WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості бухгалтерського обліку в кредитних спілках - Курсова робота

Особливості бухгалтерського обліку в кредитних спілках - Курсова робота

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Закон України "Про кредитні спілки" від 20.12.2001 р. №2908-ІІІ. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002. – N 15. – С. 101.

 2. Постанова №133 - постанова Правління НБУ "Про порядок узгодження територіальними управліннями Національного банку України статутів чи змін до статутів кредитних спілок з питань кредитування і розрахунків" від 09.04.2002 р. №133.

 3. Постанова №311 - постанова Правління НБУ "Про затвердження переліків і тарифів банківських операцій (послуг), що надаються установами і територіальними управліннями Національного банку України з операцій (послуг), пов'язаних з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України" від 08.08.2000 р.№311.

 4. Закон України "Про об'єднання громадян" від 16.06.1992 р. №2460-ХII. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992. – N 34. – С. 504.

 5. Положення №140 - Положення про порядок легалізації об'єднань громадян, затверджене постановою КМУ від 26.02.1993 р. №140.

 6. Постанова №143 - постанова КМУ "Про порядок стягування і розміри збору за реєстрацію об'єднань громадян" від 26.02.1993 р. №143.

 7. Закон про фінансові послуги - Закон України "Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ.

 8. Інструкція №80 - Інструкція про порядок обліку платників податків, затверджена наказом ДПАУ від 19.02.1998 р. №80, у редакції наказу від 17.11.1998 р. №552.

 9. Інструкція №17 - Інструкція про порядок видачі міністерствам і іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням і громадянам дозволів на право відкриття і функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також про порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, затверджена наказом МВС України від 11.01.1999 р. № 17.

 10. Бедринець М.Д. Кредитні спілки в системі фінансового забезпечення діяльності малого бізнесу // Фінанси України. – 2001. - №7. – С. 149-155.

 11. Березовик В. Кредитні відносини банків з агропромисловим комплексом України// Економіка України. – 2003. - №1. – С.18-23.

 12. Березовський К. В. Кредитні спілки на фінансовому ринку України // Економічні науки. – 2007. – № 8. – С. 5 – 11.

 13. Богомолов С. М. Процент за кредит // Москва. Финанси и статистика. – 1990. – С. 16.

 14. Васюта І. Західноукраїнська кооперація: досвід господарської діяльності (1883 – 1939р.р.) // Економіка України – 1994. – № 3. – С. 27 – 31.

 15. "Вісті" // Тижневик Центральної спілки споживчих товариств України. Діловий випуск. – 2007 – № 12 . – 3 - 10 травня.

 16. Войцехівський С. В. Бухгалтерський облік в кредитних спілках.. – К.: Міжнародний інститут інноваційних наукових та освітніх технологій, 2004. – 320 с.

 17. Все про документообіг в КС. // Видання Національної асоціації кредитних спілок України. – К., 1996. – С. 39.

 18. Гончаренко В. Кредитні спілки в системі суб'єктів фінансового ринку // Банківська справа. – 2000. - № 4. – С. 24-28.

 19. Гончаренко В. Кредитні спілки і кооперативні банки та особливості їх розвитку в Україні // Вісник НБУ. – 2000. – № 1. – С.47-50.

 20. Гончаренко В. Фінанси кредитних спілок України: положення і процедури (Канадська Програма розвитку кредитних спілок в Україні). – К: 1996. – 165 с.

 21. Гроші та кредит / Авт. кол. під. кер. М.І. Савлука. – К.: Лібра, 2002. – 325 с.

 22. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика. – К., 2001. – 140 с.

 23. Коцовська Р. Р. Кредитні спілки як джерело підтримки економічного розвитку держави // Вісник соціально-економічних досліджень / Одеський державний економічний університет. – 2001. – Вип. 8. – Част. 2. – С. 186–189.

 24. Кредитні спілки в Україні. Навчальний посібник.. – К.: Київський нац. екон. Університет, 2005. – 270 с.

 25. Мочерний С., Устенко О. Кредит і кредитні відносини в контексті економічної власності // Банківська справа. – 2000. - № 5. – С.3-6.

