WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основи обліку в бюджетних організаціях - Курсова робота

Основи обліку в бюджетних організаціях - Курсова робота

— добровільні компенсації хворих т надання їм медичнихпослуг медичними, лікувальними та санітарно-профілактичнимиустановами;

— за медичну допомогу громадянам, надану установами охорони здоров'я відповідно договорам про добровільне медичне страхування;

— страхові суми при настанні страхового випадку;

— інші кошти, одержані для виконання окремих доручень, а також благодійні внески і пожертви, одержані згідно з чинним законодавством.

Витрачання сум за дорученнями можна здійснювати лише на видатки, передбачені у дорученні підприємства, установи, організації або фізичної особи, яка внесла відповідні кошти або передала матеріальні засоби.

Усі суми за дорученнями повинні зберігатися в органі ДКУ на окремому спеціальному реєстраційному рахунку. Суми за дорученнями, що надійшли готівкою в касу установи, в обов'язковому порядку повинні бути внесені на рахунок у банку (казначействі). Органи ДКУ контролюють використання цих коштів за призначенням.

Для обліку операцій із сумами за дорученнями планом рахунків бюджетних установ передбачено такі субрахунки:

314 "Поточні рахунки для обліку сум :!а дорученнями";

324 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку сум за дорученнями";

673 "Розрахунки за коштами, одержаними на видатки за дорученнями";

713/1 "Доходи за іншими коштами в частині сум та дорученнями";

813/1 "Видатки за іншими коштами в частині сум за дорученнями".

Надходження коштів для виконання окремих доручень відображають за дебетом субрахунків 3)4, 324 або ЗОЇ і кредитом субрахунка 673. Витрачені суми на виконання доручень списують з кредиту субрахунків 314, 324 на дебет субрахунка 673 (табл. 7.3).

До сум за дорученнями, крім сум, Ідо надходять па виконання окремих доручень, зараховують також кошти і засоби, які одержують бюджетні установи як благодійні внески, пожертви, гуманітарну допомогу тощо. Порядок одержання, облік і використання таких коштів регламентують такі нормативні документи;

— Закон України "Про гуманітарну допомогу" від 22.10.1999 р. №1192-ХІУ;

  • "Порядок розподілу товарів, одержаних як благодійна допомога, і контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт", затверджений постановою КМУ від 17.08.1998 р. № 1295;

Таблиця 7.3

Господарські операції з обліку сум за дорученнями

Зміст господарської операції

Кореспондуючі субрахунки

Дт

Кт

1. Надійшли кошти для виконання окремих доручень

301.314, 324

673

2 Внесені у каси на поточний (спеціальний реєстраційний) рахунок суми за дорученнями, одержані готівкою

314.324

301

3. Перераховано постачальникам на виконання окремих доручень

361. 364. 675

314,324

4. Прийняті роботи (послуги), виконані за рахунок сум за дорученнями

673

361,364. 675

5. Оприбутковані матеріали і продукти харчування, придбані за рахунок сум •" дорученнями

231—235, 238,239

361,364. 675

6. Списані витрачені матеріали, придбані за рахунок сум за дорученнями

673

231—235. 238,239

— "Порядок одержання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування", затверджений постановою КМУ від 04.08.2000 р. № 1222;

— "Порядок бухгалтерського обліку і звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги", затверджений наказом ДКУ від 10.12.1999р.№ 113.

Згідно з цими документами благодійні внески можуть надаватися як у грошовій формі, так і товарами, продуктами, основними засобами. Якщо благодійна організація або особа не визначила конкретні цілі використання коштів, напрямки їх використання в ти на чає керівник бюджетної установи-одержувача, виходячи і першочергових потреб, пов'язаних з фінансуванням основної діяльності установи. Але ці кошти не можна використовувати на виплату зарплати працівникам установи. Після одержання благодійного внеску розпорядник коштів повинен внести зміни до спеціального фонду кошторису доходів і видатків бюджетної установи.

У бухгалтерському обліку благодійні внески (гуманітарна допомога), одержані бюджетною установою, відображаються такими записами (табл. 7.4).

Таблиця 7.4

Відображенгя в бухгалтерському обліку гуманітарної допомоги

Зміст господарської операції

Кореспондуючі субрахунки

Дт

Кт

1. Одержані основні засоби, Інші необоротні матеріальні га нематеріальні активи як гуманітарна допомога облікова вартість одночасно другий .запис на створення фонду в необоротних активах

101—122 813/1

713/1

401

2. Одержані малоцінні та швидкозношувані предмети як гуманітарна допомога на облікову вартість о дію часин другий запис на створення фонду у малоцінних та швидкозношуваних предметах

221 813/1

713/1 411

3. Одержані матеріали і продукти харчування як гуманітарна допомога

231—235, 238,239

713/1

4. Списана вартість витрачених матеріалів і продуктів харчування, одержаних як гуманітарна допомога, на потреби установи

813/1

231—235, 238,239

5. Одержані спонсорські, блат дійні внески і інша гуманітарна допомога у грошовій формі

301,302, 314,318, 324

713/1

6. Перераховано кошти, одержані як благодійні внески, на оплату за роботи, послуги, виконані для основної діяльності установи

364, 675

314,324

7. Списані витрати, виконані за кошти, отримані як гуманітарна допомога

813/1

364, 675

8. У кінці року списуються фактичні витрати, здійснені за рахунок сум за дорученнями

432

813/1

9. Списуються доходи із сум за дорученнями

713/1

432

Відомості про отриману гуманітарну допомогу відображаються у пояснювальній записці до квартального та річного звітів і у відповідних формах фінансової звітності. Бюджетні установи, що отримують кошти на виконання окремих доручень, складають звіт за ф. №4-2 "Звіт про надходження і використання сум за дорученнями".

7.4. Облік інших власних надходжень та інших доходів бюджетних установ

Згідно із згадуваним раніше "Переліком власних надходжень бюджетних установ і організацій", затвердженим наказом МФУ від 29.06.2000 р. № 146, до інших власних надходжень бюджетних установ зараховують:

— плату за утримання дітей у дошкільних закладах;

— плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей;

— кошти, що надходять на харчування дітей в інтернатах при школах та у групах продовженого дня;

— плата за проживання у гуртожитках навчальних закладів і установ післядипломної освіти;

— кошти, що надходять на рахунок професійно-технічного навчального закладу або залишаються навчальному закладу від сум, що надійшли за роботи, виконані учнями, згідно із законодавством;

— кошти працівників за харчування, одержане за місцем роботи;

— кошти, отримані на часткову компенсацію вартості спортивної форми, що видасться відповідно до чинного законодавства спортсменам, учням спортивних закладів;

— відрахування від заробітку або інших доходів спецконтингенту за харчування, речове майно, комунально-побутові та інші надані послуги;

— кошти, одержані установами від реалізації путівок до туристичних та спортивних баз, пансіонатів, санаторно-курортних установ та установ відпочинку;

відрахування від доходів госпрозрахункових установ і організацій, що знаходяться у відомстві бюджетних установ, якщо це передбачено чинним законодавством;

— кошти, що надходять від діяльності установ громадського харчування, які належать бюджетним установам;


 
 

Цікаве

Загрузка...