WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) - Курсова робота

Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) - Курсова робота

Наприклад, ув'язування фактичних і касових витратза 2007 р. по КЭКР 1133 має такий вигляд: 701,8грн. ( фактичні витрати)-1042,72 грн. (залишок на початок року матеріалів) + 340,92грн. (залишок на кінець звітного періоду матеріалів)- 0 (дебіторська заборгованість на початок року) +0 (дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду) + 0( кредиторська заборгованість на початок року) - 0 (кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду) =0 (касові витрати).

Таке вв'язування відбивається в перевірочній відомості фактичних витрат (додаток за 2007 р.216-217);

2.4.Програмне забезпечення обліку витрат з використанням автоматичної системи "Парус"

Комплексна бухгалтерська програма "Парус", є власністю фірми "Парус" і захищена Законом України "Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних". Свідчення про державну реєстрацію прав авторів на програму ПА №1998 від 25.05.99р. Структура програми представлена на малюнку 1.

Проводки

Аналіз рахунку

По контрагентам

По документам-підставам

КЕКВ

КФК

КВК

КПК

Рис 1. Структура програми " Парус": вкладки представлені по видах

Ця програма призначена для ведення бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях.

Програма містить основні підсистеми:

"бухгалтерський облік

"касові операції

"облік товарно-матеріальних цінностей

"керування закупівлями

"облік основних засобів

"облік заробітної плати

"податковий облік

"форми документів і звітів

Підсистема бухгалтерський облік - є основою всієї комплексної бухгалтерської програми "Парус". Вона вбирає в собі результати роботи всіх інших підсистем програми у вигляді проводок у книзі господарських операцій.

Аналіз всіх операцій у програмі зручно проводити за допомогою оборотно-сальдового балансу, що формується автоматично за обраний користувачем період. Уведення інформації здійснюється на підставі первинних бухгалтерських документів. Інформація, що втримується в них, може записуватися в деякі допоміжні регістри, названі довідниками. У довідники записуються дані, використовувані користувачем при формуванні первинних документів (наприклад, контрагенти, підрозділи підприємства, співробітники й т.д.). Довідники діляться на дві групи: довідники постійні й довідники оперативні. Постійні довідники це ті, які створюються один раз (довідник валют, довідник співробітників і т.д.) і рідко підлягають корегуванню. Оперативні довідники поповнюються в процесі уведення первинних документів (довідник контрагентів, довідник аналітичних ознак по рахунку й т.д.).

Будь-який акт господарської діяльності підприємства оформляється відповідними первинними бухгалтерськими документами. У той же час будь-яка господарська операція знаходить висвітлення в бухгалтерському обліку за допомогою запису спеціального виду, що змінює стан двох балансових рахунків (субрахунків). Такий запис називається проводкою. При уведенні первинного документа в системі "Парус" користувач має можливість одночасно сформувати всі необхідні проводки. Ці проводки, незалежно від місця їхнього формування, записуються в спеціальний зведений регістр, називаний книгою обліку операцій.

Користувач може вручну формувати проводки при введенні кожного документа. Однак це забирає багато часу при великому обсязі введення первинних документів. Крім того, у кожній підсистемі можна виділити ряд повторюваних типових операцій і підготувати для них шаблони проводок.

Типові операції поєднуються в спеціальні довідники видів операцій, які у свою чергу містять необхідну кількість типових операцій. Для кожної типової операції можна описати будь-яка кількість стандартних проводок. Проводку можна формувати повністю, включаючи алгоритм розрахунку суми проводки, обумовлений на основі суми по типовій операції. Окремі поля типової проводки (наприклад, дебетовий або кредитовий рахунок, шифр аналітичного обліку) можна не заповнювати (наприклад, при надходженні ТМЦ у проводках можна не вказувати рахунок обліку ТМЦ на складі). Сформовані проводки записуються в книгу обліку операцій, де вони доступні для перегляду, модифікації й одержання різноманітних звітів.

