кт 67.2 - 104
(Дт 68 - Кт 60 - лише після 1.01.99 р. згідно з п 1.6. Посібника і п.3 Інструкції)
3.11. Згідно з Інструкцією про бухгалтерський облік податку на додану вартість сума ПДВ, сплачена в порядку передоплати товарів, що оприбутковуються і обліковуються за продажними цінами (п. 5 Ін.), відноситься на збільшення вартості товарів по дебету рахунка 41. Інструкція обходить питання обліку сум ПДВ, сплачених підприємством до надходження товарів. Але збільшення вартості товарів на рахунку 41, коли товари від постачальника ще не надійшли, суперечить прийнятим засадам бухгалтерського обліку. Це ж стосується торгової надбавки, що при цьому збільшується (Дт 41 - Кт 42-1).
Якщо уже такий порядок запису Інструкцією установлено, то, на наш погляд, необхідно ввести до рахунку 41 "Товари" додатковий субрахунок, який можна назвати приблизно так: "ПДВ на товари, що не надійшли". При надходженні товарів у цьому разі на підставі товарного документа, включеного до товарного чи товарно-грошового звіту, що підтверджує надходження товарів, які були передоплачені постачальнику, будуть складені бухгалтерські проводки як показано в п. 3.10.1.
У наведеному прикладі 2 до господарської операції 2 повинен бути зроблений додатковий запис:
Дт 42-1 - Кт 41 - 104
або рівнозначний сторнувальний від'ємний запис:
Дт 41 - Кт 42-1 - 104
Для того, щоб можна було скласти бухгалтерські проводки на списання з рахунку 41, субрахунок "ПДВ на товари, що не надійшли", сум ПДВ на ці товари до бухгалтерських записів в товарних і товарно-грошових звітах про надходження товарів: Дт 41 - КТ 42-1 "Товарні надбавки" необхідно ввес-ти додаткову графу "ПДВ на передоплачені товари, що надійшли".
3.12. При одержанні товарів на склад чи в роздрібне торговельне підприємство від неплатника податку на додану вартість такі товари повинні бути оприбутковані за договірними купівельними або за продажними, включаючи ПДВ, цінами.
До 1.01.99 р. при оплаті товарів після їх надходження на торговельне підприємство (п. 1.10) нарахований ПДВ за товарним документом постачальника на збільшення податкового кредиту по дебету рахунка 68 не відноситься, а відображається в обліку як товарна надбавка (Дт 41 - Кт 42-1 (42-2, 42-3) і Дт 67-2 - Кт 60). Після оплати товарів відображається в обліку податковий кредит на суму сплаченого постачальнику ПДВ ( Дт 68 - КТ 51, 55, 90 і ін. і Дт 60 - Кт 67-2, п.3.6).
4. ОБЛІК ВІДВАНТАЖЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ
4.1. При організації і веденні бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів треба виходити зі змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, п. 72, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3.04.93 р. № 250, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. № 869 : "Датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата відвантаження (передачі) продукції, товарів, підписання документів про виконані роботи, надані послуги". Але треба мати на увазі, що це положення суперечить новим Законам про податок на прибуток підприємств і податок на додану вартість (п. 1.10).
4.2. Торговельні підприємства, що ведуть облік реалізації товарів за надходженням платежів, зобов'язані перейти від касового способу обліку реалізації до обліку її за відвантаженням товарів (способом нарахування). 3гідно з Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, п. 10: "При веденні бухгалтерського обліку підприємство, установа повинні забезпечити незмінність протягом поточного року прийнятої методології відображення окремих господарських операцій".
4.3. Враховуючи, що облік реалізації способом нарахування веде незначна частина торговельних підприємств, нижче наводимо загальну схему бухгалтерського обліку реалізації товарів за їх відвантаженням ( рис.1 ).
4.4. Зміст записів на загальній схемі обліку відвантаження і реалізації товарів:
1. Списання відвантажених (відпущених)

 
 

Цікаве

Загрузка...