WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Нове в бухгалтерському обліку (магістерська робота) - Реферат

Нове в бухгалтерському обліку (магістерська робота) - Реферат

прикладі нарахування на товари, одержані від постачальника, товарних надбавок, повної реалізації цих товарів, визначення і відображення в обліку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів.
Приклад 15. На відображення в обліку покупки та реалізації товарів, що обліковуються за продажними цінами, і реалізованих товарних надбавок.
1. Одержано від постачальника товари:
грн.
Товари за купівельними цінами 1000
Податок на додану вартість, 20% від 1000 200
До оплати постачальнику 1200
Торговельна націнка, 10% від 1000. 100
До оприбуткування за продажними цінами 1300
2. Реалізовано товари покупцям за готівку на суму 1300 грн.
За даними прикладу 15 необхідно скласти бухгалтерські проводки:
1. На купівельну вартість товарів без податку на додану вартість - 1000 :
Дт 41-2 - Кт 60 - 1000
2. На суму податку на додану вартість (п.п. 3.1. 3.10.2) - 200:
Дт 67-2 - Кт 60 - 200
3. На суму ПДВ і торговельної націнки (200+100) - 300:
Дт 41-2 - Кт 42-2 - 300
4. Списуються із підзвіту матеріально відповідальної особи реалізовані товари - 1300 :
Дт 46 - Кт 41-2 - 1300
5. Надходження виручки за реалізовані товари - 1300 :
Дт 50 - Кт 46 - 1300
6. Списуються реалізовані товарні надбавки - 300 :
6.1. Дт 80 - Кт 42-2 - 300
6.2. Дт 80 - Кт 68 - 217 (1300х20% : 120%)
Дт 80 - Кт 80 - 83 (300-217)
або складають рівнозначні бухгалтерські проводки:
Дт 42-2 - Кт 68 - 217
Дт 42-2 - Кт 80 - 83
В результаті наведених вище змін в бухгалтерському обліку рахунок 46 "Реалізація" з фінансово-результатного стає операційним з відображенням по дебету і кредиту рахунка сум обороту з продажу товарів.
6.5. Необхідно підкреслити, що поняття товарних надбавок за звітний місяць в Інструкції не уточнюється. Очевидно, що сума товарних надбавок за звітний місяць повинна визначатись як різниця між сумою нарахованих товарних надбавок за звітний місяць і сумою товарних надбавок, списаних на зменшення у зв'язку з іншими списаннями товарів, тобто сальдуванням кредитового і дебетового оборотів по рахунку 42-2 або 42-3 до визначення реалізованих товарних надбавок, так званих попередніх оборотів. Середній відсоток товарних надбавок визначається за формулою:
Сума товарних надбавок на залишок товарів на початок місяця, плюс сума товарних
надбавок, нарахованих за місяць, мінус сума списань товарних надбавок на зменшення Х 100
Сума реалізованих товарів за місяць плюс сума залишку товарів на кінець звітного місяця
Застосування різних облікових цін на товари, як бази для розрахунку реалізованих товарних надбавок, робить неможливим складання одного розрахунку по підприємству в цілому, яке здійснює різні види торговельної діяльності.
Розрахунок товарних надбавок, що відносяться до реаліізованих товарів, доцільно складати за формою таблиці 1.
Приклад 16. На визначення і відображення в обліку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, в роздрібній торгівлі.
1. Залишок товарів в роздрібних торговельних підприємствах за продажними цінами .Товарні надбавки на ці товари на початок місяця складають 7490 грн.
2. Нараховано товарних надбавок на товари, що надійшли за місяць, на суму 9780 грн. У зв'язку з іншим вибуттям товарів з торговельних підприємств списано на зменшення товарних надбавок на суму 582 грн.
3. За звітний місяць реалізовано товарів на суму 32280 грн. Залишок товарів на кінець місяця складає 27235 грн.
4. Сума податку на додану вартість з реалізованих за місяць товарів за даними касових апаратів складає 5380 грн.
5. Із цифрових даних прикладу 16 виключені суми ПДВ, що сплачені при передоплаті товарів і обліковуються на рахунку 41, субрахунок "ПДВ на товари, що не надійшли", п.п. 3.8, 3.10.1.
За наведеними в прикладі 16 даними складаємо розрахунок товарних надбавок, що відносяться до товарів, реалізованих за місяць (табл.1).
Таблиця 1 Підприємство_________________________
РОЗРАХУНОК
товарних надбавок, що відноситься до товарів, реалізованих за______199__р.
Товарні надбавки Товари за продажними цінами Середній Товарні надбавки
залишок
на
початок місяця. Надход-ження тов.надб. мінус спи-сання на зменшення
разом
(гр1+гр2)
реалізовано
за місяць
залишок на кінець місяця
разом
(гр4+гр5) відсоток
тов.над-бавок
гр3х100
гр.6 на залишок товарів на кінець місяця
гр.5хгр7
100 на товари реалізовані
за місяць
(гр.3-гр.8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7490 9198 16688 32280 27235 59515 28,04 7637 9051
Гол. бухгалтер________________
До суми визначених за розрахунком реалізованих товарних надбавок входить сума податку на додану вартість, нарахованого на купівельну вартість товарів при їх оприбуткуванні від постачальників. Сума ПДВ з реалізованих за місяць товарів визначається за підсумком касових апаратів. У наведеному прикладі вона складає 5380 грн., а сума реалізованої торговельної націнки - 3671 грн. (9051 - 5380).
Якщо всі товари, що реалізуються в роздрібній торгівлі є об'єктом оподаткування, то суму ПДВ за підсумком касових апаратів можна перевірити, помноживши суму роздрібного товарообороту за звітний місяць на 20% і поділивши на 120%. У нашому прикладі: 32280 х 20%:120% = 5380 грн.
За даними прикладу 16 і зробленого розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, необхідно скласти бухгалтерські проводки:
1. Дт 80 - Кт 42-2 - 9051
2. Дт 80 - Кт 68 - 5380
Дт 80 - Кт 80 - 3671
або скласти однозначні бухгалтерські проводки:
Дт 42-2 - Кт 68 - 5380
Дт 42-2 - Кт 80 - 3671
На підприємствах громадського харчування розрахунок реалізованих товарних надбавок і відображення їх в бухгалтерському обліку здійснюються аналогічно як в роздрібнійторгівлі.
6.7. При розрахунку реалізованих товарних надбавок треба врахувати товарні надбавки, що нараховані на суму ПДВ на товари, за які здійснена передоплата постачальникам, але на торговельне підприємство ці товари в звітному місяці не надійшли, п.п. 3.8, 3.10.1. Це можна зробити по-різному, але,на наш погляд, найбільш доцільно і економічно обгрунтовано треба здійснити це в наступному порядку:
1. В розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, виключити суму ПДВ на товари, що передоплачені в звітному місяці, але ще не надійшли (Дт 41 - Кт 42-2 або 42-3), зменшивши суму товарних надбавок в гр. 2 розрахунку, п. 3.11.
2. На суму початкового сальдо на рахунку 41,субрахунок "ПДВ на товари, що не надійшли" (п.п. 3.8, 3.10.1) необхідно зменшити суму товарних надбавок на початок місяця в гр. 1 розрахунку.
3. В гр. 5 розрахунку зменшити суму залишку товарів на кінець звітного місяця на суму кінцевого сальдо на субрахунку "ПДВ на товари,що не надійшли".

 
 

Цікаве

Загрузка...