Будь-який акт господарської діяльності підприємства оформляється відповідними первинними бухгалтерськими документами. У той же час будь-яка господарська операція знаходить висвітлення в бухгалтерському обліку за допомогою запису спеціального виду, що змінює стан двох балансових рахунків (субрахунків). Такий запис називається проводкою.

Книга обліку операцій, містить проводки, які автоматично (використовуючи, створені раніше типові операції) надходять із всіх підсистем, при уведенні первинних документів. Проводки можуть створюватися безпосередньо в книзі обліку операцій вручну. Для завантаження книги вибирається з меню "Бухоблік" головного діалогового вікна пункт "Книга обліку операцій". Відкриється відповідне діалогове вікно.

Діалогове вікно містить панель меню: сервіс, виправлення, вид, пошук.

Для ручного уведення необхідно з меню "Виправлення" вибрати пункт "Створити" або нажати на клавішу "Іns". Відкриється діалогове вікно "Проводка"

Увести інформацію, як це описано в розділі проводка. Після уведення інформації нажати на кнопку "ОК". У діалоговому вікні "Книга обліку операцій" з'явиться відповідний запис.

Якщо проводка надійшла в книгу обліку операцій на підставі якогось документа, то не виходячи із книги обліку операцій можна переглянути цей документ, нажавши на клавішу F5. Кількість стовпчиків у книзі обліку операцій користувач набудовує самостійно, як це викладено в пункті настроювання діалогових вікон у розділі Загальні відомості по роботі з діалоговими вікнами. По кожному рядку запису в нижній частині діалогового вікна виводиться рядок інформації. Оборотно-сальдовый баланс формується автоматично й дозволяє користувачеві зробити аналіз балансу за обраний період. Для завантаження інформації вибрати з меню "Бухоблік", у головному діалоговому вікні системи, пункт "Оборотно-сальдовий баланс". Завантажиться відповідне діалогове вікно.

Інформація в діалоговому вікні виводиться автоматично за обраний користувачем період. Користувач має можливість зробити редагування або перегляд інформації з будь-якого рахунку. Для цього необхідно активізувати необхідний рядок запису й вибрати з меню "Виправлення" пункт правити (F3). Відкриється діалогове вікно "Інформація з рахунку", що містить всі проводки по даному рахунку, за обраний користувачем період. Діалогове вікно "Інформація з рахунку" відбиває ту ж інформацію, що й книга обліку операцій.

У Почетненській сільській раді комплексна програма "Парус" у цей момент, тільки впроваджується. Але вносячи в базу даних інформацію вже є плюси програми. На мою думку в ній легко й зручно працювати, і бухгалтерам вона буде помічником у роботі.

Таким чином, облік доходів і витрат Почетненского сільської ради ведеться відповідно до прийнятої бюджетної класифікації витрат. Для реєстрації всіх меморіальних ордерів установи ведеться облік у книзі "Журнал-головна", як правило, облік ведеться по субрахунках. Звіт по виконанню кошторису витрат складається на підставі первинних документів, дані звітного балансу повинні відповідати залишкам по рахунках головної книги.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ Й МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПОЧЕТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

3.1 Організація внутрішнього контролю доходів і витрат

Метою і завданням внутрішнього контролю є вивчення бухгалтерської й фінансової інформації з окремих статей витрат, залишків на бухгалтерських рахунках і інше, також аналіз системи обліку і внутрішнього контролю. Організація внутрішнього контролю в Почетненській сільській раді включає: інвентаризацію, санкціонування господарських операцій, розподіл прав і обов'язків, обмеження доступу до активів і контроль за документуванням господарських операцій і інші процедури контролю, які здійснюються, як правило, головним бухгалтером.

Інвентаризація. Проведення інвентаризації є обов'язковим перед складанням річної звітності але не раніше 1 жовтня. Обов'язковим є проведення інвентаризації при зміні матеріально- відповідальних осіб: при пожежі, стихійного лиха, при ліквідації підприємства, при встановленні фактів крадіжок по приписанню слідчих органів.


 
 

Цікаве

Загрузка...