WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості обліку у галузі підприємств сільського господарства - Курсова робота

Особливості обліку у галузі підприємств сільського господарства - Курсова робота

Вид тварин

Порядок оцінки

2. При неможливості визначення справедливої вартості, приплід оцінюється за трансфертною ціною, що визначається:

Телята

За фактичною собівартістю 60 кормо-днів утримання корови за минулий рік або планової собівартості на звітний період

Поросята

За фактичною собівартістю 1 ц живої маси відлучених поросят за минулий рік або планової собівартості на звітний період

Ягнята чи козенята

За вартістю голови приплоду, що розраховується виходячи із того, що на приплід відносять 12 % витрат основного стада романівської породи, 15 % каракульської та 10 % витрат усіх інших порід

Курчата, гусенята, каченята та індичата

За вартістю, яка розраховується виходячи з фактичної собівартості добового молодняку за минулий рік або планової собівартості на звітний період

Лошата робочих коней

За фактичною собівартістю 60 кормо-днів утримання дорослих коней за минулий рік або планової собівартості на звітний період

Лошата племінних коней

За фактичною собівартістю, яка складається з витрат на основне стадо без вартості побічної продукції за минулий рік або планової собівартості на звітний період

При переведенні поточних активів в довгострокові, наприклад, нетелі переводяться в корови, вони оцінюються за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу (на дату такого переведення).

3. Довгострокові біологічні активи

Біологічні перетворення — процес якісних і кількісних змін біологічних активів Довгострокові біологічні активи (ДБА) — усі біологічні активи, які здатні давати сільськогосподарську продукцію та / або додаткові біологічні активи чи приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців, крім тварин на вирощуванні та відгодівлі.

Біологічний актив визнається основним засобом, якщо він використовується в іншій діяльності ніж сільськогосподарська та очікуваний строк його використання більше одного року (або операційного циклу якщо він довший за рік).

У випадках, коли існує ймовірність того, що біологічний актив не принесе у майбутньому економічні вигоди, то у звітному періоді вартість такого активу відноситься до інших операційних витрат (наприклад, падіж тварин). До довгострокових біологічних активів відносять продуктивних та робочих тварин (корови, бики, свині, вівці та інші дорослі тварини), багаторічні насадження. Об'єктом бухгалтерського обліку довгострокових біологічних активів є окремий вид біологічних активів або їх група: види тварин, або технологічні групи тварин (наприклад, корови та бики-плідники основного стада, свині і хряки-плідники основного стада), види багаторічних насаджень. В аналітичному обліку біологічні активи відображаються в кількісному та вартісному вимірнику. Одиницею обліку є: для тварин — голови, маса; для рослин: площа яку вони займають.

Для цілей бухгалтерського обліку довгострокові біологічні активи класифікуються за такими групами:

1. Довгострокові біологічні активи рослинництва, оцінені за справедливою вартістю;

 1. Довгострокові біологічні активи тваринництва, оцінені за справедливою вартістю;

 2. Довгострокові біологічні активи рослинництва, оцінені за первісною вартістю;

 3. Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю;

 4. Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю.

До незрілих ДБА відносяться біологічні активи, операційний цикл створення яких перевищує 12 місяців (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі), які у звітному періоді ще не здатні давати сільськогосподарську продукцію та / або додаткові біологічні активи визначеної якості, зокрема, багаторічні насадження (сади, виноградники, ягідники), що не досягли пори плодоношення.

До багаторічних насаджень відносять штучні багаторічні насадження:

 • Дерева та чагарники;

 • Живоплоти;

 • Снігозахисні та полезахисні смуги;

 • Яро-балкові насадження;

 • та ін.

До початку плодоношення молоді насадження відносяться до незрілих довгострокових біологічних активів.

Довгострокові біологічні активи відповідної галузі, які оцінюються за первісною вартістю, об'єднуються в одну групу і обліковуються окремо від ДБА, оцінених за справедливою вартістю Якщо стає можливим визначити справедливу вартість ДБА, який оцінюється за первісною вартістю, він переводиться до групи ДБА, що оцінені за справедливою вартістю.

