WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основи обліку в бюджетних організаціях - Курсова робота

Основи обліку в бюджетних організаціях - Курсова робота

Для обліку операцій з виготовлення і реалізації продукції виробничих (навчальних) майстерень у плані рахунків бюджетних установ передбачено субрахунки:

241 "Вироби виробничих (навчальних) майстерень";

721 "Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень";

821 "Витрати виробничих (навчальних) майстерень".

Витрати на виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг виробничими (навчальними) майстернями обліковують за дебетом субрахунка 821. До таких витрат зараховують вартість витрачених матеріалів, нараховану зарплату, обов'язкові нарахування на суму зарплати та ін. За кредитом субрахунка 821 обліковують одержану продукцію та списують суми витрат па виконані і прийняті замовниками роботи (послуги). Продукцію (вироби) майстерень прибуткують на дебет субрахунка 241 за фактичними витратами на її виготовлення (фактичною собівартістю). На субрахунку 821 на кінець року може бути дебетове сальдо при наявності незавершеного виробництва або незакінчених і не переданих замовникам робіт.

Субрахунок 721 використовують для обліку реалізації продукції, робіт і послуг виробничих (навчальних) майстерень. На дебеті цього субрахунка відображають фактичну собівартість реалізованих виробів, виконаних робіт, наданих послуг стороннім організаціям та особам за плату, а на кредиті — виручку за реалізовану продукцію (роботи, послуги). Різниця між дебетовим і кредитовим оборотами цього субрахунка показує суму прибутку або збитку від реалізації виробів виробничих (навчальних) майстерень, яка списується у кінці звітного періоду на субрахунок 432 "Результати виконання кошторису за спеціальним фондом".

У бухгалтерському обліку операцій з виготовлення продукції у виробничих (навчальних) майстернях та її реалізації відображають такими записами (табл. 7.7).

Аналітичний облік витрат ведеться, як правило, позамовним методом, тобто на кожне замовлення відкривають окрему картку аналітичного обліку витрат, записи у якій е підставою для визначення фактичної собівартості виготовленої продукції та виконаних робіт (наданих послуг), або вартості незавершеного виробництва.

Таблиця 7. 7

Основні господарські операції і обліку витрат і доходів виробничих (навчальних) майстерень

Зміст господарської операції

Кореспондуючі субрахунки

Дт

Кт

1

2

3

1. Списані матеріали, видані зі складу на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг майстернями

821

201,203,231, 234, 235, 238, 239

2. Повернені на склад матеріали, не використані у виробничих (навчальних) майстернях

201,203,231, 234,235,238, 239

821

3. Віднесені прямі витрати на виробництво продукції

821

301,313,323, 362,635

4. Нарахована зарплата па виготовлення продукції у майстерні (з нарахуванням на соціальні потреби)

821

661,651,652. 653,654

5. Оприбутковані готові вироби І продукція, передані з майстерні на склад

241

821

6. Вироби майстерні, передані для використання у статутній діяльності установи:

як господарські, навчальні та інші матеріали

як малоцінні та швидкозношувані предмети:

- на фактичну собівартість

- одночасно другий запис на створення фонду

як основні засоби або інші необоротні матеріальні активи:

- на фактичну собівартість

- одночасно другий запис на створення фонду

231,234,236, 238,239

221

801,802,811,813

106, 109, 113, 114 та ін. 801,802,811, 813

241

241 411

241

401

 1. Реалізовані послуги, надані виробничими (навчальними) майстернями на сторону:

 • фактична собівартість реалізованих виробів

 • реалізаційна вартість (без ПДВ)

 • сума ПДВ (якщо такі послуги оподатковуються ПДВ)

721

301,313,323,364 301,313,323,364

821

721

641

Продовження табл. 7.7

1

2

3

 1. Реалізовані готові вироби майстерень:

 • фактична собівартість реалізованих виробів

 • реалізаційна вартість (без ПДВ)

 • сума ПДВ (якщо така продукція оподатковується ПДВ}

721

301,313,323,364 301,313,323,364

241

721 641

 1. Фінансовий результат від реалізації продукції (робіт, послуг) майстерень зараховується на результати виконання кошторису

 • прибуток

 • збиток

721

432

432 721

7.7. Облік підсобних (навчальних) сільських господарств

Одним з видів виробничої діяльності бюджетних установ може бути виробництво сільськогосподарської продукції у підсобних (навчальних) сільськогосподарських підрозділах. Вироблена цими підрозділами (дослідними ділянками, фермами, виробничими бригадами, підсобними підприємствами, навчальними, навчально-дослідними господарствами, що утримуються на балансі бюджетної установи) продукція може використовуватися як для внутрішніх потреб установи (харчування контингенту тощо), так і для реалізації на сторону. Кошти від діяльності підсобних (навчальних) сільських господарств використовуються в першу чергу на покриття витрат цих господарств, а отриманий прибуток може направлятися на покриття дефіциту доходів загального фонду відповідно до кошторисних передбачень.

Для обліку діяльності підсобних (навчальних) сільських господарств бюджетних установ, Ідо обліковується на єдиному балансі бюджетної установи, використовують такі субрахунки:

 1. "Робочі і продуктивні тварини";

 2. "Багаторічні насадження";

211—218 "Тварини на вирощуванні і відгодівлі"

251 "Продукція сільськогосподарського виробництва";

722 "Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств";

822 "Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств".

Порядок обліку операцій з руху тварин на вирощуванні та відгодівлі було розглянуто у рої ділі 6.9, тому зупинимося лише на характеристиці операцій з обліку витрат виробництва, оприбуткування продукції, її витрачання і реалізації, враховуючи, що документальне оформлення цих операцій здійснюється типовими бланками документів і регістрів галузевого сільськогосподарського призначення. Основні господарські операції з обліку витрат і доходів підсобних (навчальних) сільських господарств бюджетних установ наведено у табл. 7.8.

Аналітичний облік витрат на виробництво у підсобному {навчальному) сільському господарстві при необхідності можна вести за культурами і групами тварин у спеціальних відомостях або картках аналітичного обліку. На кінець року на субрахунку 822 може утворитися сальдо у розмірі вартості робіт, виконаних у рослинництві під урожай наступного року.

Таблиця 7.8

Господарські операції з обліку діяльності підсобних (навчальних) сільських господарств бюджетних установ

Зміст господарської операції

Кореспондуючі субрахунки

Дт

Кт

1

2

3

1. Оплачено за рахунок спеціальних коштів за електроенергію, використану у підсобному (навчальному) сільському господарстві

вартість без ПДВ сума ПДВ,

віднесена до податковою кредиту

822 641

313,323 313.323

2 Нарахована зарплата з обов'язковими відрахуваннями на соціальні заходи працівникам підсобного сільського господарства

822

661,651, 652, 653, 654

3. Списані річні матеріали, витрачені у підсобному сільському господарстві

822

234= 235. 238.239


 
 

Цікаве

Загрузка...