WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості бухгалтерського обліку в кредитних спілках - Курсова робота

Особливості бухгалтерського обліку в кредитних спілках - Курсова робота

2. різновидом внеску (вкладу) на депозитний рахунок є блокований рахунок;

Внесок (вклад) на блокований рахунок - зворотний внесок (вклад) члена спілки, який залучається на договірних умовах для забезпечення зобов'язань члена перед кредитною спілкою. Можливість нарахування процентів визначається умовами договору. Внесок (вклад) на депозитний рахунок - блокований рахунок є власністю члена кредитної спілки та відноситься до її зобов'язань;

7) внесок до благодійного фонду – це необов'язковий незворотний внесок цільового призначення, що вноситься членом кредитної спілки та іншими особами на формування благодійного фонду та безпосередньо використовується та спрямовується на фінансування кредитною спілкою благодійної діяльності. Внесок до благодійного фонду є власністю кредитної спілки. Нарахування плати (процентів) на ці внески не здійснюється.

Наведемо приклади проведення господарських операцій у рахунках бухгалтерського обліку на умовному підприємстві.

Члени кредитної спілки сплатили щорічний членський внесок у розмірі 1000 грн. відобразимо господарські операції кредитної спілки на рахунках бухгалтерського обліку (таблиця 2.3.1.1)

Таблиця 2.3.1.1 Відображення господарських операцій на рахунках обліку

Наведемо інший приклад: Член кредитної спілки вніс гроші в сумі 10000 грн., розраховуючи в майбутньому одержати проценти за вкладом. Ці проценти було виплачено в сумі 1000 грн. господарські операції прикладу на рахунках бухгалтерського обліку будуть відображені таким чином (таблиця 2.3.1.2).

Таблиця 2.3.1.2 Відображення господарських операцій на рахунках обліку

2.3.2 Облік розрахунків за кредитами

Облік розрахунків за кредитами здійснюється відповідно до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. N 237.

Для обліку кредитів застосовується рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами" - субрахунок 376 "Розрахунки за кредитами членам кредитних спілок".

На субрахунку 373/1 "Розрахунки за нарахованими доходами" ведеться облік розрахунків за нарахованими процентами за кредитами, які надані членам кредитної спілки.

За дебетом рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення чи списання.

Для обліку кредитів та процентів, за терміном користування, кредитна спілка, виходячи з потреб управління, контролю та аналізу, використовує субрахунки другого та третього порядку.

Кредитна спілка зобов'язана вести аналітичний облік за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

На субрахунку 378 "Розрахунки за безнадійними кредитами" кредитна спілка відображає розрахунки за кредитами, які були визнані безнадійними.

Формування та використання резерву забезпечення втрат від неповернених кредитів, відповідно до нормативів, встановлених Держфінпослуг, здійснюється на субрахунку 381 "Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів". За рахунок цього резерву здійснюється списання тільки основної суми кредиту за простроченими, неповерненими та безнадійними кредитами [16, 128].

Зменшення сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернення кредитів відображається у складі доходів проведенням Дт 381 - Кт 716 на суми необхідного зменшення.

Таблиця 2.3.2.1 Рахунки бухгалтерського обліку по кредитам

34

Надання кредитів членам кредитної спілки

376

301, 311

35

Надання кредиту шляхом перерахування коштів на оплату рахунків за заявою позичальника (оплата товару, послуги)

376

685

685

311

36

Нарахування процентів за користування кредитом членом кредитної спілки

373/1

719

37

Сплата членом кредитної спілки нарахованих процентів за кредитом

301, 311

373/1

38

Повернення кредитів членами кредитної спілки

301, 311

376

39

Сплачені проценти за користування кредитом авансом

301, 311

691

Нарахування процентів за кредитом

373

719

Погашення процентів за рахунок авансу

691

373

40

Повернення членом кредитної спілки кредиту та процентів за ним шляхом перерахування коштів з місця роботи позичальника на поточний рахунок спілки у банку

311

685

685

685

373

376

41

Сплата процентів за користування кредитом за рахунок коштів блокованого рахунку

688/1

373/1

42

Повернення кредиту за рахунок коштів блокованого рахунку

688/1

376

43

Формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів за простроченими кредитами

845

381

44

Сплата штрафних санкцій за порушення строків платежу згідно з умовами кредитного договору

301, 311

715

45

Списання неповерненого кредиту за рахунок резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів за рішенням спостережної ради

381

376

46

Списання нарахованих, але не сплачених процентів за рахунок витрат від неповернених кредитів

856

373

47

Визнання кредиту безнадійним

378

376

48

Списання заборгованості за кредитами, які визнані безнадійними, за рахунок резерву забезпечення покриття втрат

381

378

49

Зменшення суми сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів

381

716

50

Погашення кредиту, що був списаний як неповернений

301, 311

716

Розглянемо практичний приклад. Член кредитної спілки під заставу одержує позику в розмірі 5000 грн. експертна комісія оцінила заставу в 7000 грн. після закінчення строку користування позикою член кредитної спілки повертає її, сплативши при цьому 10%. Бухгалтерський облік господарських операцій прикладу 2 буде відображений на рахунках бухгалтерського обліку таким чином (таблиця 2.3.2.2)

Таблиця 2.3.2.2 Відображення операцій у рахунках бухгалтерського обліку

2.3.3 Фінансові інвестиції

Облік інвестиційної діяльності кредитної спілки здійснюється відповідно до П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. N 91. (табл.2.3.3.1)

Таблиця 2.3.3.1 Зміст операцій П(С)БО 12

51

Внесення обов'язкового пайового внеску до об'єднаної кредитної спілки

141/11

311

52

Внесення додаткового пайового внеску до об'єднаної кредитної спілки

141/12

311

53

Внесення обов'язкового пайового внеску до капіталу кооперативного банку

142/11

311

54

Внесення додаткового пайового внеску до капіталу кооперативного банку

142/12

311

55

Нарахування доходу на пайові внески, що внесені до капіталу об'єднаної кредитної спілки та до капіталу кооперативного банку

141, 142 373 (5, 6)

724 141, 142

56

Отримання доходу, нарахованого на пайові внески, що направлені до капіталу об'єднаної кредитної спілки та до капіталу кооперативного банку

311

373 (5, 6)

57

Надання кредиту іншій кредитній спілці, внесені кошти на депозитний рахунок банку або внески (вклади), внесені на депозитні рахунки об'єднаної кредитної спілки

352

311

58

Нарахування процентів за користування кредитом, наданим іншій кредитній спілці, та процентів за коштами, що розміщені на депозитному рахунку банку або плати (процентів) на внески (вклади), внесені на депозитні рахунки об'єднаної кредитної спілки

373 (3, 4)

733

59

Отримання нарахованих процентів

311

373 (3, 4)


 
 

Цікаве

Загрузка...