 26. Пересада А.А., Майорова Т.В. Інвестиційне кредитування.: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 271с.

 27. Ткаченко І. С. Кредитні спілки України – аспекти функціонування. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 75 с.

Додаток 1

Зразок протоколу установчих зборів кредитної спілки

ПРОТОКОЛ №1

Установчих зборів

кредитної спілки "___________"

Місто

Дата

Присутні:

Згідно з реєстром осіб (реєстр засновників додається)

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря установчих зборів.

2. Про створення кредитної спілки "____________________".

3. Про затвердження статуту кредитної спілки "______________".

4. Про затвердження Положення про спостережну раду, Положення про ревізійну комісію, Положення про кредитний комітет, Положення про Правління кредитної спілки "_________________"

5. Про обрання органів управління кредитної спілки "_________________"

По першому питанню:

Слухали:

1. _________, який запропонував обрати голову та секретаря установчих зборів. ______ запропонував на посаду голови установчих зборів _________та на посаду секретаря -___________

Постановили:

 1. Обрати головою установчих зборів, - _______та секретарем установчих зборів -________

Результати голосування:

"За" -

"Проти" -

"Утримались" -

По другому питанню:

Слухали:

1. ________, який розповів, що з метою задоволення потреб членів у взаємному кредитуванні, наданні фінансових послуг шляхом об'єднання грошових внесків необхідно створити кредитну спілку "________", яка діятиме на території ___________________.

Постановили:

 1. Створити кредитну спілку "___________"

Результати голосування:

"За" -

"Проти" -

"Утримались" -

По третьому питанню:

Слухали:

1. __________який розповів про основні положення статуту кредитної спілки "________". _________ розповів про законодавство України, що регулює діяльність кредитних спілок.

Постановили:

1. Затвердити статут кредитної спілки "____________" у поданій редакції.

2. Доручити_________провести реєстрацію кредитної спілки "_________".

Результати голосування:

"За" -

"Проти" -

"Утримались" -

По четвертому питанню:

Слухали:

1. ________, яка розповіла про основні внутрішні документи документи кредитної спілки .________, розповіла та винесла на розгляд Положення про спостережну раду, Положення про ревізійну комісію, Положення про правління, Положення про кредитний комітет.

Постановили:

 1. Затвердити Положення про спостережну раду, Положення про ревізійну комісію, Положення про правління, Положення про кредитний комітет.

Результати голосування:

"За" -

"Проти "

-"Утримались" -

По п'ятому питанню:

Слухали:

1. _________, яка запропонувала вибрати органи управління кредитною спілкою "_________". _______ запропонувала вибрати склад спостережної ради у кількості п'яти осіб та ревізійної комісії у складі трьох осіб.

2. _________ який запропонував вибрати до складу спостережної ради таких осіб:___________________. _________. Запропонував вибрати головою спостережної ради -____________та секретарем -____________.

3. ___________, який запропонував вибрати до складу ревізійної комісії таких осіб: ___________- головою ревізійної комісії,________- заступником голови ревізійної комісії,_____________- секретарем ревізійної комісії.

Постановили:

1. Обрати спостережну раду кредитної спілки "____________" у складі п'яти осіб:____________________________.

2. Обрати головою спостережної ради - _________ та секретарем спостережної ради –

3. Обрати ревізійну комісію у складі трьох осіб: - голова ревізійної комісії ________- заступник голови ревізійної комісії, _______- секретар ревізійної комісії.

Результати голосування:

"За" -

"Проти" -

"Утримались" -

Голова установчих зборів _____________(П.І.Б.)

Секретар установчих зборів _____________(П.І.Б.)

Додаток 2

Зразок реєстру осіб, які брали участь в установчихзборах кредитної спілки (список засновників)

Додаток до Протоколу № 1

Установчих зборів

кредитної спілки "_____________"

від "___"________200_ року

РЕЄСТР

осіб, які брали участь

в установчих зборах (список засновників) кредитної спілки "___________"

Цей реєстр є невід'ємною частиною Протоколу №1 Установчих зборів кредитної спілки "_______________"


 
 

Цікаве

Загрузка...