WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості бухгалтерського обліку в кредитних спілках - Курсова робота

Особливості бухгалтерського обліку в кредитних спілках - Курсова робота

Аналогічно використовуються формули коли видають довгострокову позику (на кілька років). Припустимо, що Кс надає позику певну суму грошей S. Подивимось якою буде сума грошей S1 через n років (тобто позика з відсотками при повернені КС) за умови, що річна процентна ставка p%. Для нарахування простого відсотку використовується формули;

Розглянемо, як можна нараховувати відсотки за допомогою складного відсотка (відсоток від відсотка).

Відсотки мають сплачуватися за фактичну кількість днів користування позичкою і нараховуватися на суму залишку заборгованості за позичкою. Якщо сума що вноситься позичальником, недостатня для погашення строкового платежу, простроченої заборгованості, сплати нарахованих відсотків, то в першу чергу погашаються відсотки,

потім прострочена заборгованість, а на суму, що залишається після цього, погашається строковий платіж. Тому сума сплачуваних відсотків частками через певні проміжки часу нараховується так:

КС самостійно встановлює відсоткову ставку за користування позичками будь-якого виду і враховує найрізноманітніші фактори: попит на позички, облікова ставка НБУ, процентні ставки інших фінансових установ, напрям використання кредиту, рівень і темпи інфляції, термін позички, розмір [16, 77]..

1.3 Бухгалтерський облік та звітність у кредитних спілках

Бухгалтерський облік у кредитних спілках ведеться відповідно до Плану рахунків, Інструкції №291 та Національних стандартів бухгалтерського обліку. Інструкція №291 передбачає, що рахунок 41 "Пайовий капітал" призначено для обліку й узагальнення інформації про суми пайових внесків кредитної спілки. У цьому випадку під пайовим капіталом мається на увазі сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності. На рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" ведеться облік розрахунків за позиками членів кредитних спілок. Зокрема, субрахунок 376 рахунка 37 має відповідну назву "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок".

Рекомендовано єдиний підхід щодо ведення бухгалтерського обліку та відображення кредитними спілками фінансово-господарських операцій.

Кредитні спілки використовують для обліку фінансово-господарських операцій План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291.

Для ведення бухгалтерського обліку кредитним спілкам рекомендується використовувати такі рахунки та відкривати до них субрахунки [27, 34]:

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Субрахунки (рахунки третього та четвертого порядків)

Код

Назва

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

6

14

Довгострокові фінансові інвестиції

142

Інші інвестиції пов'язаним сторонам

11

Обов'язкові пайові внески в об'єднану кредитну спілку

12

Додаткові пайові внески в об'єднану кредитну спілку

21

Обов'язкові пайові внески в кооперативний банк

22

Додаткові пайові внески в кооперативний банк

143

Інвестиції непов'язаним сторонам

Державні цінні папери

35

Поточні фінансові інвестиції

352

Інші поточні фінансові інвестиції

2

Кредити, надані іншим кредитним спілкам

3

Вклади на депозитних рахунках в банках

4

Вклади на депозитних рахунках в об'єднаній кредитній спілці

353

Кошти, спрямовані до спільних фінансових фондів асоціацій

37

Розрахунки з різними дебіторами

373

Розрахунки за нарахованими доходами

1

Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами, наданими членам кредитної спілки

2

Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами, наданими іншим кредитним спілкам

3

Розрахунки за нарахованими процентами за вкладами на депозитних рахунках в банках

4

Розрахунки за нарахованими процентами за вкладами на депозитних рахунках в об'єднаній кредитній спілці

5

Розрахунки за нарахованими доходами за внесками в капітал об'єднаної кредитної спілки

6

Розрахунки за нарахованими доходами за внесками в капітал кооперативного банку

376

Розрахунки за кредитами членам кредитної спілки

1X

Кредити з терміном погашення до 3-х місяців

2X

Кредити з терміном погашення від 3 до 12 місяців

3X

Кредити з терміном погашення більше 12 місяців

377

Розрахунки з іншими дебіторами

378

Розрахунки за безнадійними кредитами

38

Резерв сумнівних боргів

381

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів

41

Пайовий капітал

411

Обов'язкові пайові внески членів кредитної спілки

412

Додаткові пайові внески членів кредитної спілки

42

Додатковий капітал

422

Інший вкладений капітал

Цільові внески членів кредитної спілки

424

Безоплатно одержані необоротні активи

425

Інший додатковий капітал

Додатковий капітал, сформований за рахунок благодійних внесків фізичних та юридичних осіб

