WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) - Курсова робота

Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) - Курсова робота

Наприклад, при оплаті Укртелекому виставленого рахунку за послуги зв'язку, сільрада здійснює наступну кореспонденцію рахунків з одночасним відбиттям у меморіальному ордері № 2 і № 6:

Д-т 675 " Розрахунки з іншими кредиторами"

К-т 321 " Реєстраційні рахунки"

Д-т 802 " Витрати місцевого бюджету на утримання установи"

К-т 675 " Розрахунки з іншими кредиторами"

Для скорочення кореспонденції рахунків, пропоную подібні послуги ( послуги зв'язку, плата за Інтернет, комунальні послуги) відбивати більше короткою кореспонденцією:

Д-т 802 " Витрати місцевого бюджету на утримання установи"

К-т 321 " Реєстраційні рахунки".

2.3 Відбиття у фінансовій звітності доходів і витрат установи

Інформація про доходи й витрати Почетненської сільської ради являє собою звітність перед Красноперекопським відділенням Державного казначейства, районним фінансовим управлінням і іншими установами. Крім цього, сільрада звітує перед податковою інспекцією, соціальними фондами, органами статистики.

Таблиця 2.9

Звітність перед податковою інспекцією

Найменування звіту

Строк здачі

Примітка

Довідка про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб

Щокварталу, до 15 числа

Форма № 1-ДФ

Звіт про суми отриманих пільг по налогооблажению в розрізі окремих видів податків і пільг по кожному виді податку

Щокварталу,

до 21 числа

Щорічно,

до 8 лютого

Форма № 1-ПП

Звіт про використання засобів неприбуткових організацій і установ за звітний ( податковий) період

Щокварталу

Додаток до Порядку складання засобів неприбуткових організацій і установ

Відомості про перерахунок прибуткового податку фізичних осіб

Щорічно,

до 1 лютого

Форма № 3

Таблиця 2.10

Звітність перед соціальними фондами

Найменування звіту

Строк здачі

Примітка

Розрахункова відомість про нарахування збору на випадок безробіття

Щокварталу до 8 числа

Додаток № 3 до наказу Мінпраці від 03.10.97р. № 4

Розрахункова відомість по засобах фонду державного соціального страхування

Щокварталу до 12 числа

Форма № 4-ФСС

Звіт про нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування й інші надходження й використання засобів пенсійного фонду

Щокварталу до 10 числа

Форма № 4-ПФ

Відомості про персоніфікований облік відомостей у системі державного пенсійного страхування

Щорічно до 10 лютого

Форма "IНДАНI"

Таблиця 2.11

Звітність перед органами статистики

Найменування звіту

Строк здачі

Примітка

Звіт по праці

Щомісяця до 5 числа

Форма № 1-ПВ

Звіт про використання робочого часу

Щокварталу до 5 числа

Форма № 3-ПВ

Фінансові звіти бюджетних установ складаються в гривнях, у тому числі й по операціях, проведеним в іноземній валюті й натуральній формі. Форми фінансової звітності повинні заповнюватися по всіх передбачених позиціях, графам, рядкам. При відсутності даних незаповнені статті прокреслюються або заповнюються нулями. Додаткові статті й показники у форми фінансової звітності вводити забороняється. Проставлення додаткових кодів економічної класифікації витрат, які не включені у відповідні форми фінансової звітність, також не допускається.

Форми фінансової звітності й пояснювальних записок підписуються керівниками установ і головними бухгалтерами. Без таких підписів звіти вважаються недійсними.

Форми річної й квартальної фінансової звітності бюджетних установ включають:

"Баланс" (форма N 1) (додаток за 2005-2007р.р.97-99);

"Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" (форма N 2д, N 2м) (додатки за 2005р.100-110,за 2006р.111-118, за 2007 р.119- 128);

"Звіт про надходження й використання засобів, отриманих як плата за послуги, надавані бюджетними установами" (форма N 4-1д, N 4-1м) (додатки за 2005р.129-131,за 2006р.132-135, за 2007 р.136- 138);

"Звіт про надходження й використання засобів, отриманих по інших джерелах власних надходжень бюджетних установ" (форма N 4-2д, N 4-2м) (додатки за 2005р.139-142,за 2006р.143-148, за 2007 р.144-155 );

