WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості бухгалтерського обліку в кредитних спілках - Курсова робота

Особливості бухгалтерського обліку в кредитних спілках - Курсова робота

2.3.4 Облік доходів та витрат

Доходи кредитної спілки, які отримані в процесі її діяльності, відображаються на рахунках 7 класу Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291. Рахунки 7 класу "Доходи і результати діяльності" призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної та фінансової діяльності кредитної спілки. Склад доходів та порядок їх визнання регулюються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Доходи", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. N 290.

Нарахування процентів за користування кредитами та визнання їх доходом здійснюється відповідно до вимог П(С)БО на останній день кожного місяця, відповідно до умов укладеного кредитного договору.

Облік витрат, які виникли у кредитній спілці в процесі провадження своєї діяльності протягом звітного періоду, здійснюється відповідно до П(С)БО 16 "Витрати операційної діяльності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. N 318 [16, 133].

Відповідно до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємствами і організаціями N 291 від 30.11.99 р. кредитні спілки, для обліку своїх операційних витрат, використовують рахунки класу 8 "Витрати за елементами" Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291. По дебету класу 8 відображається сума визнаних витрат, по кредиту - списання на субрахунок 79 "Результат фінансових операцій" (табл. 2.3.4.1).

Таблиця 2.3.4.1 Кореспонденція рахунків

N з/п

Назва операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

60

Визначення фінансового результату на кінець звітного періоду

79 71, 73, 74

81, 82, 83, 84, 85 79

61

Визначення фінансового результату на кінець року

79

442

441

79

62

Формування резервного капіталу за рахунок частини доходу кредитної спілки протягом поточного року

443

432

63

Формування резервного капіталу за рахунок нерозподіленого доходу кредитної спілки минулого року

441

432

64

Використання коштів резервного капіталу, сформованого з доходу кредитної спілки для покриття збитків

432

442

65

Використання коштів резервного капіталу, сформованого за рахунок інших джерел, для покриття збитків

433

442

66

Використання коштів резервного капіталу, сформованого з вступних внесків для покриття збитків

431

442

67

Використання коштів додаткового капіталу для покриття збитків

425

442

68

Використання коштів пайового капіталу для покриття збитків

411, 412

442

Кредитна спілка веде аналітичний облік розрахунків з кожним членом кредитної спілки. Для цього в паперовому та/або електронному вигляді ведеться особовий рахунок, який є об'єднаною єдиним реєстраційним номером сукупністю даних про члена кредитної спілки, відомості про рух внесків, вкладів, нарахованих процентів, розрахунки за отриманими кредитами.

Перед тим, як записати господарську операцію в бухгалтерському обліку, необхідно визначити їх кореспонденцію і скласти бухгалтерське проведення. Для того. щоб відобразити на рахунку бухгалтерське проведення необхідно скласти меморіальний ордер (2.3.4.2).

Меморіальний ордер №1 за _________р.

Підстава (посилання на документ)

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Сума, грн

Внесення вкладів членів КС під майбутні проценти

301

41

15000

Додаток ______1________

(аркушах)

Головний бухгалтер _________________

(підпис)

Рис. 2.3.4.2 Зразок меморіального ордеру

Після реєстрації дані меморіальних ордерів записують у Головну книгу, яка є систематичним регістром синтетичного обліку. Рахунки у Головній книзі будують за шаховим принципом у вигляді двосторонніх багатографних таблиць, окремі графи яких призначені для запису операцій у розрізі кореспондуючих рахунків. Така будова Головної книги полегшує контроль кореспондуючих рахунків, дає змогу аналізувати обороти за даними рахунків синтетичного обліку. Тому Головну книгу часто називають контрольною відомістю, а саму форму бухгалтерського обліку - контрольно-шаховою.

У Головну книгу записують дату і номер меморіального ордера, а також суми оборотів по дебету і кредиту рахунка в розрізі кореспондуючих рахунків. Приклад запису господарських операцій на рахунку Головної книги наведено нижче (рис. 2.3.4.3).

Дата

№ меморіального ордера

Кредит рахунків

Дата

№ меморіального ордера

Дебет рахунків

301

952

373

і т.д

Разом

41

301

41

06

і т.д.

Разом

Сальдо на 01.01

-

-

-

-

160 000

05.01

2

34 400

50 000

7 500

10 000

...

150 000

03.01

1

923 000

14 700

20 000

...

184 000

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Оборот

995 000

36 200

50 000

...

1 723 000

Оборот

68 800

90 000

15 000

30 000

...

949 000

Сальдо на 01.02

-

-

-

-

934 000

Рис. 2.3.4.3 Зразок головної книги

Кожне господарське явище і процес реєструється у спеціальному журналі. Процес реєстрації супроводжується присвоєнням кожній контировці певного номера (рис. 2.3.4.4.).

