WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) - Курсова робота

Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) - Курсова робота

Рядок 320 форми N 1 "Баланс" складається із суми рядків (110+120+130+140+150+160+170+180+190+200+210+220+230+240++250+260+270+280+290+300+310).

Пасив. Розділ ІІІ. Доходи

Розділ ІІІ "Доходи" призначений для відображення всіх надходжень бюджетної установи, які вона одержує на виконання кошторису. Залежно від джерел утворення доходів у формах фінансової звітності вони відображаються при фактичному надходженні коштів або при нарахуванні доходу за надані послуги. У доходи включається також рядок "Кошти в шляху".

У рядку 450 "Доходи загального фонду" приводяться суми, що фактично надійшли на рахунок установи із загального фонду бюджету. Рядок розділяється на:

451 "Доходи державного бюджету" - відображаються фактичні надходження загального фонду державного бюджету;

452 "Доходу місцевого бюджету" -відображаються фактичні надходження загального фонду місцевого бюджету.

У рядок 460 "Доходи спеціального фонду" відображаються суми нарахованих коштів, які будуть отримані як плата за послуги, і кошти, отримані по інших джерелах власних надходжень, або кошти, що фактично надійшли на рахунок установи як інші надходження спеціального фонду кошторису, у тому числі гранти й позички міжнародних фінансових організацій. Сума рядка утворюється з таких рядків:

рядок 461 "Доходи по коштах, отриманих як плата за послуги" - приводиться сума нарахованих установою надходжень згідно з кошторисом як плата за послуги, надана бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; від господарської й/або виробничої діяльності; за оренду майна бюджетних установ; від реалізації майна; у тому числі коштів батьків за надані послуги - нарахування за зміст дітей у дитячих закладах і за інші послуги;

рядок 462 "Доходи по інших джерелах власних надходжень" - призначений для відображення надходжень установи для виконання окремих доручень, а також грантів, подарунків, благодійних внесків, інвестицій;

У рядку 463 "Доходи по інших надходженнях спеціального фонду" відображаються інші надходження спеціального фонду установи по розподілах головних розпорядників бюджетних засобів, позичок міжнародних фінансових організацій, які надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ по інших надходженнях спеціального фонду бюджету;

У рядку 464 "Доходи по засобах, отриманим на виконання програм соціально-економічного й культурного розвитку регіонів" відображаються надходження спеціального фонду установи, отримані на виконання програм соціально-економічного й культурного розвитку регіонів.

По розділі ІІІ "Доходи" записів у графі 3 "На початок року" не повинно бути.

Рядок 480 форми N 1 "Баланс" складається із суми рядків: (330+340+350+360+370+380+390+400+410+420+430+440+450+460+ +470).

Довідка до рахунку 70 "Доходи загального фонду" - призначена для розшифровки операцій бухгалтерського обліку, проведених на субрахунках рахунку 70 "Доходи загального фонду".

у рядку 540 приводиться сума асигнувань із загального фонду бюджету, отриманих бюджетними установами протягом звітного періоду. Якщо залишки бюджетних асигнувань перераховувалися протягом бюджетного періоду в бюджет, тобто ставилися на зменшення асигнувань поточного року, то асигнування, що надійшли, відображаються за мінусом перерахованих у бюджет засобів;

у рядку 580 приводиться залишок засобів по рахунку на кінець звітного періоду.

Довідка до рахунку 71 "Доходи спеціального фонду" (у частині інших надходжень) призначена для відображення коштів, що належать до інших надходжень спеціального фонду:

у рядку 590 записується сума доходів, списана підсумковими оборотами на фінансовий результат виконання кошторису по інших надходженнях спеціального фонду;

у рядку 630 приводиться сума засобів, що фактично надійшла по розподілі як інші надходженнях спеціального фонду;

у рядку 640 відображається сума коштів, отриманих по позичках міжнародних фінансових організацій;

в рядку 670 відображається сума залишку на кінець звітного періоду.

У розшифровці позабалансових рахунків приводяться суми залишків на початок року, надходження й вибуття протягом звітного періоду, залишку на кінець кварталу: орендованих необоротних активів, активів на відповідальному збереженні й інше.

"Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" (форма N 2д, N 2м) складається установами, що одержують кошти загального фонду місцевих бюджетів про отримані й використані асигнування згідно з кошторисом і планом асигнувань. Звіт складається по кожному коду функціональної або програмної класифікації витрат у розрізі кодів економічної класифікації витрат. Заповнення окремих граф звітів форми N 2д, N 2м здійснюється таким порядком:

У графі 4 "Затверджено кошторисом на рік" проставляється затверджена в кошторисі річна сума планових асигнувань загального фонду з урахуванням змін, внесених до кошторису протягом звітного періоду.

У графі 5 "Ліміти асигнувань звітного періоду" приводяться планові показники з урахуванням скорочення асигнувань загального фонду, якщо таке рішення прийняте відповідно до законодавства України.

У графі 6 "Залишок на початок року" - залишку не повинно бути.

У графі 7 "Надійшло засобів за звітний період" відображається сума коштів загального фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації витрат бюджету, що фактично надійшла на ім'я установи.

У графі 8 "Касові витрати" відображається сума касових витрат загального фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації витрат, тобто витрат, проведених шляхом перерахування засобів з реєстраційних рахунків установи, відкритих в органах Державного казначейства України по всіх операціях. Витрати зменшуються на суми, що надійшли на реєстраційні рахунки на відновлення касових витрат.

У графі 9 "Фактичні витрати" приводиться сума фактичних витрат, тобто дійсних витрат, оформлених і подтверждающихся відповідних документів, у тому числі витрат по несплачених рахунках кредиторів, по нарахованій заробітній платі.

У графі 10 "Залишок на кінець звітного періоду" записується залишок коштів на кінець звітного періоду в розрізі кодів економічної класифікації витрат бюджету.

Аналогічним образом складаються форми звітності по спеціальному фонді: "Звіт про надходження й використання засобів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" (N 4-1д, N 4-1м); "Звіт про надходження й використання засобів, отриманих по інших джерелах власних надходжень бюджетних установ" (N 4-2д, N 4-2м; "Звіт про надходження й використання інших надходжень спеціального фонду" (N 4-3д, N 4-3м).

Звіт про заборгованість бюджетних установ" (форма N 7д, N 7м) складається бюджетними установами на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську й кредиторську заборгованість, які виникли в установі при виконанні кошторису за поточний і минулий роки й містить інформацію про заборгованість бюджетних установ як по витратах, так і по нарахованих доходах. Звітність за формою N 7д, N 7м складається окремо про заборгованості по засобах, отриманим із загального й спеціального фондів.

Заповнення окремих граф звітів форм N 7д, N 7м здійснюється по такому порядку:

У рядку 010 "Доходи" відображається загальна сума дебіторської й загальна сума кредиторської заборгованості на звітну дату, що виникла при наданні послуг. Наприклад:

дебіторська заборгованість - нарахований і неотриманий дохід за надані послуги;

кредиторська заборгованість - надходження оплати за надану послугу в більшій сумі, чим була нарахована.

Заборгованість по доходах відображається у звітності загальною сумою й не розділяється по кодах економічної класифікації витрат бюджету. Рядок 010 заповнюється лише у звітах по спеціальному фонді (по засобах, отриманим як плата за послуги, які надаються бюджетними установами відповідно до законодавства України).

У рядку 020 "Витрати - усього на утримання установи" відображається сума узагальненої заборгованості установи за звітний період, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису.

Рядка з 030 "Поточні витрати" до 620 "Капітальні трансферти за кордон" включно розшифровують рядок 020 і відображають заборгованість по витратах у розрізі кодів економічної класифікації витрат бюджету.

Рядок 630 "Усього" складається із суми рядків 010 "Доходи" і 020 "Витрати - усього на утримання установи".

Слід зазначити, що при складанні квартальної звітності обов'язковою є взаємоув"язка як окремих форм між собою, так і касових і фактичних витрат по відповідних кодах економічної класифікації витрат.

Формула вв'язування касових і фактичних витрат має такий вигляд і ґрунтується на вв'язуванні показників всіх форм звітності: Фактичні витрати - залишок на початок року ( матеріали) + залишок на кінець звітного періоду ( матеріали) - дебіторська заборгованість на початок року + дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду + кредиторська заборгованість на початок року - кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду = касові витрати.


 
 

Цікаве

Загрузка...