43

Резервний капітал

431

Резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків членів кредитної спілки

432

Резервний капітал, сформований за рахунок доходу кредитної спілки

433

Резервний капітал, сформований за рахунок інших джерел

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

441

Прибуток нерозподілений

442

Непокриті збитки

443

Прибуток, використаний у звітному періоді

48

Цільове фінансування і цільові надходження

481

Внески членів кредитної спілки до благодійного фонду

482

Внески інших осіб до благодійного фонду

483

Цільове фінансування з бюджетних та позабюджетних фондів

484

Інше цільове фінансування та інші цільові надходження

50

Довгострокові позики

505

Інші довгострокові позики в національній валюті

55

Інші довгострокові зобов'язання

551

Довгострокові внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

552

Довгострокові зобов'язання перед юридичними особами за отриманими коштами на безоплатній основі

61

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

611

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті

1

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями перед членами кредитної спілки

2

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями перед юридичними особами

67

Розрахунки з учасниками

673

Розрахунки з членами кредитної спілки за нарахованою платою (процентами) на пайові внески

1

Розрахунки з членами кредитної спілки за нарахованою платою (процентами) на обов'язкові пайові внески

2

Розрахунки з членами кредитної спілки за нарахованою платою (процентами) на додаткові пайові внески

68

Розрахунки за іншими операціями

684

Розрахунки за нарахованими процентами

1X

Розрахунки за нарахованими процентами на внески (вклади) на депозитні рахунки

2X

Розрахунки за нарахованими процентами за зобов'язаннями, які залучені від юридичних осіб на платній основі

686

Розрахунки з членами кредитної спілки за внесками (вкладами) на депозитні рахунки

0X

Внески (вклади) на депозитні рахунки до запитання

1X

Короткострокові внески (вклади) на депозитні рахунки

2X

Середньострокові внески (вклади) на депозитні рахунки

687

Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які нараховуються проценти

688

Розрахунки за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти

1X

Розрахунки з фізичними особами за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти

11

Блокований рахунок

2X

Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти

689

Розрахунки з особами, що припинили членство у кредитній спілці

1

Розрахунки за сумою внесків (вкладів)

2

Розрахунки за сумою невиплачених процентів

69

Доходи майбутніх періодів

691

Проценти від членів кредитної спілки за кредитами, які сплачені авансом

692

Проценти від інших кредитних спілок за кредитами, які сплачені авансом

71

Інший операційний дохід

715

Одержані штрафи, пені, неустойки

716

Відшкодування раніше списаних активів

718

Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів

719

Інші доходи від операційної діяльності

73

Інші фінансові доходи

732

Проценти одержані

733

Інші доходи від фінансових операцій

79

Фінансові результати

791

Результат операційної діяльності

792

Результат фінансових операцій

84

Інші операційні витрати

841

Витрати на розрахунково-касове обслуговування

842

Витрати на оренду та утримання офісу

843

Господарські витрати

844

Витрати на обслуговування орендованих основних засобів

845

Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів

846

Оплата інформаційно-консультаційних послуг

847

Витрати на відрядження

848

Витрати на нарахування обов'язкових платежів

849

Інші витрати

85

Інші затрати

851

Витрати на нарахування податку на прибуток

852

Витрати на нарахування процентів по внесках (вкладах) членів спілки на депозитні рахунки

853

Витрати на нарахування процентів по залучених коштах від юридичних осіб

854

Витрати на сплату членських внесків до асоціацій кредитних спілок

855

Витрати на відрахування до спільних фінансових фондів (метою формування яких є фінансове оздоровлення кредитних спілок)

856

Витрати на списання нарахованих, але несплачених процентів по кредитах

857

Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів) на депозитні рахунки


 
 

Цікаве

Загрузка...