Дата

п/п

Зміст запису

Сума, грн.

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Відображено вступні внески до каси КС

2000

301

41

2

Відображено обов'язкові пайові внески в КС

5000

301

41

3

Додаткові пайові внески в КС

1000

301

41

4

Відображено внесення членскіх внесків до каси КС

1000

301

41

5

Внесення вкладів членів КС під майбутні проценти

5000

301

41

6

Відображення суми процентів за вкладом

1000

952

301

7

Наданно кредит члену КС

7000

376

301

8

Надано кредит шляхом перерахування коштів на оплату рахунків за заявою позичальника

6450

376

685

685

311

9

Нарахувано проценти за користування кредитом членом КС

500

373/1

719

10

Сплата членом КС нарахованих процентів за кредитом

500

301, 311

373/1

11

Повернено кредит членом КС

6450

301, 311

376

12

Сплачено проценти за користування кредитом авансом

350

301, 311

691

13

Нарахувано проценти за кредитом

440

373

719

14

Погашено проценти за рахунок авансу

1000

691

373

15

Повернено членом КС кредиту та процентів за ним шляхом перерахування коштів з місця роботи позичальника на поточний рахунок спілки у банку

5000

311

685

685

685

373

376

16

Сплачено проценти за користування кредитом за рахунок коштів блокованого рахунку

350

688/1

373/1

17

Повернено кредит за рахунок коштів блокованого рахунку

5000

688/1

376

18

Сформовано резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів за простроченими кредитами

10000

845

381

19

Сплачено штрафні санкції за порушення строків платежу згідно з умовами кредитного договору

720

301

715

20

Списано неповернений кредит за рахунок резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів за рішенням спостережної ради

5000

381

376

21

Списано нараховані, але не сплачені проценти за рахунок витрат від неповернених кредитів

320

856

373

22

Визнанно кредит безнадійним

7600

378

376

23

Списано заборгованості за кредитами, які визнані безнадійними, за рахунок резерву забезпечення покриття втрат

15000

381

378

24

Зменшено суми сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів

2500

381

716

25

Погашено кредит, що був списаний як неповернений

5000

301, 311

716

26

Одержана застава під майбутню позику

7000

06

-

27

Видана позика члену КС

5000

376

301

28

Відображення повернення позики членом КС після закінчення терміну користування нею

5000

301

376

29

Повернення застави члену КС

7000

-

06

30

Відображення одержання доходу від користування позикою

500

301

703

31

Внесено обов'язкового пайового внеску до капіталу кооперативного банку

1000

142/11

311

32

Внесено додаткового пайового внеску до капіталу кооперативного банку

1000

142/12

311

33

Нарахувано доход на пайові внески, що внесені до капіталу об'єднаної кредитної спілки та до капіталу кооперативного банку

20000

141, 142 373 (5, 6)

724 141, 142

34

Отримання доходу, нарахованого на пайові внески, що направлені до капіталу об'єднаної кредитної спілки та до капіталу кооперативного банку

35000

311

373 (5, 6)

35

Надання кредиту іншій кредитній спілці, внесені кошти на депозитний рахунок

15000

352

311

36

Нараховано проценти за користування кредитом, наданим іншій кредитній спілці

650

373

733

37

Нараховано проценти за коштами, що розміщені на депозитному рахунку банку

400

374

733

38

Отримано нараховані проценти за кредитов наданим іншій КС

550

311

373

39

Визначення фінансового результату на кінець звітного періоду

10000

79 71, 73, 74

81, 82, 83, 84, 85 79

40

Визначення фінансового результату на кінець року

15000

79

442

441

79

41

Сформовано резервний капітал за рахунок частини доходу кредитної спілки протягом поточного року

35000

443

432

42

Сформовано резервний капітал за рахунок нерозподіленого доходу кредитної спілки минулого року

25000

441

432

43

Використано кошти резервного капіталу, сформованого з доходу кредитної спілки для покриття збитків

3500

432

442

44

Використано кошти резервного капіталу, сформованого за рахунок інших джерел, для покриття збитків

4000

433

442

45

Надано кредит іншій кредитній спілці шляхом переведення коштів на депозитний рахунок

2500

352

311

46

Нараховано проценти за коштами, що розміщені на депозитному рахунку банку

1000

374

733

47

Нараховано проценти за користування кредитом, наданим іншій кредитній спілці

800

373

733

48

Отримано нараховані проценти за кредитов наданим іншій КС

800

311

373

49

Відображення одержання доходу від користування позикою

800

301

703

50

Відображення повернення позики іншою кредитною спілкою

2500

301

373

РАЗОМ

х

х


 
 

Цікаве

Загрузка...