WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) - Курсова робота

Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) - Курсова робота

Термін проведення експертизи залежно від кошторисної вартості встановлюється від 20 до 30 календарних днів.

У разі незгоди з експертним висновком власник може оскаржити його в місячний термін в Держнаглядохоронпраці.

Якщо власник почав будівництво без позитивного висновку експертизи, він несе відповідальність відповідно до діючого законодавством.

Питання про конкретний порядок проведення державної експертизи проектній документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва розв'язується згідно Методиці Державного комітету України по нагляду за охороною праці, узгодженою з відповідними органами нагляду і зареєстрованої в Мінюсті України 20 лютого 1995 р. під № 44/580.

3. Щодо недопущення фінансування об'єктів без позитивних висновків експертизи по охороні праці всім головам правлінь комерційних банків України з цього питання був направлений лист Держнаглядохоронпраці від 13 травня 1994 р. № 03-6/945.

4. Введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого і соціально-культурного на значення без дозволу органів державного нагляду забороняється (ст. 155 КЗоТ України).

Порядок введення в експлуатацію цих об'єктів визначається ухвалою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1992 р. № 449 "Про порядок приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення" (із змінами, внесеними ухвалою від 6 грудня 1993 р. № 990).

5. Порядок здійснення авторського нагляду за будівництвом нових, реконструкцією і технологічним переобладнанням діючих підприємств, будівель і споруд визначений будівельними нормами і правилами СніП 1.06.05-85, якими передбачено, що авторський нагляд проектних організацій здійснюється впродовж всього періоду будівництва і приймання закінченого будівництвом об'єкту в експлуатацію.

Авторський нагляд здійснюється згідно з угодою який укладає замовник з генеральною проектною організацією. Проектні організації винні наказом покласти здійснення авторського нагляду на головних інженерів проекту, в першу чергу - на авторів проекту, головних фахівців організації, керівників груп і інших фахівців, що брали участь в проектуванні. Цим же наказом призначається керівник авторського нагляду. Копія наказу повинна бути відправлена замовнику. Працівники, що здійснюють авторський нагляд, виїжджають на будівництво в терміни, передбачені планами-графіками або спеціальним викликом замовника. Працівники авторського нагляду ведуть журнал встановленої форми, який після закінчення будівництва передається замовнику.

6. Відповідність засобів виробництва вимогам діючих законодавчих і нормативних актів про ох рані праці визначається згідно системі сертифікації продукції УкрСЕПРО. Право проведення робіт по сертифікації продукції надається органам по сертифікації, випробувальним лабораторіям (центрам) і експертам-аудиторам, акредитованим в системі УкрСЕПРО Перелік продукції, належній обов'язковій сертифікації, затверджується Держстандартом України.

У разі незгоди однієї із сторін з результатами сертифікації подальший дозвіл суперечки здійснюється комісією по апеляції, яка створюється національним органом по сертифікації (Держстандарт України) із залученням представників органів по сертифікації і інших зацікавлених сторін.

7. Відповідно до ст. 155 КЗоТ України власник, що створив нове підприємство, зобов'язаний одержати від органів державного нагляду за охороною праці дозвіл па початок його роботи.

Видача такого дозволу на початок роботи нового підприємство здійснюється згідно Положенню про видачу Державним комітетом з нагляду за охороною праці власнику підприємства, установи, організації або уповноваженому їм органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації, затвердженому ухвалою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 199Й р. № 831.

Дозвіл на початок роботи підприємства є офіційним документом, що дозволяє експлуатацію підприємства в робочих режимах.

Дозвіл на початок роботи підприємства базисною кошторисною вартістю будівництва (основних фондів) в цінах 1992 р. понад 25 млн. крб., а також підприємств з підвищеною небезпекою видається безпосередньо Держнаглядохоронпраці, інші - його територіальними органами.

Перелік підприємств з вказівкою органу, що видає дозволи, затверджується Держнаглядохоронпраці.

Для отримання дозволу власник зобов'язаний представити в відповідний орган Держнаглядохоронпраці заява, а також довідку про державну реєстрацію підприємства і дозвіл (ліцензії) на види діяльності, вказані в засновницьких документах, якщо це передбачено чинним законодавством; про контрольним обстеженні підприємства органами державного нагляду за охороною праці; про відповідність професійної кваліфікації посадовців профілю виробництва і наявності у них знань з питань охорони праці; про дозвіл відповідних органів на утилізації про відходів виробництва.

У разі невиконання підприємством умов дії дозволу орган, що видав його, має право відмінити цей дозвіл.

При незгоді власника з рішенням територіального органу про видачі дозволу він може оскаржити його в Держнаглядохоронпраці, а в випадках, передбачених чинним законодавством, - в арбітражному суді.

8. До технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, придбаних за рубежем, пред'являються ті ж вимоги, що і до нових зразків засобів виробництва і технологій, тобто їх експлуатація без дозволу органів державного нагляду за охороною праці забороняється.

Відповідність технологій і засобів виробництва нормативним актам про охорону праці і охорону навколишнього середовища, діючим в Україні, перевіряється відповідно до порядку, встановленого цими органами державного нагляду.

9. Одним з документів, підтверджуючих безпеку продукції для людини, є їх токсикологічна оцінка, що виробляється згідно ухвалам Головного державного санітарного лікаря України від 19 жовтня 1992 р. № 4 "Токсиколого-гигиеническая оцінка хімічних речовин", від 7 квітня 1994 р. № 4 "Про атестацію установ (лабораторій) на право проведення токсиколого-гигиенических досліджень".

Згідно діючій ухвалі Головного державного санітарного лікаря України від 20 липня 1990 г № 8 нормативна документація (госстандарты, технічні умови) на продукцію виробничого використовування підлягає узгодженню з органами, установами, закладами державної санепідслужби з видачею висновків встановленої форми.

Узгодження нормативної документації на хімічні, біологічні речовини здійснюється за наявності сертифікату державної реєстрації небезпечного чинника, виданого Комітетом з питань гігієнічної регламентації Міністерства охорони здоров'я України.

Існуюча система гігієнічної стандартизації і сертифікації продукції дозволяє давати оцінку тільки 20 % продукції, яка виготовляється, використовується, імпортується на підприємствах України.

Нові небезпечні речовини, які вперше використовуються на підприємстві, повинні мати сертифікат державної реєстрації небезпечного чинника, виданий Комітетом з питань гігієнічної регламентації, позитивний висновок на нормативний документ, виданий органами державної санепідслужби.

Надходження на підприємство нових небезпечних речовин без попередньої підготовки до їх застосування або перевищення встановленої кількості їх наявності на підприємстві не дозволяється.

ВИСНОВОК

Зрозуміло, що облікова інформація відбиває фактичний стан господарського об'єкта або бюджетної установи. Повнота, вірогідність і своєчасність облікової інформації визначають дієвість керування установою, сприяють запобіганню прийняття невиправданих рішень. Це вимагає постійного вдосконалювання методології бухгалтерського обліку як основного постачальника інформації.

За останні роки покращилися методологія й організація бухгалтерського обліку. У результаті введення системи казначейства покращився контроль за використанням бюджетних засобів. Прискорився шлях надходження бюджетних засобів до розпорядників коштів (підприємств, організацій фінансованих з бюджету), минаючи різні міністерства й відомства.

Основним напрямком в удосконалюванні організації бухгалтерського обліку є приведення вітчизняної практики бухгалтерського обліку в порівнянність із практикою західних країн, для чого необхідно вдосконалювати бухгалтерський облік, впроваджувати прогресивні форми й методи обліку.


 
 

Цікаве

Загрузка...