WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості бухгалтерського обліку в кредитних спілках - Курсова робота

Особливості бухгалтерського обліку в кредитних спілках - Курсова робота

  1. Плата за кредит підлягає коригуванню при зміні кон'юнктури на ринку кредитних ресурсів.

  2. Спірні питання за цим договором розглядаються згідно з чинним законодавством.

  3. Зміни в договорі оформляються додатковою угодою сторін і є невід'ємною частиною угоди.

  4. Строк дії цього договору встановлюється з дня надання кредиту і до повного погашення кредиту та відсотків за ним.

  5. Особливі умови

8. ЮРИДИЧНА АДРЕСА ТА Реквізити сторін:

КРЕДИТНА СПІЛКА " ": (адреса, реквізити);

м.п / голова правління/

ПОЗИЧАЛЬНИК______________________

Ідентифікаційний номер фізичної особи____________

ПІДПИСИ:

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ____________________

ПОЗИЧАЛЬНИК___________________________"___"_______200 __р.

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР КС ______________________________"___"_______200_р.

Додаток 7

Зразок складання балансу кредитної спілки (Форма №1)

АКТИВИ

На початок року

На кiнець року

грн.

1

Продуктивнi активи

307373,96

373671,44

1.1

Позички

327633,51

401195,28

1.2

В т.ч. простроченi

74983,48

80800,43

1-10 мiсяцiв

204200,93

210173,02

бiльше 10 мiсяцiв

103432,58

191022,26

Резерв забезпечення покриття втрат вiд неповернених кредитiв

25259,55

27523,84

1.3

Фiнансовi iнвестицiї

5000,00

0,00

1.4

Іншi продуктивнi активи

-

-

2

Непродуктивнi активи

36502,11

46751,72

2.1

Каса

2381,63

10927,69

2.2

Поточний рахунок

17961,20

11588,06

2.3

Основнi засоби та нематерiальнi активи

13109,82

17240,03

2.4

Кошти до Стабiлiзацiйного фонду НАКСУ

1611,00

3276,00

2.5

Іншi непродуктивнi активи

1094,56

1059,94

2.6

Витрати майбутнiх перiодiв

240,00

240,00

ВСЬОГО АКТИВiВ

343876,07

420423,16

ПАСИВИ

На початок року

На кiнець року

грн.

1

Зобов'язання

103299,00

105513,96

1.1

Депозитнi рахунки

73369,05

104290,02

1-10 мiсяцiв

56643,05

63722,02

бiльше 10 мiсяцiв

-

-

до запитання

16726,00

40568,00

1.2

Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями на якi не нараховуються вiдсотки

16653,00

0,00

1.3

Розрахунки з фiзичними особами за зобов'язаннями на якi не нараховуються вiдсотки

1069,04

0,00

1.4

Нарахована зарплата та обов'язковi платежi

1,35

0,00

1.5

Доходи майбутнiх перiодiв

25390,93

27628,15

1.6

iншi зобов'язання на якi не нараховуються проценти

6415,63

13595,79

2

Капiтал та цiльове фiнансування

220577,07

274909,20

2.1.

Пайовий капiтал

107610,92

189429,62

2.2

Резервний капiтал

31913,69

35566,55

2.3

Додатковий капiтал

38999,60

38644,88

2.4

Нерозподiлений прибуток

2052,86

10134,81

2.5

Цiльове фiнансування

0,00

1133,34

ВСЬОГО ПАСИВiВ

343876,07

420423,16

Головний бухгалтер____________

Додаток 8

Зразок звіту про фінансові результати кредитної спілки (Форма №2)

Статтi надходження та витрат

Сума, грн.

1

Процентнi доходи

1.1

Вiдсотки за користування кредитом

72973,95

1.2

Іншi процентнi доходи

172,36

2

Непроцентнi доходи

2.1

Отримана пеня

1916,65

2.2

Іншi непроцентнi доходи

11037,42

Усього доходiв

86100,38

1

Фiнансовi витрати

1.1

По ощадних внесках

11882,85

1.2

По iнших пасивах

0,00

2

Операцiйнi витрати

2.1

Витрати на зарплату та обов'язковi платежi

28394,33

2.2

Щоквартальний внесок до НАКСУ

675,00

2.3

Податок на прибуток

779,17

2.4

Амортизацiя

6677,77

2.5

Іншi операцiйнi витрати

10900,05

3

Резерв забезпечення покриття втрат вiд неповернених кредитiв

10656,40

Усього витрат

75965,57

Чистий дохiд

10134,81

Головний бухгалтер____________


 
 

Цікаве

Загрузка...