WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) - Курсова робота

Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) - Курсова робота

Методика проведення зовнішнього контролю господарської діяльності заснована на перевірці й оцінці адекватності, ефективності й достатності застосування механізмів системи внутрішнього контролю, стану управління ризиками, повноти, своєчасності й вірогідності звітності.

Методика проведення зовнішнього контролю може бути представлена в такий спосіб:

-перевірка попередження недоліків і порушень у ході виконання функцій, покладених на Почетненську сільську раду; кількісна і якісна оцінка стану економічних, організаційних, інформаційних і інших характеристик роботи сільради;

-перевірка стану дотримання вимог Бюджетного кодексу України, Законів України, Указів Президента України, постанов і декретів Уряду України, наказів, вказівок Мінфіну України, Державного казначейства України, керування коштами спеціального й загального фондів місцевого бюджету; здійснення витрат місцевого бюджету, ведення обліку касового виконання місцевого бюджету й складання звітності;

-перевірка виконання кошторисів доходів і витрат сільрадою.

Слід зазначити, що в Почетненській сільській раді в жовтні 2005р. була здійснена планова виїзна ревізія контрольно-ревізійним відділом у м. Красноперекопську й Красноперекопськом районі за період з 01.10.2002р. по 01.09.2005р. Результати ревізії фінансово-господарської діяльності в сільраді були оформлені довідкою, що свідчить про високий професіоналізм працівників Почетненської сільської ради.

Справа в тому, що, якщо в результаті перевірки не виявлено порушень чинного законодавства, результати ревізії оформляються довідкою; якщо порушення мали місце - результати оформляються актом перевірки й на винних осіб накладаються штрафи.

4. Охорона праці

Обов'язок працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці

Працівник зобов'язаний:

. знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням і іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного і індивідуального захисту;

. дотримувати зобов'язання по охороні праці, передбачені колективним договором (угодою, трудовим договором) і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

. проходити в установленому порядку попередні і періодичні медичні огляди;

. співробітничати з власником в справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильні заходи до усунення будь-якої виробничої ситуації, що створює загрозу його життя або здоров'ю або оточуючих його людей і природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або інший посадовець.

1. Згідно Закону України "Про охорону праці" і Кодексу законів про працю України створення безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві покладається на власника або уповноважений їм орган, які не мають права вимагати від працівника виконання роботи, пов'язаної з явною небезпекою для нього або оточуючих його людей, а також в умовах, не відповідних законодавству про охорону праці. В той же час законодавець передбачив конкретний круг обов'язків працівника з цих питань, тому що без цього неможливо повною мірою забезпечити необхідний рівень безпеки праці на виробництві.

Обов'язком працівника перш за все є старанне відношення до всіх видів навчання (інструктажа), які проводить власник або уповноважений їм орган по вивченню вимог нормативних актів про охорону праці, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням і іншими засобами виробництва.

Кожен працівник повинен знати, що Закон України "Про охорону праці" забороняє допуск до роботи осіб, що не пройшли навчання, інструктажа або перевірки знань з питань охорони праці.

Якщо власник або уповноважений їм орган не дотримується термінів проведення чергового навчання (інструктажа), то працівник має право про це нагадати відповідному керівнику.

Відповідно до статті 20 Закону України "Про охорону праці" по проханню працівника проводиться додатковий інструкцію з питань охорони праці.

Після навчання (інструктажа) працівник повинен одержати інструкцію по охороні праці по його професії.

2. Одним з головних обов'язків працівника є неухильне

виконання вимог безпеки праці, що є заставою попередження більшості аварій і нещасних випадків на виробництві. Слід постійно пам'ятати, що порушення технологічного процесу, правил дорожнього руху, незастосування засобів індивідуального або колективного захисту або недотримання інших вимог безпеки праці рано чи пізно приведе до важких наслідків. Тому невипадково в ст. 11 Закону України "Про охорону праці" вказано, що якщо нещасний випадок відбувся унаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги може бути зменшений в порядку, визначуваному трудовим колективом за уявленням власника і профспілкового комітету підприємства. Більш того, до Кодексу України про адміністративних

правопорушеннях внесені доповнення про накладення штрафу на працівників за порушення вимог законодавчих і інших нормативних актів про охорону праці або невиконання законних вимог службових осіб органів Держнаглядохоронпраці України щодо усунення порушень законодавства про охорону праці.

3. Під час роботи працівники повинні користуватися відповідну спецодягом, спецвзуттею і запобіжними пристосуваннями.

У відповідності сп. 19 Інструкції про порядок видачі, зберігання, використовування спецодягу, спецвзутті і запобіжних пристосувань, затвердженої Госькомтруда СРСР 11 червня I960 р. № 786 і ВЦСПС від 22 квітня 1960 р. № 10, п. 6 з доповненнями і змінами цими органами від 2 жовтня 1963 р. № 299/П-22 і від 4 липня 1967 р. № 329/П-17, працівники, що одержували згідно діючим галузевим нормам запобіжні кошти (респіратори, протигази, саморятівники і т. п.), повинні проходити спеціальний інструктаж за правилами користування і способами перевірки справності цих засобів, а також тренування по їх застосуванню.

Власник підприємства або уповноважений їм орган зобов'язані не допускати до роботи працівників, які відмовляються користуватися необхідними засобами індивідуального або колективного захисту (п. 18 Інструкції)

4. Законом України "Про колективні договори і угоди" (ст. 9) визначено, що положення колективного договору розповсюджуються на всіх працівників підприємства, установи, організації (незалежно від того, чи є вони членами профспілки) і обов'язкові як для власника або уповноваженого їм органу, так і для працівників. Положення генеральної, галузевої, регіональної угод діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, що підписали угоду.

Всі працюючі, а також тільки що прийняті на підприємство працівники повинні бути ознайомлені з колективним договором власником або уповноваженим їм органом.

У колективному договорі підприємства, установи, організації, як правило, містяться зобов'язання працівників ретельно вивчати вимоги державних нормативних актів про охорону праці, виконувати встановлений власником порядок безпечного виконання робіт згідно конкретним обов'язкам і професіям, а також правилам поведінки на території підприємства у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках і робочих місцях; брати активну участь і проявляти ініціативу в здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці, вносити раціоналізаторські і інші пропозиції з цих питань і т.п.

5. Укладенню трудового договору між працівником і підприємством завжди передує досягнення угоди між сторонами про умови цього договору. Відповідно до чинного законодавства однією з основних умов трудового договору є дотримання працівником встановлених на підприємстві правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовим колективом за уявленням власника (уповноваженого їм органу) і профспілкового комітету на підставі Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робочих і служать підприємств, установ, організацій, затверджених ухвалою Госькомтруда СРСР від 20 липня 1984 р. № 213, узгодженим з ВЦСПС.

Серед найважливіших обов'язків працівника вказані Типові правила визначають дотримання вимог але безпеці і гігієні праці, передбачених відповідними правилами, інструкціями і іншими нормативними актами, обов'язкове користування наявним спецодягом, спецвзуттею і іншими засобами індивідуального і колективного захисту. Таким чином, невиконання працівником вимог нормативних актів про охорону праці є порушенням трудової дисципліни, яке спричиняє за собою застосування до порушника дисциплінарних стягнень відповідно до чинного законодавства (догана, звільнення з роботи).

6. Відповідно до ст. 19 Закону України "Про охорону праці" і ст. 169

КЗоТ працівники при прийомі на роботу і впродовж трудової діяльності на важких роботах, роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці або таких, де є потреба в професійному відборі, повинні проходити попередній і періодичний медичний огляди.


 
 

Цікаве

Загрузка...