"Звіт про надходження й використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) (додатки за 2005р.156-158,за 2006р.159-162, за 2007 р.163-166 );

"Звіт про надходження й використання інших надходжень спеціального фонду (позички міжнародних фінансових організацій)" (форма N 4-3буд.1, N 4-3м.1); (додатки за 2006р.167-168, за 2007 р.169 );

"Звіт про заборгованість бюджетних установ" (форма N 7д, N 7м) (додатки за 2005р.170-184,за 2006р.185-191, за 2007 р.192-198);

"Звіт по мережі, штатам і контингентам" (додатки за 2005р.199,за 2006р.-200, за 2007 р.-201 );

"Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування(додатки за 2005р.-202,за 2006р.-203, за 2007 р.-204 );

"Звіт про рух необоротних активів" (додатки за 2005р.-205,за 2006р.-206, за 2007 р.-207 );

" Довідка про рух грошових коштів" (додатки за 2005р.-208,за 2006р.-209, за 2007 р.210 );

" Звіт про результати фінансової діяльності" (додатки за 2005р.-211,за 2006р.-212, за 2007 р.-213);

До форм річної й квартальної фінансової звітності прикладається пояснювальна записка (додаток- 214-215 за 2007 р.), що включає текст і доповнення.

Місячна фінансова звітність бюджетних установ включає лише дві форми:

"Звіт про заборгованість бюджетних установ" (форма 7д, N 7м);

"Звіт про заборгованість бюджетних установ по окремих програмах" (форма N 7буд.1, N 7м.1).

Розглянемо відбиття доходів і витрат сільради у формах фінансової звітності.

"Баланс" (форма N 1) містить узагальнені підсумкові показники, отримані на підставі звірених даних бухгалтерських документів за станом на початок і на кінець бюджетного періоду. Звітні дані повинні бути достовірними, об'єктивними, реальними. Звітні дані статей "Балансу" на початок року повинні бути тотожними даним графи 4 "На кінець року" "Балансу" за попередній рік. Установи складають єдиний "Баланс" (форма N 1), що відображає результат про всі проведені господарські операції по коштах загального й спеціального фондів, по всіх виконуваних програмах. Кожна установа заповнює в "Балансі" тільки ті рядки, які стосуються її діяльності, при цьому керуючись такими вказівками.

Актив. Розділ ІІІ. Витрати

Розділ ІІІ "Витрати" призначений для відображення фактичних витрат бюджетних установ, проведених у звітному періоді.

По розділі ІІІ "Витрати" у графі 3 "На початок року" записів не повинно бути.

У рядку 290 "Витрати загального фонду" приводиться сума фактичних витрат, здійснених бюджетною установою за рахунок коштів загального фонду державного або місцевого бюджетів на утримання установи й інші заходи, передбачені загальним фондом кошторису даної установи. Рядок розподіляється на:

рядок 291 "Витрати державного бюджету" - відображаються фактичні витрати загального фонду державного бюджету;

рядок 292 "Витрати місцевого бюджету" - відображаються фактичні витрати загального фонду місцевого бюджету.

У рядку 300 "Витрати спеціального фонду" відображаються фактичні витрати спеціального фонду. Сума рядка утворюється з таких складових:

рядок 301 "Витрати по засобах, отриманим як плата за послуги" - призначена для відображення фактичних витрат спеціального фонду, проведених за рахунок надходжень, отриманих установою згідно з кошторисом як плата за послуги;

рядок 302 "Витрати по інших джерелах власних надходжень" - приводиться сума фактичних витрат спеціального фонду по кошторисах установ у частині інших джерел власних надходжень;

рядок 303 "Витрати по інших надходженнях спеціального фонду" - приводиться сума фактичних витрат спеціального фонду кошторису установи в частині інших надходжень спеціального фонду, у тому числі по позичках міжнародних фінансових організацій;

рядок 304 "Витрати по засобах, отриманих на виконання програм соціально-економічного й культурного розвитку регіонів" - призначена для відображення фактичних витрат спеціального фонду, здійснених за рахунок засобів, отриманих установою згідно з кошторисом на виконання програм соціально-економічного й культурного розвитку регіонів.


 
 

Цікаве

Загрузка...