WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) - Курсова робота

Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) - Курсова робота

Всі особи молодші за вісімнадцять років, незалежно від того, на яких роботах вони працюватимуть, приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і надалі, до досягнення 21 року, щорічно підлягають обов'язковому медичному огляду.

Перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду, термін і порядок його проведення затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 р. № 45 за узгодженням з Державним комітетом України з нагляду за охороною праці, Міністерством праці, Міністерством соціального захисту і Федерацією профспілок України.

Працівники, які ухиляються від проходження обов'язкового медичного огляду, можуть притягати до дисциплінарної відповідальності і усунені від роботи без збереження заробітної платні.

7. Обов'язок працівника співробітничати з власником в справі організації безпечних і нешкідливих умов праці передбачена також ст. 159 КЗоТ України і підпунктами "г", "д", "е" п. 11 вказаних Типових правил внутрішнього трудового розпорядку. Це перш за все ухвалення особисте працівником посильних заходів по усуненню якої-небудь загрозливої виробничої ситуації, яка може викликати нещасний випадок або аварію, вимогу до відповідних служб підприємства щодо забезпечення працюючих засобами індивідуального і колективного захисту, проведення ремонту устаткування, повідомлення своєму керівнику Іпі іншому посадовцю про небезпеку для життя і здоров'я працівників, інших громадян, оточуючої середовища і т.п.

Обов'язку працівників, а також власника в цьому напрямі можуть бути конкретизовані і уточнені в локальних нормативних актах: правилах внутрішнього трудового розпорядку, колективному договорі залежно від специфіки галузі даного виробництва або інших обставин. Зокрема, може бути визначений порядок інформування працівником про виникнення небезпечної ситуації, перелік заходів і дій, які він зобов'язаний прийняти, щоб попередити важкі наслідки, порядок підтвердження небезпечної виробничої ситуації, при якій працівник має право відмовитися від роботи і т.п.

Не виключена можливість деталізації обов'язків працівника в питаннях безпеки праці і в індивідуальному трудовому договорі.

8. Невиконання працівником обов'язків, витікаючих з необхідності співпраці з власником в справі безпечних і нешкідливих умов праці, є порушенням трудової дисципліни, за яке до працівника можуть бути застосовані заходи дисциплінарної дії, передбачені ст. 147 КЗоТ (догана, звільнення) або статутами, положеннями про дисципліну для окремих категорій працівників. Така міра дії як звільнення може бути застосована до працівників, якщо до них раніше застосовувалися заходи дисциплінарної або суспільної дії (п. 3 ст. 40 КЗоТ України), а до керівних працівників, передбачених п. 1 ст. 41 КЗоТ України, - також за одноразове порушення, якщо воно є грубим.

Залучення до дисциплінарної відповідальності проводиться в порядку і в терміни, передбачені ст. 148 і 149 КЗоТ України, тобто після отримання від порушника письмового пояснення (у разі відмови дати пояснення про це складається акт) і в місячний термін з дня виявлення провини. Якщо провину виявлено пізніше 6 місяців з дня його здійснення, стягнення не може бути накладено.

Одночасно або замість притягання до дисциплінарної відповідальності до працівника можуть бути застосовані інші заходи дії: суспільного (товариським судом, зборами трудового колективу, профспілкової організації) або матеріального (позбавлення премії, інших заохочувальних виплат).

9. Старанна і ініціативна співпраця працівника з власником в справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, бездоганне виконання вимог нормативних актів з питань охорони праці, зобов'язань за трудовим і колективним договором може бути підставою для заохочення працівника, надання йому переваг і пільг, передбачених правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором (ст. 145 КЗоТ України).

Дотримання вимог по охороні праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) і реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва.

Виробничі будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, які вводяться в дію після будівництва або реконструкції, і технологічні процеси повинні відповідати нормативним актам про охорону праці.

Проектування виробничих об'єктів, розробка нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного і індивідуального захисту працюючих повинні вироблятися з урахуванням вимог по охороні праці. Забороняється будівництво (реконструкція, технічне переоснащення) виробничих об'єктів, виготовлення і упровадження нових технологій і вказаних засобів без попередньої експертизи (перевірки) проектної документації на їх відповідність нормативним актам про охорону праці.

Фінансування цих робіт може вироблятися тільки після отримання позитивних результатів експертизи.

Введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого і соціально-культурного призначення, виготовлення і передача у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування і інших засобів виробництва, упровадження нових технологій без дозволу органів державного нагляду за охороною праці забороняється.

Проектні організації зобов'язані здійснювати авторський нагляд за дотриманням проектних рішень з питань охорони праці при будівництві і експлуатації запроектованих ними підприємств і об'єктів. Авторський нагляд здійснюється на підставі договору, що укладається проектною організацією з власником.

Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби і технологічні процеси, упроваджувані у виробництво, і в стандартах на які є вимоги по забезпеченню безпеки праці, життя і здоров'я людей, повинні мати сертифікати, що засвідчують безпеку їх використовування, видані в установленому порядку.

Власник, що створив нове підприємство, зобов'язаний одержати від органів державного нагляду за охороною праці дозвіл на початок його роботи.

Експертиза проектів, приймання в експлуатацію виробничих об'єктів і видача дозволу на початок роботи підприємства виробляються Державним комітетом України з нагляду за охороною праці в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Приймання в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів виробляється з участю представників професійних союзів.

Технологічні процеси, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, придбані за межею, допускаються в експлуатацію лише за умови відповідності їх нормативним актам про охорону праці і охорону навколишнього середовища, діючим в Україні.

Забороняється застосування у виробництві шкідливих речовин, на які не розроблені гранично допустимі нормативи (концентрації), методика, засоби метрологічного контролю і які не пройшли токсикологічну експертизу.

У разі надходження на підприємство нових небезпечних речовин або наявності такої кількості небезпечних речовин, яка вимагає вживання додаткових заходів безпеки, власник зобов'язаний завчасно повідомити про це орган державного нагляду за охороною праці, розробити і погодити з ним заходи по захисту здоров'я і життю працівників, населення і охороні навколишнього природного середовища.

1. Стаття, що коментується, а також ст. 154 КЗоТ України вимагають, щоб проектування виробничих об'єктів, розробка нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного і індивідуального захисту працюючих проводилися з урахуванням вимог по охороні праці.

Виробничі будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, які вводяться в дію після будівництва або реконструкції, технологічні процеси повинні відповідати нормативним актам про охорону праці.

Вимоги до відповідності виробничих будівель, споруд, устаткування, транспортних засобів після їх будівництва або реконструкції нормативним актам про охорону праці підтверджуються комісіями по прийманню цих об'єктів до експлуатації.

2. Проведення експертизи проектної документації на її відповідність нормативним актам про охорону праці здійснюється з метою недопущення будівництва і виготовлення засобів виробництва і захисту, що не відповідає вимогам по охороні праці.

Експертиза проектної документації на її відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці виробляється згідно ухвалі Кабінету Міністрів України від 23 червня 1994 р. № 431 "Про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво і реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативних актам про охорону праці", якою затверджене Положення про проведення такої експертизи.

Відповідно до Положення експертиза виробляється в обов'язковому порядку щодо всіх проектів на будівництво і реконструкцію виробничих об'єктів, виготовлення засобів виробництва незалежно від форм власності і джерел фінансування. Експертизу виробляють органи Держнаглядохоронпраці з урахуванням висновків органів і закладів санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я, органів Державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ, Держатомнагляду (на підконтрольних об'єктах) Мінекобезпеки України.


 
 

Цікаве

Загрузка...