Визнані довгострокові біологічні активи обліковуються відповідно до встановлених класифікаційних груп на активному рахунку 16 "Довгострокові біологічні активи", до якого відкриваються такі субрахунки:

 • 161 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю";

 • 162 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю";

 • 163 "Довгострокові біологічні активи тваринництва які оцінені за справедливою вартістю";

 • 164 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю";

 • 165 "Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю";

 • 166 "Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю".

На субрахунку 161 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю" ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами довгострокових біологічних активів рослинництва.

На субрахунку 162 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю" ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів рослинництва, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого їх оцінка здійснена відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" та 28 "Зменшення корисності активів".

Аналітичний облік ведеться за видами таких довгострокових біологічних активів рослинництва.

На субрахунку 163 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю" ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами довгострокових біологічних активів тваринництва. На субрахунку 164 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю" ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів тваринництва, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого їх оцінка здійснена відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" та 28 "Зменшення корисності активів". Аналітичний облік ведеться за видами таких довгострокових біологічних активів тваринництва.

На субрахунку 165 "Незрілі довгострокові активи, які оцінюються за справедливою вартістю" ведеться облік наявності та руху незрілих довгострокових біологічних активів (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 "Поточні біологічні активи"), які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами таких незрілих довгострокових біологічних активів.

На субрахунку 166 "Незрілі довгострокові активи, які оцінюються за первісною вартістю" ведеться облік незрілих довгострокових біологічних активів (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 "Поточні біологічні активи"), справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого вони оцінюються, виходячи із суми витрат, зазнаних на їх вирощування. Аналітичний облік ведеться за видами таких незрілих довгострокових біологічних активів. Оцінка ДБА. В бухгалтерському обліку ДБА оцінюються в порядку, що визначений П(С)БО ЗО "Біологічні активи".

Висновок

Галузеві особливості сільського господарства суттєво впливають на організацію і технологію виробництва і відповідно на побудову бухгалтерського обліку. До таких специфічних об'єктів обліку, яких не має жодна галузь народного господарства, належать поточні біологічні активи тваринництва, до яких, зокрема, відносяться тварини, що перебувають на вирощуванні та відгодівлі, птиця, звірі, кролі, сім`ї бджіл, худоба відбракована з основного стада, тварини, що прийняті від населення для реалізації. У рослинництві до біологічних активів відносяться: зернові культури, овочеві і технічні культури, кормові культури, розсадники. Біологічний актив визнається основним засобом (тобто належить до довгострокових біологічних активів ), якщо він використовується в іншій діяльності ніж сільськогосподарська та очікуваний строк його використання більше одного року (або операційного циклу якщо він довший за рік).

Облік довгострокових та поточних біологічних активів регламентується П(С)БО 30 "Біологічні активи", відповідно передбачені Планом рахунків рахунки 16"Довгострокові біологічні активи" та 21"Поточні біологічні активи".

Слід зазначити, що поряд з довгостроковими і поточними біологічними активами також мають місце додаткові біологічні активи, одержані в процесі біологічних перетворень (приплід, саджанці, чубуки, міцелій, нові рої).

Тому при характеристиці активів сільськогосподарських підприємств особливу увагу слід звертати на такий об'єкт обліку, як тварини, які в процесі виробництва виконують різні важливі функції.

Список використаної літератури

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку ЗО "Біологічні активи", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 року № 790.

 2. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006 року № 1315.

 3. Облік сільськогосподарської діяльності: Навчальний посібник / За ред. Жука В.М. — К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007.

 4. Бухгалтерський облік у сільському господарстві України. Підручник для сільськогосподарських вузів / В.Я. Плаксієнко, Л.М. Пісьмаченко, Є.І. Рябий / Під редакцією В.Я. Плаксієнко. Дніпропетровськ, 2005.

 5. Лишиленко ОВ. Фінансовий облік: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Київ: Вид-во "Центр навчальної літератури", 2008.


 
 

Цікаве

Загрузка...