WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основи обліку в бюджетних організаціях - Курсова робота

Основи обліку в бюджетних організаціях - Курсова робота

Річний фінансовий звіт бюджетних установ, крім тих форм,

що подаються у складі квартальної звітності, додатково містить форми:

  • № 5 "Звіт про рух необоротних активів";

  • № б "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування";

  • № 9 "Звіт про результати фінансової діяльності";

  • № 15 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей в бюджетних установах".

У звіті за ф. № 5 відображається вартість необоротних активів установи на початок і кінець звітного року та їх рух протягом року. Складають цей звіт на підставі даних окремих субрахунків до синтетичних рахунків 10, 11 і 12.

Звіт за ф. № 6 характеризує- рух за рік окремих видів матеріалів і продуктів харчування та їх залишки на початок і кінець року.

У звіті за ф. № 9 відображають доходи і видатки, а також операції, внаслідок яких ці доходи (видатки) збільшуються або зменшуються. Звіт складається з двох частин: загальний фонд і спеціальний фонд.

Фінансовий результат із загального фонду визначають за таким алгоритмом: до одержаних бюджетних асигнуваш, додають вартість оприбуткованих надлишків матеріалів, суму дооцінки матеріалів, суми централічованого забезпечення Іа інших доходів, суми списаної кредиторської заборгованості; віднімають видатки загального фонду, суми списаних недостач, списаної дебіторської Іборгованості; додають або віднімають результати переоцінок. щалогічним порядком визначають також фінансовий результат за спеціальним фондом.

У звіті за ф. № 15 відображають виявлені протягом звітного року суми недостач, втрат і крадіжок грошей та матеріальних цінностей після заходів, вжитих для усунення їх наслідків: віднесено на винних осіб за рішенням суду, стягнено з винних осіб, списано за рахунок установи, знаходиться у слідчих органах.

До річного звіту, як і до квартального, додається пояснювальна записка.

Інструкції про порядок складання бухгалтерської звітності бюджетних установ переглядаються щорічно і затверджуються ДКУ відповідно до потреб обліку і контролю за виконанням Закону України про Державний бюджет на відповідний рік.

8.2. Податкова і соціальна звітність бюджетних установ

Установи та організації, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, е: платниками окремих податків і зборів (див. параграф 4.1). передбачених Законом України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 р. № 1251-ХП (зі змінами і доповненнями), а тому вони повинні складати і подавати відповідним органам податкову та соціальну звітність. Перелік форм звітності й терміни її подання наведено у табл. 8.1.

Перелічена податкова звітність (пп. 1—6 табл. 8.1) подається до податкових органів за місцем знаходження бюджетної установи та її реєстрації як платника податку. Соціальна звітність, наведена у пп. 7—11 табл. 8.1, подається до місцевих органів відповідних фондів, де кожна бюджетна установа повинна бути зареєстрована як платник відповідних зборів.

8.3. Статистична звітність

Бюджетні установи, як і підприємства та організації' інших галузей народного господарства та видів (сфер) діяльності, подають установлену нормативними документами статистичну звітність органам державної статистики та вийдім установам відповідного підпорядкування. Склад і зміст цієї статистичної звітності частково визначається специфікою діяльності окремих установ, але більшість форм статистичної звітності є загальнодержавними, обов'язковими дія подання всіма підприємствами, установами та організаціями.

Таблиця 8.1

Склад податкової та соціальної звітності бюджетних установ

Форма звітності

Періодичність подання

Термін подання

1

2

3

1 . Декларація про прибуток підприємства

Щоквартально

До 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом; до 10 лютого — за підсумками минулого року

2. Повідомлення про результати розрахунку авансового внеску податку на прибуток

Щомісячно у міжквартальний період

До 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

3. Звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ

Щоквартально

Не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом

4. Податкова декларація з податку на додану вартість

Щоквартально

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом

5. Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Щорічно

До 1 березня наступного за звітним року, а з придбаних протягом року засобів — в 10-ден-ний термін після їх реєстрації у відповідних органах

6. Довідка про суми виплачених доходів та утриманих з них податків фізичних осіб (ф. № 8-ДР)

Щоквартально

До 1 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом

7. Звіт про нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування й Інших надходжень та витрачання коштів Пенсійного фонду (ф. № 4-ПФ)

Щоквартально

До 10 числа місяця, наступного за звітним квартал ом; до 15 січня — за підсумками минулого року

8. Інформація про розрахунки •) Пенсійним фондом України (ф №5-ПФ)

Щомісячно у міжквартальний період

До 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

9. Розрахункова відомість про кошти фонду соціального страхування (ф. № 4-ФСС)

Щоквартально

До 12 числа місяця, наступної" за звітним кварталом

Продовження табл. 8.1


1

2

3

10. Розрахункова відомість про нарахування І перерахування збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття

Щ о квартально

До 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом

1 1 Розрахункова відомість про нарахування І перерахування страхових внесків і витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Щоквартально

До 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом; до 15 січня — за підсумками минулого зоку

Згідно із Законом України "Про державну статистику України", який набув чинності з 1 січня 2001 р., респонденти зобов'язані безкоштовно у повному обсязі, за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені терміни подавати органам державної статистики достовірну статистичну інформацію, у тому числі І обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку. Первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів піл час проведення статистичних спостережень, е конфіденційною інформацією, яка охороняється законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді. Поширення статистичної інформації, на підставі якої можна визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента, забороняється.

За термінами подання статистична звітність поділяється на періодичну та одноразову. Періодична звітність подається регулярно протягом року з установленими проміжками часу (щомісячно, щоквартально і т. ін.). Одноразова звітність може подаватися на вимогу статистичних органів (один раз на рік або рідше).

Склад і терміни подання найважливіших форм статистичної звітності, затвердженої Держкомстатом України у 2001 р., наведено у табл. 8.2.

Таблиця 8.2

Склад загальнообов'язкової статистичної звітності бюджетних установ

Форма звітності

Періодичність подання

Термін подання

1 . Звіт про основні показники діяльності підприємства (ф. № 1 - підприємництво)

Річна

Не пізніше 1 5 лютого наступного за звітним року

2. Звіт з праці (ф. № 1-ПВ)

Місячна, квартальна

До 7 числа після звітного періоду

3. Чисельність окремих категорій працівників та підготовка кадрів (ф. № 6 - ПВ)

Річна

До 15 січня наступного за звітним року

4. Звіт про використання робочого часу(ф. № 3-ПВ)

Квартальна

До 7 числа після звітного періоду

5. Звіт про травматизм на виробництві та його матеріальні наслідки (ф. № 7-тнв)

Річна

До 25 січня наступного за звітним року

6. Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) (ф. № 11-ОЗ)

річна

До 20 лютого наступного за звітним року

7. Звіт про залишки і витрати матеріалів (ф. № 3-МТ1І)

Піврічна, річна

До 10 числа після звітного періоду

8 Звіт про залишки і використання палива та палива-мастильних матеріалів (ф. № 4-МТП)

Місячна

Квартальна, річна

До 1 числа теля звітного періоду До 10 числа після звітного періоду

9. Звіт про стан інформатизації (ф. № 2-шформатика)

Річна

До 15 лютого наступного за звітним року

10. Звіт про наявність автотранспорту на кінець року (ф. № 1-тр)

Річна

До 25 січня наступного за звітним року

11, Звіт про роботу автотранспорту (ф. № 2-тр) та Інші

Річна

До 20 січня наступного за звітним року


 
 

Цікаве

Загрузка...